PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 5 | 49
Tytuł artykułu

Fluktuacja sprzedawców w ocenie menedżerów polskich przedsiębiorstw

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie niniejsze jest poświęcone analizie ocen fluktuacji sprzedawców przez menedżerów sprzedaży oraz uwarunkowaniom organizacyjnym tych ocen. Stanowi ono pogłębienie istotnych wątków, które były przedmiotem rozprawy habilitacyjnej "Zjawisko fluktuacji sprzedawców w świetle badań empirycznych" (Cybulski, 2013). Dyskusja jaka się wokół wspomnianych badań habilitacyjnych pozwoliła rzucić nowe światło na prezentowane zagadnienia. Umożliwiła też poddanie analizie krytycznej niektórych rozwiązań metodycznych przyjętych w części empirycznej wzmiankowanej rozprawy. Znalazło to odbicie między innymi w opiniach recenzentów, którzy sugerowali konieczność zawężenia problematyki badawczej poprzez ograniczenie liczby pytań i hipotez. Opinie te wskazywały także na potrzebę lepszego dopasowania wykorzystanych metod analizy statystycznej do charakteru pozyskanych danych empirycznych. Zgodnie z sugestiami zawartymi w tych opiniach autor nie tylko zawęził rozważania do problematyki oceny fluktuacji sprzedawców przez ich menedżerów, ale ponadto skoncentrował wysiłek badawczy jedynie na jej uwarunkowaniach organizacyjnych. Nie były one do tej pory przedmiotem szerszej eksploracji badawczej. Istnieje zatem w tym obszarze pewna luka poznawcza, którą opisany w niniejszym tekście projekt badawczy pozwala w jakiejś mierze wypełnić. Warto zaznaczyć, że wiedza o tym jak menedżerowie oceniają fluktuacji sprzedawców jest istotna nie tylko z poznawczego punktu widzenia. Posiada ona również sporą użyteczność z punktu widzenia praktyki zarządzania organizacjami sprzedażowymi. W opracowaniu niniejszym autor przeprowadził syntetyczny przegląd literatury dotyczącej fluktuacji sprzedawców ze szczególnym naciskiem na jej uwarunkowania organizacyjne, przeformułował problem badawczy oraz użył nowych technik statystycznych jakie zostały wykorzystane do analizy zebranych danych empirycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
In order to succeed in the competitive market, sales organizations strive to maintain a high level of their salespeople loyalty. It is a fundamental challenge for most companies, strictly linked with the problem of salesforce turnover. For long this topic has received a lot of attention from academic researchers and management practitioners alike due to the significant, lasting and adverse effects caused by sales staff turnover. In spite of ongoing research into this area, not all aspects of salespeople turnover are well explored and explained. Most of the research activity to date was focused on identifying the behavior and attitude of individuals leaving the sales organizations. Consequently, the turnover was analyzed as a response mechanism to stress or dissatisfaction with the organisation. On the other hand, one area that seems to be most under-researched is the assessment of salespeople turnover carried out by sales managers and the impact of their actions on the turnover. This problem deserves more attention as it is crucial to understand what actions can be taken within the sales organizations to limit the adverse effects of sales force turnover. The author aimed to fill the apparent void in existing research by examining the following research questions: How do managers of Polish sales organizations' assess the salespeople turnover? To what extent does their assessment depend on their professional experience and selected features of their organizations? The results of questionnaire survey (using a sample of more than three hundred Polish sales managers) contribute to wider research into the organizational drivers of salespeople turnover. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
49
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Cron, W.L., DeCarlo, Th. E. (2006). Darlymple'S Sales Management, Ninth Edition, John Wiley & Sons, Inc.
 • Cybulski, K. (2013). Zjawisko fluktuacji sprzedawców w świetle badań empirycznych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Darmon, R.Y. (1992). Effective Human Resource Management in the Sales Force, Quorum Books.
 • Darmon, R.Y. (2007). Leading the Sales Force. A Dynamic Management Process, Cambridge University Press.
 • Gruszczyński, M. (2012). Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych, Walters Kluwer Polska S.A.
 • Manski, Ch.F., McFadden, D. (1981). Structural Analysis of Discrete Data & Economic Application, Cambridge The MIT Press
 • Abbasi, S.M., Hollman, K.W. (2000). Turnover: the real bottom line, Public Personnel Management, Vol. 29, pp. 333-342.
 • Abelson, M., Baysinger, B. (1984). Optimal and Dysfunctional Turnover: Toward an Organizational Level Model, Academy of Management Review, 9 (2).
 • Allen D.G., Shore, L.M., Griffeth, R.W. (2003). The Role of Perceived Organizational Support and Supportive Human Resource Practices in the Turnover Process, Journal of Management, 29 (1) 99-119.
 • Alexandrov, A., Babakus, E., Yavas, U. (2007). The Effects of Perceived Management Concern for Frontline Employees and Customer on Turnover Intentions, Journal of Service Research, Vol.9, No.4, May.
 • Amemiya, T.(1981). Qualitative response models: a survey, Journal of Economic Literature 19, 1483-1536.
