PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 37 Społeczeństwo informacyjne oraz informacja publiczna w gospodarce cyfrowej | 55--73
Tytuł artykułu

Budowa kwestionariusza ankietowego a wyniki badań

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Survey Questionnaire Structure and its Impact on the Research Results
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwój technologii oraz łatwa dostępność różnorodnych elektronicznych kanałów komunikacyjnych sprawiły, że badania ankietowe są jedną z chętniej wykorzystywanych metod pozyskiwania informacji w społeczeństwie informacyjnym. W artykule wskazano na mnogość czynników związanych z budową kwestionariusza, które wpływają na końcowe wyniki badań ankietowych. Na odpowiedzi udzielane przez respondentów rzutuje zarówno struktura pytań, ich kolejność, długość, forma, zastosowane skale, jak i użyte słownictwo, styl oraz sformułowania. Omówione zostały formy i sposoby prowadzenia badań ankietowych oraz ich istotne etapy. Dokonano też klasyfikacji pytań według różnych kryteriów. W dalszej części skoncentrowano się na zasadach prawidłowej budowy kwestionariuszy, jednocześnie wskazując i podając przykłady najczęstszych błędów pojawiających się przy konstruowaniu tego narzędzia i podkreślając ich wpływ na końcowy wynik badania. (abstrakt oryginalny)
EN
IT development and the availability of various electronic communication channels in the information society made surveys become one of the most often methods used to collect data. The article indicates a diversity of factors related to the construction of the survey questionnaire, which influence the final results. Answers provided by respondents are affected by the structure of questions, their order, length, form, used scales, vocabulary, style and wording. There were discussed the forms and ways of conducting surveys and their essential phases. There was also made the question-classification according to various criteria. In the next part of article the author focused on the principles of proper questionnaire structure, explained with examples the most common mistakes that may occur and their impact on the final research results. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Adamkiewicz-Drwiłło H.G. (2008), Współczesna metodologia nauk ekonomicznych, TNOiK, Toruń.
 • Babbie E. (2004), Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Babbie E. (2008), Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Babiński G. (1980), Wybrane zagadnienia z metodologii socjologicznych badań empirycznych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 • Brzeziński J. red. (2006), Metodologia badań psychologicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Churchill G. (2002), Badania marketingowe w praktyce. Podstawy metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Denzin N.K., Lincoln Y.S. (2009), Wprowadzenia. Dziedzina i praktyka badań jakościowych, w: Metody badań jakościowych, t. 1, red. K. Podemski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gibbs G. (2011), Analizowanie danych jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hague P., Hague N., Morgan C.A. (2005), Badania rynkowe w praktyce, Helion, Gliwice.
 • Januszek H., Sikora J. (1997), Podstawy socjologii, Akademia Ekonomiczna, Poznań.
 • Kaczmarczyk S. (2002), Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa.
 • Kędzior Z. red. (2005), Badania rynku. Metody. Zastosowania, PWE, Warszawa.
 • Konarzewski K. (2000), Jak uprawiać badania oświatowe: metodologia praktyczna, WSiP, Warszawa.
 • Maison D., Noga-Bogomilski A. red. (2007), Badania marketingowe. Od teorii do praktyki, GWP, Gdańsk.
 • Mayntz R., Holm K., Hubner P. red. (1985), Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, PWN, Warszawa.
 • Mazurek-Łopacińska K. (2002), Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.
 • Panek T. red. (2014), Statystyka społeczna, PWE, Warszawa.
 • Pilch T., Bauman T. (2001), Zasady badań pedagogicznych: strategie ilościowe i jakościowe, Żak, Warszawa.
 • Read M., Marsh D. (2006), Łączenie metod ilościowych z jakościowymi, w: Teorie i metody w naukach politycznych, red. D. Marsh, G. Stoker, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 233-250.
 • Sawiński Z., Sztabiński P.B., Sztabiński F. red. (2000), Podręcznik ankietera, IFiS PAN, Warszawa.
 • Skorny Z. (1984), Prace magisterskie z psychologii i pedagogiki, WSZiP, Warszawa.
 • Szreder M. (2010), Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWE, Warszawa.
 • Witaszek Z. (2007), Miejsce i rola sondaży w badaniu opinii społecznej, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, nr 4 (171).
 • Zaczyński W. (2003), Praca badawcza nauczyciela, WSiP, Warszawa.
 • Centrum Metrologii (2015), http://centrum-metrologii.pl/metrologia-przemyslowa-2/bledy- pomiaru, (10.05.2015).
 • Edukator, http://edukator.koweziu.edu.pl/index.php/archiwum/79-79 (10.05.2015).
 • Orszczyszyn (2015), www.slideshare.net/oryszczyszyn/rola-ankiet-w-badaniach-marketingowych- zasadniczy-wpyw-internetu (10.05.2015).
 • Serwisy: www.ankietka.pl/, http://net-ankiety.pl/, www.ankieter.pl/, http://pl.wikipedia. org/wiki/Pytania_kwestionariuszowe, www.e-inquiry.eu/, http://swpanel.pl/ (10.05.2015).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171395537

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.