PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 2 (3) Homo creator w wymiarze społecznym, kulturowym i ekonomicznym w XXI wieku. Cz. 2 | 108--118
Tytuł artykułu

Úloha a vŷznam kreativity vo vŷchove v rodine

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role and the Importance of the Creativity in the Education in the Family
Języki publikacji
SK
Abstrakty
EN
A person gets the first and basic formation in the family. Parents do not prepare for the educational role by a specific education but they are bond with their children by particular ties. Love for their children leads them to seek original educational actions which allow development of the uniqueness of the each child. Creativity of the children can be supported by the choice of the appropriate games and toys as well as by the time spent with them. The personality formed this way has a good preconditions for a successful life. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Žilina, Slovakia
Bibliografia
 • 1. Bean R.: Jak rozvíjet tvorivosť dítěte. Praha: Portál 1995.
 • 2. Bodnárik A. a kol.: Životné zručnosti a ako ich rozvíjať. Príručka pre pracovníkov s deťmi a mladými ľuďmi. Bratislava: Nadácia pre deti Slovenska 2004.
 • 3. Bosco G.: Dei castighi da infliggersi nelle Case Salesiane. In: G.B. Lemoyne: Memorie biografiche di san Giovanni Bosco. Volume XVI. Torino: Societa editrice internazionale 1935.
 • 4. Bosco G.B.: Vychovávať v duchu dona Bosca. Bratislava: VDB 2007.
 • 5. Braido P.: Prevenire non reprimere. Il sistema educativo di don Bosco. [online: http://www.donboscoland.it/articoli/articolo.php?idrealta =16&id=3885. Cit. 11-01-2015].
 • 6. Chavez P.V..: Rodina kolíska života a lásky. Bratislava: VDB 2006.
 • 7. Darák M. a kol.: Kapitoly z teórie výchovy. Prešov: FHPV PU 2005.
 • 8. Deklarácia Gravissimum educationis. In: Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu II. Rím: SÚSCM 1970.
 • 9. Dermek A.: Výchovný systém Dona Bosca. In: Preventívny systém v diele a praxi. Zborník z 2. spomienkového stretnutia. Andreja Dermeka. Red. T. Reimer. Bratislava: VDB 2006.
 • 10. Gavora P.: Akí sú moji žiaci? Pedagogická diagnostika žiaka. Bratislava: Práca 1999.
 • 11. Havlík R., Koťa J.: Sociológie výchovy a školy. Praha: Portál 2011.
 • 12. Ján Pavol II: Familiaris consortio. Trnava: SSV 1993.
 • 13. Katechizmus katolíckej cirkvi. Trnava: SSV 1998.
 • 14. Kim H.S.: Podstata tvorivosti. Bratislava: Open Windows 1993.
 • 15. Kominarec I., Šuťaková V., Dargova J.: Základy pedagogiky. Vybrané pedagogické problémy. Prešov: FHPV PU 2004.
 • 16. Krajčovičová M.: Tvorivosť detí predškolského a mladšieho školského veku. Prešov: PF PU 2012.
 • 17. Kret E.: Učíme se jinak. Nápady a rady pro učitele a rodiče. Praha: Portál 1995.
 • 18. Kubani V.: Psychológia osobnosti. Košice: UPJŠ 1994.
 • 19. Nakonečný M.: Základy psychologie. Praha: Academia 1998.
 • 20. Opravilová E.: Dieťa sa hrá a spoznáva svet. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1988.
 • 21. Podmanický I.: Axiologické východiská výchovy v rodinnom prostredí. In: M. Lenczová, T. Lenczová: O výchove v rodine. Zborník príspevkov z konferencie. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo 2001.
 • 22. Posse R., Melgosa J.: Umenie výchovy. Vrútky: Advent-Orion 2002.
 • 23. Prǔcha J., Waltwrová E., Mareš J.: Pedagogický slovník. Praha: Portál 2003.
 • 24. Šimová G., Dargová J.: Tvorivé dieťa predškolského veku. Prešov: Metodické centrum 2001.
 • 25. Tirpák P.: Rodinná výchova. Prešov: GTF PU 2010.
 • 26. Uherčíková V.: Rozvíjanie priestorovej predstavivosti prostredníctvom hier a hračiek. In: Zborník z odborného seminára Hra a hračka. Bratislava: Iuventa 1999.
 • 27. Vincejová E.: Tvorivosť v práci vychovávateľa ŠKD. Prešov: Metodicko-pedagogické centrum 2006.
 • 28. Zelina M., Zelinová M.: Rozvoj tvorivosti detí a mládeže. Bratislava: SPN 1990.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171396145

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.