PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 1 | 9--35
Tytuł artykułu

Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód - geneza, rezultaty, perspektywy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Eastern Enlargement of the European Union - Genesis, Outcome, Future Prospects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dokonując zwięzłego podsumowania, można postawić generalną tezę, że procesy rozszerzenia Unii Europejskiej na Wschód stanowiły rezultat długich, żmudnych i trudnych przemian ustrojowych oraz dostosowań do standardów europejskich podejmowanych przez liczną grupę postkomunistycznych państw z regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Ich wysiłki zaowocowały pełnym członkostwem w UE i innych strukturach integracji euroatlantyckiej, przynosząc nowym członkom szereg wymiernych, a czasami wręcz spektakularnych korzyści w sferze polityki, bezpieczeństwa międzynarodowego oraz rozwoju społeczno-gospodarczego. Na szeroko rozumianym Wschodzie kontynentu pozostała jednak grupa krajów, z których część wyraża podobne aspiracje, podejmując w tym kierunku mniej lub bardziej aktywne i udane starania. Ze swej strony Unia Europejska, popierając te wysiłki politycznie, organizacyjnie czy finansowo, nie ma do końca jasno sprecyzowanej polityki w tym względzie. Wynika to, najogólniej rzecz biorąc, z szeregu uwarunkowań będących splotem rozmaitych interesów na szczeblu zarówno UE, jak i poszczególnych państw członkowskich, zwłaszcza tych najpotężniejszych. Na dzień dzisiejszy wszystko wskazuje na wyczerpanie się możliwości szybkiego kontynuowania procesów rozszerzenia Unii Europejskiej na Wschód. Nie oznacza to, że nie ma do tego w ogóle gotowości czy też że sytuacja nie zmieni się w przyszłości, ale obecnie po prostu okoliczności temu nie sprzyjają. Oprócz faktu, że praktycznie wszystkim chętnym do akcesji krajom ich kandydowanie może utrudnić skomplikowana sytuacja wewnętrzna oraz międzynarodowa, czynnikiem decydującym wydaje się być wyraźna niechęć większości państw "starej" Unii Europejskiej do zwiększania składu członkowskiego. Nie wydaje się także, aby przeważył tu głos nowych członków, takich jak Polska, dla których rozszerzenie na Wschód jak najbardziej leży w ich żywotnym interesie, ale które nie dysponują jeszcze odpowiednią pozycją oraz potencjałem, aby mogły przekonać całą Unię.(fragment tekstu)
EN
The article comprises a concise synthesis of history, the achievements and prospects for further development of the processes European Union eastern enlargement. Initially, these processes concerned the group of post-Communist countries of East and Central Europe which expressed the desire to join the EU. Following long and difficult preparations on both sides, 11 states finally achieved this in 2004-2013. This has brought very positive results for both the new members and the EU as a whole. However, in the broadly understood East of Europe, there remains a group of countries of which some also aspire to become members of the EU and undertake various efforts to further this goal. The European Union supports these efforts, but it does not have any clearly defined policy in this respect. The reason for this are primarily differences of interest on both the EU level and the level of the individual Member States, especially among the most powerful ones among them. At present, everything seems to indicate that the possibilities of swift continuation of the EU eastward enlargement have been exhausted. The candidate countries struggle with a complicated and difficult internal and international situation, while in most countries of the 'old' EU we can observe a distinct reluctance to see the EU enlarge further. The position of the new members, and especially Poland, will not be of any help here, because while the eastern enlargement is very important to them, they're voice is not yet strong enough to prevail over the others.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
9--35
Opis fizyczny
Twórcy
 • Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego
Bibliografia
 • O. Barburska, Wpływ polskiej dyplomacji na kształtowanie i realizację polityki wschodniej UE, "Studia Europejskie" 2013, nr 4.
 • Balkan and Eastern European Countries in the Midst of the Global Economic Crisis, red. A. Karasavvoglu, P. Polychronidou, Berlin-Heidelberg 2013.
 • B. Lajos, Accidental occidental: economics and culture of transition in Mitteleuropa, the Baltic, and the Balkan Area, Budapest 2013.
 • Eastern and Central Europe: Politics and Economics, red. S.D. Eanuzzi, A.V. Montrony, New York 2012.
 • S. Stuart, The International Political Economy of Transition: Neoliberal hegemony and Eastern Central Europe's transformation, London 2012.
 • Central Europe on the threshold of the 21st century: Interdisciplinary perspectives on challenges in politics and society, red. L. Czechowska, K. Olszewski, Newcastle upon Tyne 2012.
 • Eastern and Central Europe: Politics and Economics, red. S.D. Eanuzzi, A.V. Montrony, New York 2012.
 • Democracy promotion in the EU's neighbourhood: from leverage to governance?, red. S. Lavenex, F. Schimmelfennig, Abingdon 2013.
 • The EU and its neighbours: values versus security in European foreign policy, red. G. Noutcheva, K. Pomorska, G. Bosse, Manchester 2013.
 • E. Korosteleva, The European Union and its Eastern neighbors: towards a more ambitious partnership?, London 2012.
 • D. Milczarek, Eastern Dimension of the European Union's Foreign Policy, w: Eastern Policy of the European Union: Role of Poland, Case of Ukraine, red. A.Z. Nowak, D. Milczarek, B. Hud', J. Borkowski, Warsaw 2008.
