PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2001 | nr 4 Prace z zakresu ekonomii i politologii | 203--220
Tytuł artykułu

O pojęciu potęgi państw (jednostek politycznych)

Warianty tytułu
On the definition of the power of countries (political units)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pojęcie potęgi charakteryzuje w sposób syntetyczny dowolne państwo (jednostkę polityczną). Termin ten ma liczne odpowiedniki w innych językach, gdzie z reguły oznacza moc, władzę, panowanie, możliwość, potencjał, mocarstwo. Walka o potęgę między państwami (jednostkami politycznymi) jest powszechna i stała w czasie. Dążenie do potęgi wynika z dążenia do realizacji własnych interesów. W związku z tym, że proces ten napotyka na interesy innych państw - dochodzi do sprzeczności interesów. W ich rozwiązywaniu decyduje siła (potęga) państw. Potęga państw jest syntetycznym połączeniem możliwości państw na arenie międzynarodowej, wynikających z determinant geograficznych, demograficznych, ekonomicznych, strategicznych i moralnych. O potędze państw decyduje różny skład ww. elementów, dlatego można na nią patrzeć z kilku punktów widzenia - można więc mówić o różnych formach potęgi (np. demograficznej, ekonomicznej, militarnej); o kilku profilach potęgi (jednowymiarowej, dwuwymiarowej, wielowymiarowej); o rodzajach potęgi (względnej, absolutnej, kontekstowej, postrzeganej, domniemanej, eksponowanej). Można wreszcie rozpatrywać strukturę potęgi, wyróżni Pojęcie potęgi jest zbliżone do niektórych innych kategorii stosunków międzynarodowych, szczególnie zaś do potencjału obronnego, potencjału wojennego, potencjału militarnego, a także potencjału geopolitycznego. (abstrakt oryginalny)
Twórcy
Bibliografia
 • R. Dahl, Power as the Control of Behavior, (w:) Power, ed. by S. Lukes, New York 1992.
 • R. Aron, Pokój i wojna między narodami (teoria), Centrum Adama Smitha, Warszawa 1995.
 • H. Morgenthau, Politics Among Nationss (third ed.), New York 1965.
 • J. Stefanowicz, Ład międzynarodowy. Doświadczenie i przyszłość, ISP PAN, Warszawa 1996.
 • Busole bezpieczeństwa w czasach niepewności (rozmowa z Adamem Rotfeldem), "Życie Warszawy" z 7 stycznia 1992.
 • Rozmowa z Bronisławem Geremkiem, "Gazeta Polska" z 26 lipca 2000 r.
 • J.-B. Durosell, Tout empire perira. Une vision theorique des relations internationales, Paris 1981, 1982.
 • S. Musiał, Francuska nauka o stosunkach międzynarodowych. Próba rekonstrukcji, COM SNP, Warszawa 1987.
 • J. Kukułka, Międzynarodowe stosunki polityczne, PWN, Warszawa 1982.
 • J. Stefanowicz, Motywacje rzeczywiste a motywacje deklarowane decyzji w polityce zagranicznej, (w:) Stosunki międzynarodowe - problemy badań i teorii, (praca zb. pod red. A. Bodnara i W.J. Szczepańskiego), PWN, Warszawa 1983.
 • Japonia ma nowy cel, "Rzeczpospolita" z 28.07.1992 r.
 • Czas na słuchanie mazurków, "Rzeczpospolita" z 25.08.1997 r.
 • Mao Zedong sixiang wansui (Niech żyją idee Mao Tse-tunga), Pekin 1969.
 • J. Bylica, J. Rowiński, Aspiracje mocarstwowe Chin w świecie wielobiegunowym, (w:) Nowe role mocarstw (praca zb. pod red. B. Mrożka, S. Bielenia), Warszawa 1996.
 • K. Dziewanowski, Długi marsz w nieznanym kierunku, "Rzeczpospolita" z 14 kwietnia 1997 r.
 • Najważniejsza jest siła, (rozmowa z Rafaelem Ejtanem), "Rzeczpospolita" z 9 października 1998 r.
 • H. Kissinger, Między moralizmem a oportunizmem, "Rzeczpospolita" z 27-28 maja 2000 r.
 • M. Mazur, Cybernetyczna teoria układów samodzielnych, PWN, Warszawa 1966.
 • F. Korkisch, Geopolitik - Geostrategie - Geookonomie. Grundlagen und Bedeutung in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, "Osterreichische Militarische Zeitschrift" 1987, nr 1.
 • J.G. Stoessinger, The Might of Nations. World Politics in Our Time (third ed.), New York 1969.
 • N.J. Spykman, America's Strategy in World Politics, New York 1942.
 • A. Gałganek, Zmiana w globalnym systemie międzynarodowym. Supercykle i wojna hegemoniczna, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 1992.
 • R.H. Fifield, G.Z. Pearcy, Geopolitics in Principle and Practice, Boston 1944.
 • J. Danielski, Pojęcie "mocarstwowości" w stosunkach międzynarodowych, (w:) Stosunki międzynarodowe. Problemy badań i teorii, (praca zb. pod red. A. Bodnara i W.J. Szczepańskiego), PWN, Warszawa 1983.
 • A. De Grazia, T.H. Stevenson, World Politics. A Study in International Relations, New York 1962.
 • J. Frankel, International Relations, London-New York-Toronto 1964.
 • E.B. Haas, A.S. Whiting, Dynamics of International Relations, New York-Toronto-London 1956.
 • R. Steimetz, Soziologie des Krieges, 1929.
 • G. Fisher, Der wehrwirtschaftliche Bedarf, "Zeitschrift fur die gesamte Staatwissenschaft", t. IC (1939),.
 • F.H. Hartman, The Relations of Nations, New York 1967.
 • M. Ball, H. Killough, International Relations, London 1956.
 • C. Barnett, The Collapse of British Power, London - New York 1972.
 • P. Kennedy, Mocarstwa świata - narodziny, rozkwit, upadek, KiW, Warszawa 1994.
 • J.C. Plane, R. Olton, The International Relations Dictionary, New York 1969.
 • K. Knorr, Military Power and Potential, Lexington, Mass. 1970.
 • A.J. Tellis, L. Bially, Ch. Layne, M. McPherson, J. Sollinger, Measuring National Power in the Postindustrial Age: Analyst's Handbook, RAND 2000 (www.rand.org./publications/MR/MR1110 -21.02.2001 r.).
 • Z. Brzeziński, Potęga ZSRR i dylematy Zachodu, (w:) Z. Brzeziński, Myśl i działanie w polityce międzynarodowej, "ANEKS", Londyn 1988.
 • K. Gadżijew, Geopolitika, Moskwa 1997.
 • L. Moczulski, Geopolityka - potęga w czasie i przestrzeni, Bellona, Warszawa 1999.
 • T. Zakrzewski, Organizowanie sity zbrojnej w państwie, Wojskowy Instytut Naukowo-Oświatowy, Warszawa 1938.
 • S. Pstrokoński, Podstawy bezpieczeństwa Polski, Jerozolima 1944.
 • Mała Encyklopedia Wojskowa, Warszawa 1970.
 • Leksykon wiedzy wojskowej, Warszawa 1979.
 • G.M.H. Rivet, La guerre contemporaire: Politique, sociale et morale, Paris 1970.
 • Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 1996.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171395429

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.