 • Arnold, E. (2005). Managing Human Resources to Improve Employee Retention. The Health Care Manager, 24(2), 132-140.
 • Becker, G.S. (1962). Investment in human capital: a theoretical analysis, Journal of Political Economics, Vol. 70 pp.9-49.
 • Boles, J.S., Dudley, G.W., Onyemah. V., Rouzies, D. and Weeks, A. (2012). Sales Force Turnover and Retention: A Research Agenda, Journal of Personal Selling and Sales Management, vol. XXXII, no 1 (Winter).
 • Bray, L. (2007). Reduce Turnover with Effective Recruiting, Retention, and Training, February, www.american.payroll.org.
 • Bufe, B., Murphy, L. (2004). How to Keep Them Once You've Got Them, Journal of Accountancy, December.
 • Cascio, W.F. (2006). The High Cost of Low Wages, Harvard Business Review, July/August.
 • Darmon, R.Y. (2008). The Concept of Salesperson Replacement Value: A Sales Force Turnover Management Tool, The Journal of Personal Selling and Sales Management, Summer.
 • Darmon, R.Y. (2006). Sales Force Turnover Diagnosis and Management: An Often Overlooked Source of Productivity, ESSEC Business School Marketing Department Working Paper.
 • Dubas, K.M., Hershey, L.(2007). The Optimal Rate of Sales Force Turnover, Proceedings of the Academy of Marketing Studies, Vol. 12, Number 2.
 • Fee, E.C., Hadlock, Ch. J. (2000). Management Turnover and Product Market Competition: Empirical Evidence from the U.S. Newspaper Industry, The Journal of Business,Vol. 73, No. 2.
 • Firth, L., Mellor, D.J., Moore, K.A., Loquet, C. (2004). How Can Managers Reduce Employee Intention to Quit?, Journal of Managerial Psychology, Vol.19 No.2.
 • Flaherty, K.K., Papas, J.M. (2000). The role of trust in salespersons-sales manager relationships, Journal of Personal Selling and Sales Management, 20, 4, Fall, pp. 271-278.
 • Gerhart, B.A. (1989). Voluntary Turnover and Alternative Job Opportunities, Cornell University ILR School DigitalCommons@ILR
 • Glebbek, A.C., Bax, E.H. (2004). Is High Employee Turnover Really Harmful?. An Empirical Test Using Company Records, Academy of Management Journal, Vol.47, No.2.
 • Hambrick, D.C. (2007). Upper Echelons Theory: An Update, Academy of Management Review, Vol. 32, No. 2, 334-343.
 • Hambrick, D.C., Mason, Ph. A. (1984). Upper Echelons: The Organization as a Reflection of Its Top Managers, Academy of Management Review, Vol. 9, No. 2, 193-206.
 • Harter, J. K. Schmidt, F. L. Keyes, C. L. M. (2003): Well-being in the workplace and its relationship to business outcomes: A review of the Gallup studies, C. L. M. KeyesJ. Haidt:Flourishing: Positive psychology and the life well lived,Washington, 205-224
 • Hollenbeck, J.R., Williams, Ch. R. (1986). Turnover Functionality Versus Turnover Frequency: A Note on Work Attitudes and Organizational Effectiveness, Journal Psychology, Vol.71, No.4.
 • Holtom, B.C., Mitchell, T., Lee, Th. W., Eberly, M.B. (2008). Turnover and Retention Research: A Glance at the Past, a Close Review of the Present, and a Venture into the Future, The Academy of Management Annals, Vol.2, No.1, pp.231-274.
 • Holtom, B.C., Mitchell, T., Lee, Th. W., Inderrieden, E.J. (2005). Shocks as causes of turnover: What they are and how organization can manage them, Human Resource Management, Vol.44, No.3, pp.337-352.
 • Hradecky, G. (2001). Who is responsible for turnover?, Pharmaceutical Representative. Northfield: July, Vol. 31, Iss.7.
 • Hrehocik, M. (2007). Finding, Keeping and Grooming The Best Sales Force, Sales & Marketing Management, October.
 • Johnson, J. T., Griffeth, R.W., Griffeth, M. (2000). Factors Discriminating Functional and Dysfunctional Salesforce Turnover, The Journal of Business and Industrial Marketing, vol.15.
 • Jolson, M.A., Dubinsky, A.J., Anderson, R.E. (1987). Correlates and Determinants of Sales Force Tenure: An Exploratory Study, The Journal of Personal Selling & Sales Management, Nov; 7, 3.
 • Jones E., Chonko L.B., Rangarajan D., Roberts J. (2007). The Role of Overload on Job Attitudes, Turnover Intentions, and Salesperson Performance, Journal of Business Research, February.
 • Jones, E., Kantak, D.M., Futrell, Ch. M., Johnston, M.W. (2001). Leader Behavior, Work-Attitudes, & Turnover of Salespeople: An Integrative Study, The Journal of Personal Selling & Sales Management, Spring.
 • Kalleberg, A.L. (2008). Precarious work, insecure workers: employment relations in transition, American Sociological Review, Vol. 74 (February: 1-22).
