PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | R. 13, z. 3 Polska - Litwa: stare i nowe problemy | 69--90
Tytuł artykułu

Proces członków Polskiej Organizacji Wojskowej w Kownie w 1920 roku

Warianty tytułu
The Proceedings Against the POW Members in Kaunas in 1920
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niewiele ponad rok od zatrzymania pierwszych peowiaków stanęli oni przed sądem. Proces odbył się w dniach 11-24 grudnia 1920 roku w Kownie. W swojej objętości, zawiłości, ilości materiału obciążającego była to sprawa wyjątkowa, dlatego jej przewód znacznie rozciągnął się w czasie6. Proces sądowy polskich spiskowców rozpoczął się 11 grudnia za zamkniętymi drzwiami Sądu Wojskowego. (fragment tekstu)
EN
The Polish military organisation Polska Organizacja Wojskowa (POW) was planning a political takeover in Lithuania with the aim to form a pro-Polish government and then make a federation with Poland. The POW members were tried by the Lithuanian army court on December 11-24, 1920. At that time, the functioning penal code was that of the Russian Empire of the year 1903. The POW members were accused of an attempt to overthrow the existing system of government, high treason and revolt. In court, both the defendants and their defenders (among the latter was a highly-qualified barrister Adolfas Grajevskis) stressed two important aspects: first, they had been fighting for independent historical Lithuania; second, they were not against independent Lithuania but against its pro-German government. Eight people found guilty got life sentence; others were sentenced to imprisonment for different periods of time. The first appeals of the sentenced POW members were written in February 1921. At the end of 1922, when the Western countries recognised Lithuania de jure, the majority of the convicts were released. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie
Bibliografia
 • Bardach J., O świadomości narodowej Polaków na Litwie i Białorusi w XIX-XX w., [w:] Polska myśl polityczna, t. 6: Między Polską etniczną a historyczną, Wrocław-Łódź 1988.
 • Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1998.
 • Brzozowski Z. S., Litwa - Wilno 1910-945, Londyn 1987.
 • Buchowski K., Polacy w niepodległym państwie litewskim 1918-1940, Białystok 1999.
 • Gajownik T., Tajny front niewypowiedzianej wojny. Działalność polskiego wywiadu wojskowego na Litwie w latach 1921-1939, Warszawa 2010.
 • Gierowska-Kałłaur J., Zarząd cywilny ziem wschodnich (19 lutego 1919 - 9 września 1920), Warszawa 2003.
 • Giertych J., Sprawa litewska, Wilno 1938.
 • Górski K., Divide et impera, Białystok 1995.
 • Historia dyplomacji polskiej, t. 4: 1918-1939, red. P. Łossowski, Warszawa 1995.
 • Jałowiecki M., Na skraju Imperium, Warszawa 2003.
 • Keršys M., Prie POW bylos, "Laisvė", 14.12.1920.
 • Klimas P., Iš mano atsiminimų, Vilnius 1990.
 • Krupavičius M., Atsiminimai, Chicago 1972.
 • Kuodys M., Karo padėties režimas Lietuvos Respublikoje 1919-1940 m. Daktaro disertacija, Kaunas 2009.
 • Laurinavičius Č., Politika ir diplomatija. Lietuvių tautinės valstybės tapsmo ir raidos fragmentai, Kaunas 1997.
 • Lietuvos valstybės teisės aktai (11918.II.16 - 1940.VI.15), Vilnius 1996.
 • Łossowski P., Konflikt polsko-litewski 1918-1920, Warszawa 1996.
 • Łossowski P., Kraje bałtyckie na drodze od demokracji parlamentarnej do dyktatury 1918-1934, Warszawa 1972.
 • Łossowski P., Po tej i tamtej stronie Niemna: stosunki polsko-litewskie 1883- 1939, Warszawa 1985.
 • Łossowski P., Próba przewrotu polskiego w Kownie w sierpniu 1919 r., Najnowsze Dzieje Polski. Materiały i Studia z Okresu 1914-1939, 1964, t. 8.
 • Łossowski P., Stosunki polsko-litewskie w latach 1918-1920, Warszawa 1966.
 • Łossowski P., Stosunki polsko-litewskie 1921-1939, Warszawa 1997.
 • Łukomski G., Walka Rzeczypospolitej o kresy północno-wschodnie 1918-1920, Poznań 1994.
 • Nowak A., Polska i trzy Rosje: studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego (do kwietnia 1920 roku), Kraków 2001.
 • Meysztowicz W., Gawendy o czasach i ludziach, Londyn 1993.
 • Miłosz Cz., Szukanie ojczyzny, Kraków 1992.
 • Orintaitė P., Liepalotų medynuose, London 1971.
 • Paszkiewicz B., Pod znakiem "Omegi", Warszawa 2003.
 • Rainys J., P.O.W. (Polska Organizacja Wojskowa) Lietuvoje, Kaunas 1936.
 • Skipitis R., Nepriklausoma Lietuva: atsiminimai, Chicago 1967.
 • Stoczewska B., Litwa, Białoruś, Ukraina w myśli politycznej Leona Wasilewskiego, Kraków 1998.
 • Vaičenonis J., Lietuvos kariuomenė valstybės politinio gyvenimo verpetuose (1927-1940), Vilnius 2004.
 • Vaitiekūnienė E., Vaitiekus S., Lietuvos lenkai dvidešimtajame amžiuje, [w:] Lietuvos Respublikos tautinių mažumų bruožai, Vilnius 1993.
 • Vaitiekus S., Lietuvos Respublikos lenkai 1920-1939 m., "Atgimimas", 1992, nr 42, nr 43.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171395811

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.