PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 30 | 9--24
Tytuł artykułu

Zróżnicowanie systemów opłat za przejazd samochodów ciężarowych po sieci drogowej Unii Europejskiej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Diversity of Road Tolls for Trucks Systems in the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono kierunki polityki transportowej Unii Europejskiej w zakresie reformy systemu obciążeń użytkowników transportu za korzystanie z infrastruktury drogowej. Ponadto dokonano syntetycznej diagnozy systemów opłat w 28 krajach członkowskich Unii Europejskiej w sektorze przewozów ładunków. Przedstawiono nowoczesne rozwiązania w zakresie elektronicznych opłat, jak również uwarunkowania i możliwości ich wdrażania.(abstrakt autora)
EN
Priorities and rules of the European Union transport policy towards reforming the system of charging transport users for road infrastructure are presented in the article. Moreover there has been evaluated existing system of charges in 28 EU member countries for freight vehicles. Innovative solutions of toll's collection as well as their development in Poland is assessed.(author's abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • A Future EU Transport Policy: ACEA Priorities, http://www.acea.be/publications/article/ a-future-eu-transport-policy-acea-priorities
 • Biała księga 1998, Uczciwe opłaty za użytkowanie infrastruktury. Etapowe podejście do ustalania opłat za infrastrukturę transportową w Unii Europejskiej, COM (98) 466.
 • Biała księga 2001, Europejska polityka transportowa do 2010: czas na decyzje, COM (2001) 370.
 • Biała księga 2011, Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, COM (2011) 144
 • Commission Staff Working Document Ex-post evaluation of Directive 1999/62/EC, as amended, on the charging of heavy goods vehicles for the use of certain infrastructures, European Commission, SWD (2013) 1 final, Brussels, 10.01.2013, http:// ec.europa.eu/transport/.
 • Decyzja Komisji z 6 października 2009 r. w sprawie definicji europejskiej usługi opłaty elektronicznej oraz jej elementów technicznych, Dziennik Urzędowy L 268/11, 30/10/2009.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/62/WE z 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe, Dziennik Urzędowy L 187, 20.07.1999.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/52/WE z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie interoperacyjności systemów elektronicznych opłat drogowych we Wspólnocie, Dziennik Urzędowy L 166, 30/04/2004 P. 0124-0143.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/38/WE z 17 maja 2006 r. zmieniająca dyrektywę 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe, Dziennik Urzędowy L 157/8, 9.06.2006.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/76/UE z 27 września 2011 r. zmieniająca dyrektywę 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe, Dziennik Urzędowy L 269/1, 14.10.2011
 • Evaluation of the implementation and effects of EU infrastructure charging policy since 1995, Ricardo-AEA, TRT, Report for the European Commission: DG MOVE, January 2014, http://ec.europa.eu/smart-regulation/evaluation/search/download. do?documentId=10296156.
 • External effects of transport, INFRAS and IWW. Study on behalf of UIC, Karlsruhe, Zürich, Paris 1995.
 • External costs of transport: accident, environmental and congestion costs in Western Europe, INFRAS and IWW. Study on behalf of UIC, Karlsruhe, Zürich, Paris 2000.
 • Kiwior Ł., Czech P., Barcik K., Toll collect - system poboru opłat drogowych działający na terenie Niemiec, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Transport, z. 72/2011.
 • Krajowy Elektroniczny Rejestr Obszarów EETS i Dostawców EETS, BIP, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, http://bip.mir.gov.pl/Rejestry/Strony/Krajowy_Elektroniczny_ Rejestr_Obszarow_EETS.aspx.
 • Ocena wpływu projektowanych zmian w systemie opłat za przejazd pojazdu samochodowego po drogach krajowych na koszty przedsiębiorstw transportu drogowego w Polsce, ZMPD, Toruń-Warszawa 2010.
 • Road Haulage Charges and Taxes. Summary analysis and data tables 1998-2012, Discussion Paper No. 2013-8, International Transport Forum at the OECD, April 2013, http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/DiscussionPapers/DP201308.pdf.
 • Road pricing in Europe. Second version, RDV, April 2012, https://www.ereg-association.eu/. Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa 2013.
 • System poboru opłat viaTOLL, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, http://www.mir. gov.pl/transport/infrastruktura_drogowa/viatoll/strony/start.aspx.
 • Update of the Handbook on External Costs of Transport, Final Report, Ricardo/AEA, Report for the European Commission: DG MOVE, January 2014, http://ec.europa. eu/transport/themes/sustainable/studies/doc/2014-handbook-external-costs-transport. pdf.
 • Ustawa z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych, ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym (podpisana przez Prezydenta), http://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/ 2184_u/$file/2184_u.pdf.
 • Wdrażanie krajowego systemu poboru opłat drogowych. Informacja o wynikach kontroli, nr ewid. 166/2013/P/12/080/KIN, Warszawa 2013.
 • Zielona księga 1995, W kierunku uczciwych i efektywnych cen w transporcie. Kierunki internalizacji kosztów zewnętrznych transportu w Unii Europejskiej, COM (95) 691.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171395995

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.