PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 42 Zeszyt Naukowy Katedry Rachunkowości i Finansów | 81--96
Tytuł artykułu

Wybrane problemy opodatkowania nieruchomości służących działalności gospodarczej

Autorzy
Warianty tytułu
Selected Issues of Commercial Real Estate Taxes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Decyzje dotyczące pozyskiwania majątku trwałego stanowią integralną część procesu formułowania i realizacji strategii przedsiębiorstwa. Szczególne miejsce zajmują tu decyzje dotyczące pozyskiwania nieruchomości. Jednym z czynników warunkujących ich racjonalność są rozwiązania podatkowe. Przedsiębiorca dokonując wyborów musi uwzględnić, że nabywanie, posiadanie, użytkowanie zbywanie nieruchomości wywołuje określone skutki podatkowe istotnie wpływające na ostateczny rezultat prowadzonej działalności. Optymalne zaplanowanie i prawidłowe rozliczanie ciężarów podatkowych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami pozwala przedsiębiorcy z jednej strony uświadomić sobie rodzaj i rozmiar daniny podatkowej, z drugiej - problemy stosowania rozwiązań podatkowych w praktyce. W szczególności w zakresie identyfikowania istoty obrotu nieruchomościami w rozwiązaniach podatku od towaru i usług oraz podatku dochodowego oraz ustalania kategorii podatkowych związanych z ich eksploatacją. (abstrakt oryginalny)
EN
Decisions that concern gaining of fixed assets are an integral part of the process of shaping and achieving enterprise strategy. In particular - decisions that concern real estate gaining. One of the elements, determining rational activity are taxes. While making decisions, Businessman must take into consideration, that purchasing, owning, using, and selling of real estate, causes certain tax consequences, that essentially influence results of his business activity. Most favorable planning and proper settlement of tax burden, related to real estate management, lets entrepreneur to become aware of the kind and size of tax obligation on one side, and the problems with applying tax solutions in practice, on the other. In the sphere of identifying the essence of real estate turnover in the solutions of VAT, income tax and fixing tax categories related to real estate utilization, in particular. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
  • Krępa S.: Sprzedaż przedsiębiorstwa i jego zorganizowanej części - podatki dochodowe, C.H. Beck, Warszawa 2007.
  • Olchowicz I.: Rachunkowość podatkowa, Difin, Warszawa 2009.
  • Pytel B.: Opodatkowanie transakcji dotyczących nieruchomości, ODiDK, Gdańsk 2009.
  • Tedy M., Krasowski T., Wasiluk A.: Opodatkowanie rynku nieruchomości, C.H. Beck, Warszawa 2007.
  • Turzyński M.: Ustawa o rachunkowości - po nowelizacji. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.
  • Ustawa z 07.07.1994 r. Prawo budowlane, tj. Dz.U. 2006, nr 156, poz.1118.
  • Ustawa z dn. 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. Dz.U. z 2000 r., nr 54, poz. 654 z późn. zm.
  • Ustawa z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.
  • Ustawa z dn. 12.01.1999 r., o podatkach i opłatach lokalnych, tj. Dz.U. 2006, nr 121, poz. 844 z późn. zm.
  • Ustawa z dn. 23.04. 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. nr 6, poz.93 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171396071

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.