PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 11 | 27--33
Tytuł artykułu

Wykorzystanie badań rynkowych w zakresie kompetencji pracowniczych w doskonaleniu zarządzania zasobami ludzkimi

Warianty tytułu
The Use of Market Research Regarding Employees' Competences to Improvement of Human Resources Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji wymaga informacji zarówno o wewnętrznych potrzebach związanych z realizacją aktualnych i przyszłych działań, jak i dostępnym potencjale pracowników. Organizowanie badań rynkowych w zakresie kompetencji i umiejętności pracowniczych, ich analiza i wykorzystanie wpisuje się w potrzebę doskonalenia zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie oraz zwiększa efektywność tych działań. Podstawowym celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań dotyczących potrzeb wielkopolskich pracodawców w zakresie kompetencji pracowniczych. Zapotrzebowanie w zakresie kompetencji, w trakcie badań, uszczegółowione zostało do poziomu umiejętności i konfrontowane z umiejętnościami posiadanymi przez potencjalnych pracowników. Badania opisane w artykule stanowią wybrany element wdrażania programu Akcelerator Wiedzy Technicznej® i realizacji Projektu Czas Zawodowców, które wspierają powiązanie rynku pracy i systemów kształcenia. Prace badawcze realizowane były przez 30 miesięcy od początku 2013r. i dotyczyły 1042 pracodawców. (abstrakt oryginalny)
EN
Human resources management in an organization requires information about the internal needs related to the current and future activities, as well as the available potential of employees. Performing market research with regard to employees' competences and skills as well as analysis and use of its results, is in line with the need to improve human resources management in the enterprise and increases the effectiveness of these activities. The main aim of this article is to present the results of research on Wielkopolska employers needs regarding employees' competences. In the course of the study, the demand for competences was narrowed down to the level of skills and confronted with the skills possessed by potential employees. The study described in the article is a selected part of the implementation of the program Technical Knowledge Accelerator (Akcelerator Wiedzy Technicznej') and the project Time for Professionals (Czas Zawodowców) which support bridging labor market and education systems. The study was conducted for 30 months from the beginning of year 2013 and covered 1,042 employers.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
27--33
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Poznańska
Bibliografia
 • [1] Cascio W.F. (2001), Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • [2] Filipowicz G. (2004), Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 • [3] Goliński M. (2014), Wybrane elementy zarządzania kompetencjami pracowniczymi w aspekcie kształcenia zawodowego, [w:] I. Werner, E. Więcek-Janka (red.), Przedsiębiorczość i Zarzadzanie. Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź, s. 25-39.
 • [4] Goliński M., Szafrański M., Więcek-Janka E. (2013), Działania na rzecz doskonalenia jakości procesu kształcenia zawodowego w Wielkopolsce, "Doradca Zawodowy", Nr 3(24), s. 51-55.
 • [5] Mantura W. (2010), Zarys kwalitologii, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • [6] Mantura W. (2012), Comperative Analysis of the Category of Quality Information, [in:] M. Goliński, M. Szafrański (eds.), Integrated Support System for Access to Information in Urban Space with Use of GPS and GIS Systems, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • [7] Oleksyn Т. (2006), Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • [8] Rakowska A. (2007), Kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej we współczesnych organizacjach, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • [9] Raport o kapitale intelektualnym Polski, Warszawa, 10.07.2008, http://pliki.innowacyjnosc.gpw.pl/Kapital_Intelektualny_Polski.pdf, 2008-10-31.
 • [10] Sidor-Rządkowska M. (2011), Kompetencyjne systemy ocen pracowników. Przygotowanie, wdrażanie i integrowanie z innymi systemami ZZL, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • [11] Spychała M. (2014), Analysis and Improvement of the Process Engineer's Levels of Competence in a Manufacturing Company, Logistics Operations, [in:] P. Golińska (ed.), Supply Chain Management and Sustainability, Springer International Publishing, Switzerland, pp 395-409.
 • [12] Szafrański M" Goliński M. (2015), Monitoring Demand for Professional Skills in SMEs of the Wielkopolska, 5th International Conference on Management (ICoM 2015), Management, Leadership and Strategy for SMEs' Competitiveness, Szent Istvän University, Gödöllö, pp. 73-77.
 • [13] Wyrwicka M., Szafrański M., Goliński M. (2015), A Professional System as an Example of an Educational and Economic Network, V Międzynarodowa Naukowa Konferencja Teoria i praktyka zarządzania rozwoju strategicznego sektorowych i regionalnych systemów społecznych, Narodowy Techniczny Uniwersytet Ropy i Gazu, Iwano-Frankowsk, s. 62-64.
 • [14] Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/962/ WE z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, Dz.U. L 394 z 30.12.2006.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171396137

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.