PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 34 | 67--77
Tytuł artykułu

Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej - analiza porównawcza procedur w wybranych państwach członkowskich

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Public Procurement in the European Union: A Comparative Analysis of Procedures in Selected Member States
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z istotnych problemów wspólnego rynku zamówień publicznych Unii Europejskiej jest tzw. transgraniczność zamówień. Skłania to Parlament Europejski do tworzenia nowych dyrektyw z zakresu zamówień publicznych, które usprawniają postępowania, służą zrównoważonemu rozwojowi oraz innowacyjności, jak również zwiększają zaangażowanie małych i średnich przedsiębiorstw. W artykule przedstawiono najważniejsze aspekty europejskiej dyskusji o efektywnym wydatkowaniu środków publicznych oraz omówiono postępowania stosowane w ramach zamówień w wybranych państwach Unii Europejskiej. Analiza Źródeł prawa, wielkości i struktury rynku, jak również poszczególnych procedur wskazuje na konieczność modernizacji systemu zamówień publicznych oraz wprowadzenia dyrektyw ujednolicających prawa zamówień publicznych na terenie Unii Europejskiej, czyli tworzenia skutecznego, wspólnego rynku z gwarancją równego traktowania. W artykule zastosowano metodę dokumentacyjną z wykorzystaniem literatury krajowej oraz zagranicznej.(abstrakt oryginalny)
EN
One of the essential dilemmas of the public procurement in the common market of the European Union is the problem of the so-called cross border procurement, which urges the European Parliament to issue new public procurement directives that improve the proceedings, serve sustainable development and innovation, as well as aim to increase the involvement of small and medium-sized enterprises. The outline of the important aspects of the European discussion about effective expenditure of public funds presented by the author inspires the objective of this article, which is to illustrate the procedures used in contracts in selected Member States of the European Union. An analysis of the sources of law, the size and structure of the market, as well as individual procedures formulated the following conclusion of the above topic. The needed modernisation and compulsory implementation of the directives in the direction of the unification of the public procurement law in the European Union is needed to create an effective single market which guarantees equal treatment. Analysing literature, national and foreign, the intended purpose of the article is reached, using the method of the document.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
67--77
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • ARPwP, 2015, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze, Informacje o zamówieniach publicznych w Czechach, http://www.praga.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_dwustronna/wphi/ zamowienia_publiczne_czech [dostęp: 03.03.2015].
 • Bunk A., 2007, Udzielanie zamówień publicznych w Republice Federalnej Niemiec, http://niemiecki- adwokat.com/downloads/vergabeoeffebntloeicherauftraegehpfassung.pdf [dostęp: 22.02.2015].
 • Bianchi T., Guidi V., 2010, The comparative survey on the national public procurement systems across the PPN, Roma.
 • Cieśliński A., 2009, Wspólnotowe prawo gospodarcze, t. 1: Swobody rynku wewnętrznego, wyd. 2, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Czapliński W., 2002, I filar Unii Europejskiej - integracja gospodarcza, [w:] Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, red. J. Barcz, Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa.
 • Czeska Ustawa nr 137/2006 i nr 139/2006 o zamówieniach publicznych, http://www.portalvz. cz/en/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Elektronicke-zadavani-verejnych-zakazek/ National-Documents [dostęp: 04.03.2015].
 • Czeski Urząd Ochrony Konkurencji, http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/aktuality-zverejnych- zakazek.html [dostęp: 03.03.2015].
 • DGP, 2014, UZP szykuje rewolucję w systemie zamówień publicznych, Dziennik Gazeta Prawna, 5 września.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE (Dz. Urz. UE L 94/78 z 28.3.2014).
 • KE, 2011, Komisja Europejska, Zielona Księga w sprawie modernizacji polityki UE w dziedzinie zamówień publicznych w kierunku zwiększania skuteczności europejskiego rynku zamówień, Bruksela.
 • KE, 2014, European Commission, SMEs' access to public procurement markets and aggregation of demand in the EU, http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/modernising_ rules/smes-access-and-aggregation-of-demand_en.pdf [dostęp: 04.03.2015].
 • Lemke M., 2001,Zamówienia publiczne w Niemczech,Urząd Zamówień Publicznych,Warszawa.
 • Niemiecka Ustawa o przeciwdziałaniu ograniczeniom w konkurencji (GWB), http://www. bmwi.de/DE/Themen/Wirtschaft/Wettbewerbspolitik/oeffentliche-auftraege.html [dostęp: 04.03.2015].
 • Nowicki H., Nowicki P., 2011, Zamówienia publiczne w wybranych państwach Unii Europejskiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • NP, 2015, www.noweprzetargi.pl [dostęp: 22.02.2015].
 • OECD, 2012, Progress Made in Implementing the OECD Recommendation on Enhancing Integrity in Public Procurement, http://www.oecd.org/gov/ethics/combined files.pdf [dostęp: 04.03.2015].
 • Olejarz M. (red.), 2014, Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej po modernizacji - nowe unijne dyrektywy koordynujące procedury udzielania zamówień publicznych, Urząd Zamówień Publicznych.
 • SIGMA (a joint initiative of the OECD and the EU to support management processes in public administration), 2013, Monitoring of Public Procurement, http://www.sigmaweb. org/publications/Monitoring_Public_Procurement_2013.pdf [dostęp: 04.03.2015].
 • Słowacki akt 25/2006 o zamówieniach publicznych, http://www.uvo.gov.sk/en/web/opp/ home [dostęp: 04.03.2015].
 • Trepte P., 2006, Przewodnik po procedurach zamówień publicznych w wybranych krajach Unii Europejskiej, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa - Katowice.
 • UZPa, Urząd Zamówień Publicznych, Zamówienia na świecie - linki, www.uzp.gov.pl [dostęp: 21.02.2015].
 • UZPb, Urząd Zamówień Publicznych, Dyrektywy, http://www.uzp.gov.pl [dostęp: 16.02.2015].
 • UZPc, Urząd Zamówień Publicznych, Informacja o polskim i europejskim rynku zamówień publicznych w roku 2015: stan na 31 stycznia 2015 r.
 • Węgierska Ustawa CVIII z 2011 r. o zamówieniach publicznych, http://kozbeszerzes.hu/ nyelvi-verziok/hungarian-act-on-public-procurement [dostęp: 04.03.2015].
 • WPHI, 2011, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze, Republika Czeska przewodnik po rynku, http://www.opolsku.cz/UserFiles/kestazeni/ 1330124177.pdf [dostęp: 02.03.2015].
 • WPHI, 2012a, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów, Przewodnik eksportera po rynku Republiki Federalnej Niemiec, https://polska.trade.gov.pl/pl/przewodniki/ article/detail,5062,PRZEWODNIK_EKSPORTERA_PO_44_RYNKACH.html [dostęp: 18.02.2015].
 • WPHI, 2012b, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów, Przewodnik eksportera po rynku Węgier, https://polska.trade.gov.pl/pl/przewodniki/article/detail, 5062,PRZEWODNIK_EKSPORTERA_PO_44_RYNKACH.html [dostęp: 18.02.2015].
 • WPHI, 2012c, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów, Przewodnik eksportera po rynku Republiki Czeskiej, https://polska.trade.gov.pl/pl/przewodniki/article/ detail,5062,PRZEWODNIK_EKSPORTERA_PO_44_RYNKACH.html [dostęp: 18.02. 2015].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171395967

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.