PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 44(6) Kształtowanie wizerunku pracodawcy | 108--119
Tytuł artykułu

Kształtowanie wizerunku współczesnej firmy - wybrane zagadnienia

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Shaping the Image of the Contemporary Firm. The Selected Issues
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcony jest problematyce kształtowania wizerunku współczesnej firmy. Autorka skupia się na employer brandingu, uwzględniając wymagania związane m.in. z takimi wyzwaniami, jak zróżnicowane oczekiwania różnych pokoleń. Na podstawie licznych źródeł, autorka udowadnia, że wyzwania w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, szczególnie te związane z oczekiwaniami pracowników i kandydatów, mają istotny wpływ na konieczność stosowania coraz bardziej skutecznych rozwiązań w budowaniu wizerunku pracodawcy, spójnych i adekwatnych do grupy adresatów. Jak dowodzą badania, dobry wizerunek firmy na rynku pracy sprzyja pozyskiwaniu i utrzymywaniu utalentowanych, wartościowych dla firmy pracowników oraz budowaniu pozytywnych relacji z klientami, kontrahentami i otoczeniem. Autorka podkreśla, że kultura organizacyjna i przywództwo w istotny sposób wpływają na wizerunek organizacji, zarówno wśród już zatrudnionych, jak i kandydatów do pracy. Tworzenie marki firmy jako dobrego pracodawcy jest odpowiedzią na wyzwania współczesnego otoczenia, głównie te związane z rosnącym znaczeniem pracownika jako kluczowego zasobu organizacji. Artykuł ma charakter koncepcyjny i jest przeglądem literatury.(abstrakt oryginalny)
EN
The article is devoted to the problems of shaping the image of the contemporary firm. The author focuses on employer branding, taking into account the requirements related, inter alia, to such challenges as diversified expectations of various generations. Based on numerous sources the author proves that challenges in the area of human resources management, particularly those connected with expectations of employees and candidates, have a substantial impact on the need to apply more and more efficient solutions in building the employer's image, coherent and adequate to the group of addressees. As surveys show, a good image of the firm in the labour market is conducive to acquisition and retention of talented, valuable for the firm employees and building positive relations with customers, contractors, and the environment. The author emphasises that corporate culture and leadership substantially affect the organisation's image both among the already working employees and candidates for the job. Creation of the firm's brand as a good employer is a response to challenges of the contemporary environment, mainly those connected with the growing importance of the employee as the key asset of the organisation. The article is of the conceptual nature and is a review of literature. (original abstract)
Rocznik
Strony
108--119
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Bibliografia
 • Adair J. (2008), Od bossa do lidera, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 • Benton D. (2008), Menedżer z charyzmą, GWP, Gdańsk.
 • Jezierska J. (2013), Employer branding po sąsiedzku, czyli jak buduje się wizerunek w toruńskiej korporacji - Nauca SA z pomocą AIESEC, "Zarządzanie XL, Zeszyt", nr 413, Toruń; http://apcz.pl/czasopisma/index.php/AUNC_ZARZ/article/view/AUNC_ZARZ.2013.024; pdf [dostęp: 15.07.2015].
 • Kamińska J., Dlaczego narzędzia employer branding nie działają...?, http://markapracodawcy.pl/dlaczego-narzedzia-employer-branding-nie-zawsze-dzialaja/ [dostęp: 16.07.2015].
 • Karwacka M. (2015), Młodzi na rynku pracy, Analiza tematyczna nr 1, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa; http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2015/02/Analiza-tematyczna_M%C5%82odzi-na-rynku-pracy.pdf. [dostęp: 16.07.2015].
 • Kantowicz-Gdańska M. (2009), Employer branding - kwestie definicji i modelu, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6, Katowice, http://www.ipiss.com.pl/wp-content/uploads/downloads/2012/11/m_kantowicz-gdanska_zzl-62009.pdf [dostęp: 15.07.2015].
 • Kozłowski M. (2012), Employer branding. Budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Kozłowski M. (2012), Employer branding. Budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku, (za:) Raczyńska M., Stachowska S., Wykorzystanie narzędzi komunikacji społecznej w budowaniu zewnętrznego wizerunku pracodawcy z wyboru, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, Problemy, Innowacje, Projekty", nr 3(25).
 • Kozłowski M. (2012), Employer branding budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku, (za:) Szczepański Z. (2013), "Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Organizacja i Zarządzanie", nr 61.
 • Macnar A. (2013) http://www.hrminstitute.pl/employer-value-proposition-evp-czyli-jak-sie-wyroznic/ [dostęp: 15.07.2015].
 • Mazurek M. (2015), 6 filarów skutecznego employer brandingu, http://sprawnymarketing.pl/employer-branding/ [dostęp: 16.07.2015].
 • Młynarczyk M. (2015), Grywalizacja w rekrutacji Hays Poland, http://b2b.gamfi.pl/pl/textpage/grywalizacja-w-rekrutacji,54.html [dostęp:17.07.2015].
 • Raczyńska M., Stachowska M. (2012) Wykorzystanie narzędzi komunikacji społecznej w budowaniu zewnętrznego wizerunku pracodawcy z wyboru, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, Problemy, Innowacje, Projekty", nr 3(25), http://www.academia.edu/2926473/Wykorzystanie_narz%C4%99dzi_komunikacji_spo%C5%82ecznej _w_budowaniu_zewn%C4%99trznego_wizerunku_pracodawcy_z_wyboru; pdf [dostęp: 15.07.2015].
 • Rzewuska M. (2013), Budowanie świadomości marki pracodawcy - czy warto być najlepszym pracodawcą?, (w:) Majewska M.D., Berłowski P., Woźniak M., Marciniak J., Employer Branding, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Szczepański K. (2013), Kształtowanie wizerunku (Employer Branding) jako sposób zwiększenia atrakcyjności pracodawcy w warunkach polskich, "Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej Organizacja i Zarządzanie", nr 61.
 • Urbanek G. (2011), Kompetencje a wartość przedsiębiorstwa. Zasoby niematerialne w nowej gospodarce, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Wojciechowska R., (2015), Pokolenie X, Y na rynku pracy, https://kariera.sgh.waw.pl/artykuly/spoleczenstwo/pokolenie-x-y-na-rynku-pracy [dostęp: 15.07.2015].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171395547

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.