 • Kazi, G., M; Aziz, S. A. , Zadeh, A., Zadeh, Z. F.(2012). The Contribution of Organizational Variables and its Impact on Job Turnover and Job Satisfaction of Employee's, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, February, Vol. 3 Issue 10.
 • Kinnu, D., Murgor, P., Ongeti, W., Nicholas, L., Evans, A. (2012). Upper Echelons Theory and Research: A review of theory and empirical literature 28 years later, Prime Journal of Business Administration and Management (BAM), Vol. 2 (10), pp.697-702, October 16th.
 • Klewer, E.D., Schaffer, R.W. (1995). Commentary. Sales is an Investment, Attrition an Expense, Journal of Health Care Marketing,,15,3,12.
 • Launov, A. (2004). An Alternative Approach to Testing Dual Labor Market Theory, Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit Institute for the Study Labor.
 • Lucas, G.H. (Jr.), Parasraman, Davis, R.A., Enis, B.M. (1987). An Empirical Study of Sales Force Turnover, Journal of Marketing, July, Vol.51.
 • Maertz, C.P. jr., Griffeth, R.W., Campbell, N.S. , Allen, D.G. (2007). The effects of perceived organizational support and perceived supervisor support on employee turnover, Journal of Organizational Behavior, 28, 1059-1075.
 • Maertz, C.P. jr., Campion, M.A.(1998). 25 Years of Voluntary Turnover Research: A Review and Critiques, in International Review of Industrial and Organizational Psychology, vol.13, C.L. Cooper and I.T. Robinson ed., London: Wiley & Sons, 49-86.
 • Maynard, D.C., Joseph, T.A., Maynard, A.M. (2006). Underemployment, job attitudes, and turnover intentions, Journal of Organizational Behavior, 27.
 • Mobley, W.H., Griffeth, R.W., Hand, H.H., and Meglino, B.M. (1979). Review and conceptual analysis of employee turnover process, Psychological Bulletin, Vol. 62, pp. 493-522.
 • Morita, H. (2006). Firm Dynamics, Labor Mobility, and Specific Human Capital, University of South Wales, Working Papers.
 • Morrell, K., Loan-Clarke, J., Wilkinson, A. (2004). The Role of Shocks in Employee Turnover, British Journal of Management, Vol. 15, 335-349.
 • Mulki, J.P., Jaramillo, F., Locander, W.B. (2006).Effects Of Ethical Climate and Supervisory Trust On Salesperson Job Attitudes And Intentions To Quit, The Journal of Personal Selling & Sales Management, Winter.
 • Ramlall, S. A. (2003). Managing Employee Retention as a Strategy for Increasing Organizational Competitiveness., Applied H.R.M. Research, 8(2), 63-72.
 • Reich, M., Gordon, D., Edwards, R.C. (1973). Dual Labor markets: A Theory of Labor Market Segmentation, University of Nebraska-Lincoln, Economics Department Faculty Publications.
 • Russ, F.A., McNeilly, K.M., Comer, J.M, Light, Th.B. (1998). Exploring the Impact of Critical Sales Events, Journal of Personal Selling & Sales Management; Spring; 18,2.
 • Rutherford, B., Boles, J., Hamwi, A.G., Madupalli, R., Rutherford, L. (2009). The role of the seven dimensions of job satisfaction in salesperson's attitudes and behaviors, Journal of Business Research, 62.
 • Salesperson Turnover (2013). Is Your Manager Hiring The Wrong People or Did You Hire The Wrong Manager?, Talent Bits and Bits and Bytes A Blog by Talent Q Consulting.
 • Shaw, J.D., Duffy, M.K., Johnson, J.J., Lockhart, D.E. (2005). Turnover, Social Capital Losses, And Performance, Academy of Management Journal, Vol.48, No.4.
 • Shore, Mc. L., Barksdale, K., Shore, T.H. (1995). Managerial perceptions of employee commitment to the organization, Academy of Management Journal, Vol. 38, No. 6, 1593-1615.
 • Simon, H. (1991). Bounded rationality and organizational learning, Organization Science 2 (1): 125-134.
 • Smith, B., Rutigliano, T. (2001). The Truth About Turnover. How much is too much? How little is too little?, Gallup Business Journal.
 • Staw, B.M. (1980). The consequences of turnover, Journal of Occupational Behavior, 1: 253-273.
 • Steel, R.P., Lounsbury, J.W. (2009). Turnover process models: Review and synthesis of conceptual literature, Human Resource Management Review 19, 271-282.
 • Trevor, Ch. O. , Nyberg, A.J. (2008). Keeping your headcount when all about are losing their: Downsizing, voluntary turnover rates, and moderating role of HR practices, The Academy of Management Journal, Vol. 51, No.2.
 • Wilson, J. (2004). Sales Management as a Source of Competitive Advantage. How sales managers add value to the organization. Research Report.
 • Yung, L. (2006). The Impact of Organizational Justice on Independent Sales people' Intent to Stay, Working Paper, Monash University.
 • Zoltners, A.A., Sinha, P.K., Lorimer, S.E. (2013). How to Make Sense of Sales Force Turnover, http://blogs.hbr.org/2:00 PM June 11, 2013
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171395459

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.