PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 4 (55) | 11--25
Tytuł artykułu

Etyczne aspekty mediów integralną częścią nauk o mediach

Warianty tytułu
Ethical Aspects of Media as an Integral Element of Media Studies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W obszarze nauk o mediach dokonała się w ostatniej dekadzie zasadnicza zmiana. Są one obszarem badań interdyscyplinarnych, w których dokonuje się nie tylko analiza mediów z różnych perspektyw i za pomocą różnych narzędzi, ale stają się one także płaszczyzną wzajemnego dialogu różnych dyscyplin medialnych. Jedną z ważnych płaszczyzn tego dialogu jest płaszczyzna aksjologii mediów, która staje się także platformą integrującą wielość płaszczyzn poznawczych współtworzących nauki o mediach. Celem niniejszego artykułu jest próba uzasadnienia tytułowej tezy, że analiza etycznych aspektów mediów jest integralną częścią nauk o mediach. Dlatego staram się pokazać, że współczesna mediosfera jest także przestrzenią dyskursu o wartościach. Starałem się również uzasadnić słuszność tezy, że u podstaw zarówno praktycznego funkcjonowania mediów, jak i teoretycznych analiz oraz empirycznych badań mediów nie może zabraknąć odniesień do fundamentalnych wartości: godności osoby ludzkiej, szacunku dla drugiego człowieka, szacunku dla dialogu, wolności człowieka, tolerancji, poszanowania jego osobowych odniesień do wartości duchowych. Odniesienie do tych wartości stanowi nie tylko kryterium wartościowania wszelkich działań, ale jest także wyznacznikiem badawczego zaangażowania w poznawanie wielorakiego aksjologicznego i etycznego aspektu funkcjonowania mediów prowadzonego w ramach interdyscyplinarnej płaszczyzny nauk o mediach. (abstrakt oryginalny)
EN
The last decade has brought on a significant change in the field of media studies. They have become a field of interdisciplinary research, which not only conducts media analysis from different perspectives using diverse tools, but is also a field of mutual dialogue between various media disciplines. One of the important spheres of this dialogue is media axiology, which is becoming a platform integrating numerous cognitive spheres co-creating media studies. The aim of the article is an attempt to justify the title thesis that the analysis of ethical aspects of media is an integral part of media studies - that the modern mediasphere is also a discourse on values. The author strives to prove the thesis that the practical functioning of media, theoretical analysis and empirical media research cannot lack reference to fundamental values: the dignity of a human being, respect for another person, respect for dialogue, basic freedoms, tolerance, respect for personal reference to spiritual values. Referring to these values is not only the criteria of valuing any actions, but is also a determinant of research engagement in discovering the multi-axiological and ethical aspect of media functioning, perused in the interdisciplinary frame of media studies. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
11--25
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Bibliografia
 • A. Greis A., Hunold G.W., Koziol K. (red.), Medienethik. Ein Arbeitsbuch, Tübingen, Basel 2003.
 • Wiegerling K., Medienethik, Stuttgart 1998.
 • Leschke R., Einführung in die Medienethik, München 2001.
 • Medien und Ethik , M. Karmasin (red.), Stuttgart 2002.
 • Kommunikations und Medienethik, B. Debatin, R. Funiok (red), Konstanz 2003.
 • Media ethics: issues and cases, Ph. Patterson, L. Wilkins (red.), Boston 2002.
 • Fink C.C, Media ethics, Boston 1995.
 • Kieran M., Media ethics: a philosophical approach,Westport 1997.
 • Media ethics, M. Kieran (red.), London, New York 1998.
 • Clifford Ch.G., Bertrand C.J., Media ethics: cases and moral reasoning, New York 1998.
 • Ethics and media culture: practices and representations, D. Barry (red.), Oxford, Boston 2000.
 • Media and ethics: principles for moral decisions, Englehardt E.E., Barney R.D., Solomon R.C., (red.), Wadsworth 2002.
 • Voß P., Mündigkeit im Mediensystem. Hat Medienethik eine Chance? Anmerkungen eines Verantwortlichen zur Theorie und Praxis der Massenmedien, Baden-Baden 1998.
 • Weil F., Die Medien und die Ethik. Grundzüge einer brauchbaren Medienethik, München 2001.
 • Ethik der Massenmedien (Studien zur Publizistik und Kommunikationswissenschaft, Band 10), J. Wilke (red.),Wien 1996.
 • Medien und Ethik. Interdisziplinäre Vortragsreihe an der Universität des Saarlandes im Sommersemester 1994, P. Winterhoff-Spurk, K. Hilpert (red.), St.Ingbert 1995.
 • Bayertz K., Praktische Philosophie als angewandte Ethik, [w:] K. Bayertz (red.), Praktische Philosophie. Grundorientierungen angewandter Ethik, Reinbek 1991.
 • Drożdż M., Osoba i media. Personalistyczny paradygmat etyki mediów, Tarnów 2005.
 • Öffentlichkeit und Kommunikationskultur. Beiträge zur Medienethik, t. 2, W. Wunden (red.), Hamburg, Stuttgart 1994.
 • Medien ohne Moral. Variationen über Journalismus und Ethik, L. Erbring (red.), Berlin 1998.
 • Medien zwischen Markt und Moral. Beiträge zur Medienethik, t. 1, W. Wunden (red.), Frankfurt am Main 1989.
 • Quante M., Einführung in die Allgemeine Ethik, Darmstadt 2003.
 • Wilke J., Massenmedien im Spannungsfeld von Grundwerten und Wertkollisionen, [w:] C. Mast (red.), Markt-Macht-Medien. Publizistik zwischen gesellschaftlicher Verantwortung und ökonomischen Zielen, Konstanz 1996.
 • Saxer U., Konstituenten einer Medien- und Journalismus-Ethik. Zur Theorie von Medien- und Journalismus-Regelungssystemen, [w:] J. Wilke (red.), Ethik der Massenmedien, Wien 1996.
 • Saxer U., Journalistische Ethik im elektronischen Zeitalter - eine Chimäre?, [w:] A. Holderegger (red.), Ethik der Medienkommunikation, Freiburg 1992.
 • Hausmanninger T., Kritik der medienethischen Vernunft. Die ethische Diskussion über den Film in Deutschland im 20. Jahrhundert, München 1993.
 • Hausmanninger T., Grundlinien einer Ethik medialer Unterhaltung, [w:] W. Wolbert (red.), Moral in einer Kultur der Massenmedien, Freiburg 1994.
 • Hausmanninger T., Ansatz, Struktur und Grundnormen der Medienethik, [w:] T. Hausmanninger, T. Bohrmann (red.), Mediale Gewalt, München, 2002.
 • Weischenberg S., Journalistik. Theorie und Praxis aktueller Medienkommunikation, t. 1, Mediensysteme, Medienethik, Medieninstitutionen, Opladen 1992.
 • Nordenstreng K., The Structural Context of Media Ethics. How Media Are Regulated in Democratic Society, [w:] B. Pattyn (red.), Media Ethics. Opening Social Dialogue, Leuven 2000.
 • Müller S.U., Ruß-Mohl S., Journalismus und Ethik, [w:] O. Jarren (red.), Medien und Journalismus. Eine Einführung, Opladen 1994.
 • Singer P., Etyka praktyczna, Warszawa 2003.
 • Die Wirklichkeit der Medien. Eine Einführung in die Kommunikationswissenschaft, K. Reuten, S.J. Schmidt, S. Weischenberg (red.), Opladen 1994.
 • Ludes P., Einführung in die Medienwissenschaft, Entwicklungen und Theorien, Berlin 2003.
 • Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171395891

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.