PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 2 (3) Homo creator w wymiarze społecznym, kulturowym i ekonomicznym w XXI wieku. Cz. 2 | 87--107
Tytuł artykułu

Internet ako hlavný nástroj kreativity ľudí a možný nástroj kyberšikanovania

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Internet as the Main Factor of People's Creativity as Well as the Reason of Cyberviolence
Języki publikacji
SK
Abstrakty
EN
Development in area of communications and information technologies is one of the prominent characteristics of our society these days. Life of contemporary people is connected with information and communication technologies on everyday basis (Musilová, 2009). Creation, transmittion and manipulation with information is important part of our cultural and social life and for many of us present a common practise. We often underestimate the potential risks and dangers that usage of information and communication technologies impose on us. Many of us can unknowingly expose ourselves to attacks of hate that are channeled by this media. Although modern technologies make our life in many aspects much easier but at the same time they represent the source of new types of addiction.(original abstract)
Słowa kluczowe
PL
Media   Internet  
EN
Media   Internet  
Twórcy
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovenská Republika
Bibliografia
 • 1. Balážová E.: Mediálna výchova v etickej výchove. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 2012.
 • 2. Benkovič J.: Nelátkové závislosti v ambulancii praktického lekára. "Via practica" 2007, roč. 4, č. 11.
 • 3. Benkovič J.: Novodobé nelátkové závislosti. "Sociálna prevencia" 2008, roč. III., č. 1.
 • 4. Bizíková Ľ: Význam mediálnej výchovy v školskom vzdelávaní - v kontexte súčasnosti. "Sociálna prevencia" 2010, roč. V., č. 1.
 • 5. Blažková E.: Výhody a nevýhody on-line zoznamiek. "Sociálna prevencia" 2010, roč. V., č. 1.
 • 6. Drobný M.: Násilie a hrozby na internete. "Sociálna prevencia" 2013a, roč. VIII., č. 2.
 • 7. Drobný M.: Tínedžeri najradšej četujú, na internete denne strávia priemerne 110 minút. "Mosty k rodine" 2013b., roč. 3., č. 1.
 • 8. Drobný M.: Zodpovedne.sk, Pomoc.sk, Stopline.sk, OVCE.sk - štyri projekty v oblasti mediálnej výchovy. "Sociálna prevencia" 2010, roč. V., č. 1.
 • 9. Eckertová L., Dočekal D.: Bezpečnost dětí na internetu. Rádce zodpovědného rodiče. Brno: Computer Press 2013.
 • 10. Gregussová M., Tomková J., Balážová M.: Dospievajúci vo virtuálnom priestore: záverečná správa z výskumu. Bratislava: VÚDPaP 2011.
 • 11. Herec O.: Prieskumník virtuálnej reality. "Filozofia" 2003, roč. 58, č. 9.
 • 12. Hollá K.: Elektronické šikanovanie - nová forma agresie. Bratislava: Iris 2010.
 • 13. Hulanová L.: Internetová kriminalita páchaná na dětech. Psychologie internetové oběti, pachatele a kriminality. Praha: TRITON 2012.
 • 14. Hupková I.: Vybrané aspekty tzv. komunikačných závislostí a ich prevencia. "Sociálna prevencia" 2010, roč. V., č. 1.
 • 15. Jandourek J.: Sociologický slovník. Praha: Portál 2001.
 • 16. Jirovský V.: Kybernetická kriminalita: nejen o hackingu, crackingu, virech a trojských koních bez tajemství. Praha: Grada 2007.
 • 17. Kolář M.: Bolest šikanování: Cesta k zastavení epidemie šikanování ve školách. Praha: Portál 2001.
 • 18. Kolář M.: Nová cesta k léčbě šikany. Praha: Portál 2011.
 • 19. Kolář M.: Skrytý svět šikanovaní ve školách: příčiny, diagnostika a praktická pomoc. Praha: Portál 1997.
 • 20. Kopecký K.: Rizika sextingu u českých pubescentů a adolescentů. In: K. Kopecký et al.: Rizika internetové komunikace v teorii a praxi. Olomouc: Univerzita Palackého 2013.
 • 21. Krejčí V.: Kyberšikana - kybernetická šikana. Štúdia. [online: http://www.e-nebezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/materialy-pro-studium-studie-atd?download=14%3Akybersik. Citované 2014-08-19].
 • 22. Kyberšikana a její prevence: příručka pro učitele. Ed. A.Kavalír. Plzeň: DRAGON PRESS 2009.
 • 23. Makulová S.: Sprievodca po Internete alebo Internet od A po Z. Bratislava: EL&T 1997.
 • 24. Malík B.: Mediomorfóza sveta. Filozofické, antropologické, sociálne a politické aspekty súčasných médií. Bratislava: Iris 2008.
 • 25. Malovič P.: Technologické závislosti. "Sociálna prevencia" 2007, roč. II., č. 2.
 • 26. Pospíšil J., Závodná L.S.: Mediální výchova. Kralice na Hané: Computer Media 2009.
 • 27. Rankov P.: Kyberkultúra v kyberpriestore podľa Pierra Lévyho: ďalší z konceptov informačnej spoločnosti. "Knižnica" 2001, roč. 2, č. 9.
 • 28. Říčan P.: Agresivita a šikana mezi dětmi. Jak dát dětem ve škole pocit bezpečí. Praha: Portál 1995.
 • 29. Říčan P., Janošová P.: Jak na šikanu. Praha: Grada 2010.
 • 30. Rogers V.: Kyberšikana: pracovní materiály pro učitele a žáky i studenty. Praha: Portál 2011.
 • 31. Sak P. et al.: Člověk a vzdělání v informační společnosti: vzdělávání a život v komputerizovaném světě. Praha: Portál 2007.
 • 32. Šmahel D.: Psychologie a internet: děti dospělými, dospělí dětmi. Praha: TRITON 2003.
 • 33. Šmahel D. et al.: Excessive Internet Use among European Children [online: <http://www.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20III/Reports/ExcessiveUse.pdf>. ISSN 2045-256X. Citované 2015-01-28].
 • 34. Šušol J., Hrdináková Ľ., Rankov P.: Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní. Bratislava: STIMUL 2005.
 • 35. Vágnerová K. a kol.: Minimalizace šikany: praktické rady pro rodiče. Praha: Portál 2009.
 • 36. "Zákon" 2005, č. 300. Z.z. Trestný zákon.
 • 37. "Zákon Slovenskej národnej rady" 1990, č. 372. Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171396143

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.