PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 231 | 101--119
Tytuł artykułu

Unowocześnianie konsumpcji a postawy etyczne konsumentów na rynkach finansowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Modernizing Consumption and Ethical Attitudes of Consumers on the Financial Markets
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie zawiera analizy dotyczące dwóch istotnych trendów we współczesnej konsumpcji na rynkach finansowych, tj. konsumpcji nowoczesnej oraz konsumpcji etycznej. W pierwszym przypadku szczególną uwagę zwrócono na aktywność konsumentów i konkretne przejawy zachowań związanych z unowocześnianiem konsumpcji, a w drugim na postawy etyczne konsumentów. Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że unowocześnianie konsumpcji na rynkach finansowych związane jest przede wszystkim ze wzrostem aktywność konsumentów, czyli ze wzrostem ilości i zakresu korzystania z poszczególnych usług finansowych, a w niewielkim zakresie dotyczy nowoczesnych form konsumpcji i korzystania z tych usług. Badania pokazują także, że wśród konsumentów dominują postawy relatywistyczne, które przejawiają się w chęci postępowania etycznego na rynkach finansowych, ale w określonych sytuacjach są oni w stanie nadużyć norm etycznych, a nawet ominąć przepisy prawa. Ponadto można wyróżnić konsumentów konserwatywnie etycznych, którzy kierują się tradycyjnymi normami etycznymi w postępowaniu na rynkach finansowych, oraz konsumentów etycznie hedonistycznych, którzy nie zwracają uwagi na kwestie etyczne w wyborach na rynkach finansowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The study contains analyses of two very important trends on contemporary financial markets: modern consumption and ethical consumption. According to first trend activity and particular forms of modern consumption on financial markets were taken in consideration. According to second trend ethical attitudes were analyzed. The study lead to the conclusion modernization of consumption on financial markets is related more to increasing their activity on markets, e.g. increasing quantity and scope of consumption of financial services, rather than using modern form and ways of consumption of financial services. Research shows also that majority of consumers represent relativistic attitudes which are manifest in the desire of ethical behaviors in the financial markets, but in certain situations they are able to abuse the ethical norms and even laws. In addition, in the financial market some consumers represent conservative ethical attitudes and follow traditional ethical standards in behaviors on the financial markets and minority of customers who represents ethically hedonistic attitudes and do not pay attention to ethical issues in the decisions on financial markets.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
101--119
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Andersen S. (2003), Wprowadzenie do etyki, Dialog, Warszawa.
 • Arnould E., Price L., Zinkhan G. (2004), Consumers, McGraw Hill Irwin, Boston.
 • Baron M.W., Fette P., Slote M. (1997), Three Methods of Ethics. A Debate. Oxford.
 • Bauman Z. (2006), Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Bywalec Cz. (2007), Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, PWN, Warszawa.
 • Garczarczyk J. red. (2009), Rynek usług finansowych a koniunktura gospodarcza, CeDeWu.Pl, Warszawa.
 • Grzega U. (2015), Unowocześnianie konsumpcji gospodarstw domowych [w:] E. Kieżel, S. Smyczek (red.), Zachowania konsumentów. Procesy unowocześniania konsumpcji, Wolters Kluwer SA, Warszawa.
 • Jachnis A., Terelak J.F. (1998), Psychologia konsumenta i reklamy, Branta, Bydgoszcz.
 • Karcz K., Kędzior Z. red. (2001), Zachowania podmiotów rynkowych w Polsce a proces integracji europejskiej, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 • Kędzior Z. (1997), Zachowania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Prawidłowości, determinanty, Centrum Badań i Ekspertyz Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Kiełczewski D. (2008), Konsumpcja a perspektywy zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Kieżel E., Smyczek S. red. (2012), Zachowania rynkowe kobiet - wybory i determinanty, Placet, Warszawa.
 • Komisja Europejska (2010), Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, http://ec.europa.eu/ eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf (dostęp: 20.02.2015).
 • Pietrykowski B. (2009), The Political Economy of Consumer Behavior, Routledge, New York.
 • Raymond M. (2003), Tomorrow People: Future Consumers and How to Read Them, Financial Times Press, New York.
 • Solomon M. (2012), Consumer behavior, Prentice-Hall, New Jersey.
 • Staniszkis J. (2008), Ja. Próba rekonstrukcji, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Sznajder A. (2002), Marketing wirtualny, Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Tabin M. (1983), Wskaźniki społeczne [w:] System obserwacji przemian społecznych, PAN - Komitet Badań i Prognoz "Polska 2000", Ossolineum, Wrocław-Warszawa- -Kraków-Gdańsk-Łódź.
 • Witczak I. (1998), Istota i strategia wizerunku firmy, "Handel wewnętrzny", nr 6.
 • Zeman-Miszewska E. red. (2005),. Wykorzystanie Internetu w badaniach marketingowych, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171396167

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.