PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
22 (2015) | nr 3 (100) | 160--175
Tytuł artykułu

Ocena czynników decydujących o prawidłowości pomiaru właściwości reologicznych skrobi modyfikowanych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Assessment of Factors Determining Accuracy in Measuring Rheological Properties of Modified Starches
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy było określenie, w jakim stopniu warunki przebiegu procesu kleikowania skrobi modyfikowanych determinują wyniki pomiarów reologicznych. Ponadto poddano weryfikacji tezę, że wiskograf RVA może być używany do wyznaczania absolutnych wartości lepkości kleików skrobiowych. Sześć handlowych skrobi modyfikowanych chemicznie: bieloną, utlenioną, acetylowaną, fosforan diskrobiowy, acetylowany fosforan diskrobiowy oraz acetylowany adypinian diskrobiowy poddawano kleikowaniu w wiskografach RVA i Brabendera, rejestrując wartości temperatury i lepkości. Bezpośrednio po pomiarze przebiegu kleikowania, kleik skrobiowy umieszczano w cylindrze pomiarowym reometru Haake i oznaczano lepkość w trybie CR w zakresie szybkości ścinania 5 - 600 s-1. Stwierdzono, że przebieg procesu kleikowania skrobi modyfikowanych zależy przede wszystkim od profilu zmian temperatury w toku analizy. Na uzyskane wyniki wpływa również (τ w mniejszym stopniu) geometria układu pomiarowego. Właściwości reologiczne kleików badane za pomocą aparatu o zdefiniowanej szybkości ścinania (reometr Haake) zależą od sposobu przygotowania kleiku, przy czym szczególnie istotna jest szybkość kleikowania. Zbyt krótki czas przyrządzania roztworu skrobiowego, jaki ma miejsce przy zastosowaniu klasycznego, krótkiego cyklu kleikowania w aparacie RVA, przyczynia się do niepełnego rozpuszczenia tego polimeru. W konsekwencji obserwuje się zaniżenie wartości lepkości oraz zwiększenie rozrzutu wyników pomiarów. Wpływ czasu kleikowania na uzyskane wyniki jest najsilniejszy w przypadku skrobi sieciowanych. Pomiary za pomocą wiskografu RVA nie odbywają się w zdefiniowanej szybkości ścinania i nie powinny być podawane w jednostkach absolutnych (mPa·s), a jedynie w jednostkach umownych RVA (Rapide Visco Analyser Unit). (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the research study was to assess to what extent the processing conditions of modified starches pasting process determined the rheological measurements. Moreover, a conjecture was verified that RVA, a Rapide Visco Analyzer, could be used to determine absolute viscosity values of starch pastes. Six commercially available and chemically modified starches: bleached, oxidized, acetylated, di-starch phosphate, acetylated di-starch phosphate, and acetylated di-starch adipate were pasted in the RVA and Brabender viscographs, and the values of temperature and viscosity were recorded. Immediately after measuring the pasting process parameters, the starch paste was placed in a measuring cylinder of Haake rheometer and the viscosity was measured pursuant to a CR mode at shear rate values ranging from 5 to 600 s-1. It was found that the process of pasting modified starch depended, primarily, on the profile of temperature changes during the analysis. Additionally, the geometry of measuring system impacts the results ([-] τ to a lesser extent). The rheological properties examined with the use of a device with a defined shear rate (Haake rheometer) depend on the method of preparing the paste, and the gelatinization rate is, here, particularly important. Where a classic, short pasting cycle, like the one in the RVA instrument, is applied, the time duration of preparing a starch solution is too short it contributes to incomplete dissolution of that polymer. Consequently, the viscosity values measured are reported to be underestimated and the variation among the measurements taken to increase. In the case of cross-linked starches, the effect of pasting time on the results obtained is the highest. The measurements taken using the RVA viscograph are not performed under a defined shear rate and they should not be expressed in absolute units (mPa·s) but in conventional RPA units only (Rapide Visco Analyser Units). (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
160--175
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • [1] Fortuna T., Gałkowska D., Juszczak L.: Comparison of rheological properties of selected preparations of modified starches. Acta Sci. Pol., Technol. Aliment., 2004, 3 (1), 21-32.
 • [2] Gałkowska D., Długosz M., Juszczak L.: Effect of high methoxyl pectin and sucrose on pasting, rheological, and textural properties of modified starch systems. Starch/Stärke 2013, 65, 499-508.
 • [3] Krysińska P., Gałkowska D., Fortuna T.: Charakterystyka układów skrobi modyfikowanych uzyskanych z kukurydzy woskowej. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2011, 5 (60), 9-23.
 • [4] Lai L.S., Tung J., Lin P.S.: Solution properties of hsian-tsao (Mesonaprocumbens Hemsl) leaf gum. Food Hydrocoll., 2000, 14, 287-294.
 • [5] Le Thanh-Blicharz J., Lubiewski Z., Voelkel E., Lewandowicz G.: Ocena właściwości reologicznych handlowych skrobi naturalnych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2011, 3 (76), 53-65.
 • [6] Lewandowicz G., Walkowski A., Gawęcki J.: Fosforany skrobiowe - ich charakterystyka, funkcje technologiczne i rola żywieniowa. Przem. Spoż., 1999, 3 (53), 34-36, 40.
 • [7] Le Thanh J., Błaszczak W., Lewandowicz G.: Digestibility vs. structure of food grade modified starches, EJPAU, 2007. 10(3),
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171395999

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.