PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 12 (2) | 9--20
Tytuł artykułu

Pojmowanie i stosowanie domniemań - wymogi formalno-redakcyjne

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Comprehension and Application of Presumptions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcony jest analizowaniu domniemania jako szczególnej konstrukcji prawnej. Na początku przedstawiony jest problem definicji domniemania. Artykuł charakteryzuje podjęte w literaturze próby opisania domniemania, następnie zaś zaprezentowany jest wynik badania słownikowego.Część pierwsza artykułu zwieńczona jest próbą skonstruowania uniwersalnej definicji domniemania. W dalszym etapie artykułu zaprezentowana jest propozycja typologii funkcji,które pełni domniemanie w stosowaniu prawa. Zanalizowany jest związek pomiędzy sposobem rozumienia domniemania i funkcjami domniemania. (abstrakt oryginalny)
EN
This article is devoted to analyzing the presumption as a special legal structure. At the beginning a problem presumption's definition is presented. The article characterises taken in literature attempts to describe the presumption, then the result of a dictionary research is presented. The first part of the article is topped with an attempt to construct a universal definition of a presumption. In further steps of the article there is presented a proposal for a typology of functions performed by a presumption in application of law. Relationship between the way of understanding the presumption and its functions is analysed as well. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
9--20
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Broniewicz W., Glosa do wyroku SN z dnia 22 kwietnia 1997 r., I CR 125/77, OSPiKA 1979, nr 2, poz. 25.
 • Chauvin T., Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, wyd. 7, Warszawa 2012.
 • Gizbert-Studnicki T., Znaczenie terminu "domniemanie prawne" w języku prawnym i prawniczym, RPEiS 1974, nr 1.
 • Grzybowski S., Dzieje prawa. Opowieści, refleksje, rozważania, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1981.
 • Gwiazdomorski J., Dwa "domniemania" [w:], (red.), Osuchowski W., Sośniak M., Walaszek B., Księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej Kazimierza Przybyłowskiego, Kraków 1964.
 • Klich-Rump J., Podstawa faktyczna rozstrzygnięcia sądowego w procesie cywilnym, Warszawa 1977.
 • Kunicki A., Domniemania w prawie rzeczowym, Warszawa 1969.
 • Malinowski A., Preasumptiones iuris tantum w ujęciu logicznym, Stu. Iur. 2014, t. LVII.
 • Malinowski A. (red.), Logika dla prawników. Słownik encyklopedyczny, wyd. 2, Warszawa 2012.
 • Malinowski A. (red.), Logika dla prawników, wyd. 8, Warszawa 2013.
 • Morawski L., Domniemania a dowody prawnicze, Toruń 1981.
 • Nowacki J., Domniemania prawne, Katowice 1976.
 • Perelman Ch., Logika prawnicza. Nowa retoryka, Warszawa 1984.
 • Piasecki L., Znaczenie procesowe faktów powszechnie znanych i faktów znanych sądowi urzędowo, Pal. 1961, nr 10.
 • Piotrowski M., O sporze co do tożsamości norm dyspozytywnych i norm zawierających domniemania prawne, Zesz. Nauk. AE Poznań Seria 1, 1981, Nr 101.
 • Pszczółkowski L, Z zagadnień paraempirycznych domniemań prawnych, Acta UŁ Fol. Iur. 1981 nr 6.
 • Radwański Z., Teoria umów, Warszawa 1977.
 • Rylski P., Działanie sądu z urzędu a podstawa faktyczna wyroku cywilnego, Warszawa 2009.
 • Stawecki T., Rejestry publiczne, Funkcje instytucji, Warszawa 2005.
 • Stój Z., Z problemów pojęcia domniemań prawnych, Rzesz. Zesz. Nauk. 1998 nr 23.
 • Walaszek B., Ustalenie ojcostwa w polskim prawie rodzinnym, polskim prawie międzynarodowym prywatnymi procesowym, Kraków1962.
 • Wróblewski J., Domniemania w prawie - problematyka teoretyczna, SPE 1973, t. X.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171395427

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.