PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 42 Zeszyt Naukowy Katedry Rachunkowości i Finansów | 126--136
Tytuł artykułu

Ocena kontynuacji działania w procesie badania sprawozdania finansowego

Autorzy
Warianty tytułu
An Assessment of the Business Continuity in the Process of Financial Statement Examination
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł został poświęcony jednej z nadrzędnych zasad rachunkowości - zasadzie kontynuacji działalności; omawia istotę i znaczenie tej zasady dla wyceny bilansowej oraz skutki utraty zdolności jednostki do kontynuacji działalności. Przyjęcie przez kierownictwo jednostki założenia co do dalszej kontynuacji działalności jest weryfikowane przez biegłego rewidenta w procesie badania rocznego sprawozdania finansowego i podlega ujawnieniu w opinii oraz raporcie z badania. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper has been devoted to one of the superior rules of accounting - going concern principle; it covers the essence of the principle and its importance for the balance sheet valuation and the consequences of losing unit's business continuity. An acceptance by the unit's management the assumption about further business continuity is being verified by an auditor during the process of annual financial statement examination and should be revealed in his opinion and in the examination report. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Bednarski L.: Problemy oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", nr 46 z 1998.
 • Buk H.: Sprawozdawczość i analiza finansowa przedsiębiorstw, Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 • Cebrowska T.: Badanie zasadności przyjęcia założenia kontynuacji działania przez audytora, (w:) Rachunkowość w gospodarce rynkowej. Nauka i praktyka, Akademia Ekonomiczna, Katowice, 1997.
 • Hołda A., Micherda B.: Kontynuacja działalności jednostki i modele ostrzegające przed upadłością, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa 2007, s. 88.
 • Krzywda D.: Rachunkowość finansowa, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa, 1999.
 • Micherda B.: Współczesna rachunkowość w kreowaniu wiarygodnego obrazu działalności jednostki gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
 • Micherda B.: Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego. Difin, Warszawa 2006.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny, Warszawa 2004.
 • Nowak E.: Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2008.
 • Norma nr 1 wykonywania zawodu biegłego rewidenta "Ogólne zasady badania sprawozdań finansowych", Biuletyn Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, nr 61, Warszawa 2005.
 • Olszewski D.: Zdolność płatnicza przedsiębiorstwa - koncepcje i metody oceny. "Bank i Kredyt" nr 6 z 1992.
 • Sawicki K.: Kontynuacja działalności a opinia biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym, "Rachunkowość-audytor" Nr 4 z 2002.
 • Świderska G.K: Jak wykorzystać zmiany w ustawie o rachunkowości dla poprawy jakości usług audytorskich?, [w:] Rewizja finansowa po nowelizacji ustawy o rachunkowości. Materiały pokonferencyjne IV Dorocznej Konferencji Audytingu, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa 2004.
 • Świderska G.K: Wyzwania dla audytorów, "Rzeczpospolita" z 8 października 2003.
 • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz. U. Nr 152 z 2009 r. poz. 1223 (tekst jednolity).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171396085

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.