 • D. Papadimitriou, Negotiating when others are watching: explaining the outcome of the association negotiations between the European Community and the countries of Central and Eastern Europe, 1990-1991, w: Understanding the European Union's External Relations, red. M. Knodt, S. Princen, London 2003.
 • On the road to the European Union. Applicant countries' perspective, red. D. Milczarek, A.Z. Nowak, Warsaw 2003.
 • H. Tendera-Właszczuk, Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód. Polska na tle innych krajów, Warszawa 2001.
 • Negocjowanie granic: od "UE-15" do "UE-27": rozszerzenie wschodnie Unii Europejskiej: Grupa Helsińska, red. T. Szymczyński, Poznań 2009.
 • A. Szymański, Rozszerzenie UE po 2007 roku - analiza uwarunkowań procesu, "Studia Europejskie" 2012, nr 2.
 • Europe after enlargement, red. Y. Stivachtis, M. Webber, Abingdon 2013.
 • The New Member States and the European Union: Foreign policy and Europeanization, red. M. Baun, D. Marek, New York 2013.
 • Après Enlargement: Legal and Political Responses in Central and Eastern Europe, red. W. Sadurski, J. Ziller, K. Żurek, Florence 2006.
 • R. Kalytchak, A. Semenovych, European Union Enlargement - An Unfinished Business?, w: Introduction to European Studies. A New Approach to Uniting Europe, red. D. Milczarek, A. Adamczyk, K. Zajączkowski, Warsaw 2013.
 • O. Barburska, The EU Eastern Policy: Role of Poland, w: Poland and Turkey in Europe - Social, Economic and Political Experiencers and Challenges, red. A. Adamczyk, P. Dubel, Warsaw 2014.
 • Polityka wschodnia Polski. Uwarunkowania - Koncepcje - Realizacja, red. A. Gil, T. Kapuśniak, Lublin-Warszawa 2009.
 • Poland in the European Union: Adjustment and Modernisation, red. A. Adamczyk, K. Zajączkowski, Warsaw-Lviv 2012.
 • Poland in the European Union: First Experiences. Selected Political, Legal and Social Aspects, red. D. Milczarek, O. Barburska, Warsaw 2008.
 • M. Pacek, D. Milczarek, Post-accession Polish migrations, w: New neighbours - on the diversity of migrants' political involvement, red. A. Dziewulska, A.M. Ostrowska, Warsaw 2012.
 • Europejska Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej, red. M. Pietraś, K. Stachurska-Szczesiak, J. Misiągiewicz, Lublin 2012.
 • I. Lyubashenko, Europejska Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej wobec Europy Wschodniej, Toruń 2012
 • T. Casier, European Neighbourhood Policy: living up to regional ambitions?, w: The foreign policy of the European Union. Assessing Europe's role in the world, red. F. Bindi, I. Angelescu, Washington 2012.
 • The European Neighbourhood Policy's challenges/Les défi s de la politique européenne de voisinage, red. E. Lannon, Frankfurt am Main 2012.
 • P. Marcinkowska, Europejska Polityka Sąsiedztwa. Unia Europejska i jej sąsiedzi - wzajemne relacje i wyzwania, Warszawa 2011.
 • The European Neighbourhood Policy: A Framework for Modernisation?, red. M. Cremona, G. Meloni, "EUI Working Papers LAW" 2007, No. 21.
 • Partnerstwo Wschodnie, MSZ, Warszawa (2012). Między sąsiedztwem a integracją. Założenia, funkcjonowanie i perspektywy Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej, red. A. Szeptycki, Warszawa 2011.
 • Eastern Policy of the European Union: Role of Poland, Case of Ukraine, red. A.Z. Nowak, D. Milczarek, B. Hud', J. Borkowski, Warsaw 2008.
 • Rola Polski w kształtowaniu polityki wschodniej Unii Europejskiej na przykładzie Ukrainy, red. J. Borkowski, Warszawa 2006.
 • B. Hud', Eastern Policy of the European Union: Step by Step Towards Ukraine, w: Introduction to European Studies. A New Approach to Uniting Europe, red. D. Milczarek, A. Adamczyk, K. Zajączkowski, Warsaw 2013.
 • D. Milczarek, Eastern Dimension of the ENP - a New Challenge for the European Union. The Case of Ukraine, w: The European Neighbourhood Policy: A Framework for Modernisation?, red. M. Cremona, G. Meloni, "EUI Working Papers LAW" 2007, No. 21.
 • A. Adamczyk, Wpływ unormowania stosunków grecko-tureckich na stabilizację bezpieczeństwa we wschodniej części Morza Śródziemnego, w: Bezpieczeństwo Międzynarodowe. Wyzwania i Zagrożenia XXI w., red. P. Olszewski, T. Kapuśniak, W. Lizak, Radom 2009.
 • A. Adamczyk, Prezydencja cypryjska w kontekście stosunków między Unią Europejską i Turcją, "Studia Europejskie" 2013, nr 2, s. 33-54.
 • A. Adamczyk, Trudne sąsiedztwo - wpływ relacji Turcji z sąsiadami na proces akcesji do Unii Europejskiej, "Studia Europejskie" 2013, nr 4.
 • A. Adamczyk, Kwestia macedońska w bałkańskiej polityce Grecji, "Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej" 2009, nr 7.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171395587

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.