PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | Studium efektywności przedsiębiorstwa w sieci : perspektywa renty sieciowej | 19--35
Tytuł artykułu

Paradygmat sieciowy - mainstream w naukach zarządzania i praktyce biznesu

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przywołując w pamięci ideę przedstawioną na rys. 1 niniejszego opracowania, wskażemy, że myślenie sieciowe zostało już w szerokim zakresie zakotwiczone w naukach o zarządzaniu (w perspektywie zarządzania strategicznego i konkurencyjności). Studia literatury wskazują, że w sposób niejednostkowy obejmuje ono między innymi takie zagadnienia, jak: sieci międzyorganizacyjne, konkurencyjność przedsiębiorstw, sieci regionów, sieci marketingowe, marketing relacji, kanały i sieci dystrybucji, zarządzanie łańcuchami dostaw i sieci logistyczne. Na tej podstawie wyrażamy pogląd, że spełniony został warunek wejścia teorii sieciowej do głównego nurtu tej dyscypliny i uznania jej za mainstream. Ponieważ sieci działają w turbulentnym otoczeniu, dlatego w różny sposób znajdują w nim swoje miejsce - są różne. Zapewne z tego powodu mimo wszystko w środowisku naukowym spotykamy poglądy mówiące, iż stan badań współczesnej rzeczywistości nie jest jeszcze dostatecznie dojrzały, aby w ramach koncepcji sieciowej uzasadnić istnienie nowego paradygmatu teorii zarządzania strategicznego . Nie zapominajmy jednak o właściwości paradygmatu, który nigdy nie jest skończony i może być doskonalony. Skojarzenie koncepcji sieciowej z aktualnym zakresem obszarowym nauk zarządzania, aktualnością sieci, zwłaszcza w kontekście rozwoju sieci infrastrukturalnych (Internet, komunikacja, energetyka, handel), pozwala wnioskować, że podejście sieciowe w naukach organizacji i zarządzania jest jak najbardziej uzasadnione, a metafora sieci jest płodna, tzn. dostarcza inspirujących przemyśleń i analogii dla badaczy. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Nogalski B., Średnicka J.: Dyfuzja logiki sieci i jej znaczenie dla współpracy organizacyjnej w warunkach niepewności i nieciągłości współczesnej gospodarki. W: Nauki o zarządzaniu wobec nieprzewidywalności zmian. Red. J. Rokita. GWSH, Katowice 2011.
 • Krzakiewicz K.: Koncepcja sieciowa - w poszukiwaniu nowego paradygmatu teorii strategicznego zarządzania. W: Paradygmat sieciowy. Wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania. Red. A. Karbownik. Gliwice 2013.
 • Jokiel G.: Podejście sieciowe w zarządzaniu. "Organizacja i Zarządzanie. Kwartalnik Naukowy" 2013, nr 4(24), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Borgatti S.P., Forster P.C.: The Network Paradigm in Organizational Research: A Review and Typology. "Journal of Management" Vol. 29, No. 6.
 • Patrycki S.: W poszukiwaniu świata powiązań sieciowych. W: Społeczeństwo sieci. Gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej. T. 1. Wydawnictwo KUL, Lublin 2011.
 • Weitzel T., Beimborn D., König W.: Coordination in Networks: An Economic Equlibrium Analysis, Information System and e-Business. Springer-Verlag, 2003.
 • Czakon W.: Paradygmat sieciowy w naukach o zarządzaniu. "Przegląd Organizacji" 2011, nr 11.
 • Pietruszka-Ortyl A.: Szkice o paradygmatach wyłaniających się w naukach o zarządzaniu. Wersja elektroniczna.
 • Lisiński M.: Paradygmat jako instrument analizy zarządzania strategicznego. W: Systemowe uwarunkowania sukcesu organizacji. "Prace i materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego" 2009, nr 2/2.
 • Penc-Pietrzak I.: Strategie biznesu i marketingu. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 • Krupski R.: Zmiana paradygmatu nauki organizacji i zarządzania. W: Zarządzanie strategiczne. Koncepcje - metody. Red. R. Krupski. Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 • Woźniak-Sobczak B.: Wykorzystanie właściwości organizacji sieciowej w kreowaniu wartości. W: Procesy kreowania wartości w strukturach sieciowych. Red. W. Rudny, B. Woźniak-Sobczak. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.
 • Stańczyk-Hugiet E., Sus A.: Konsekwencje przynależności do sieci. W: Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania. Red. J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, B. Jasiński. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • Grant R.M.: Contemporary Strategy Analysis, Blackwell Publishing, Oxford 2005.
 • Lavie D.: The Competitive Advantage of Interconnected Firms: an Extension of the Resource-Based View. "Academy of Management Review" 2006, Vol. 31, No. 3.
 • Niemczyk J.: Ujęcia zarządzania strategicznego z perspektywy renty ekonomicznej. "Prace Naukowe WWSZiP" 2012, nr 2.
 • Wit B. de, Meyer R.: Synteza strategii. PWE, Warszawa 2007.
 • Woźniak-Sobczak B.: Funkcje kapitału w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2005.
 • Witkowski J.: Organizacje sieciowe i łańcuchy dostaw - próba systematyzacji pojęć. W: Strategie i logistyka organizacji sieciowych. Red. J. Witkowski. Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 • Boulanger P.: Organiser I'entreprise en reseau. W: J. Brillman: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 • Stachowicz J.: W kierunku nowego paradygmatu organizacyjnego - perspektywy rozwoju zarządzania strategicznego. W: Dynamika zarządzania organizacjami. Paradygmaty - metody - zastosowania. "Prace Naukowe", Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2007.
 • Achrol R.S.: Changes in the Theory of Interorganizational Relations in Marketing: Toward a Network Paradigm. "Journal of the Academy of Marketing Science" 1997, Vol. 25.
 • Madhok A., Tallman S.: Resources, Transactions and Rents: Managing Value through Collaborative Relationships. "Organization Science" Vol. 9, No. 3.
 • Castells M.: Społeczeństwo sieci. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Bengtsson M., Kock S.: Cooperation and Competittion in Relationships between Competitors in Business Networks. "Journal of Business & Industrial Marketing" 1999, Vol. 14, No. 3.
 • Ma H.: Toward Global Competitive Advantage: Creation, Competition, Cooperation, and Cooption. "Management Decision" 2004, Vol. 42, No. 9.
 • Romaniuk K.: Koopetycja przedsiębiorstw - nowa perspektywa sfrategiczna. "Współczesne Zarządzanie" 2012, nr 4.
 • Zakrzewska-Bielawska A.: Koopetycja - strategią sukcesu? Doświadczenia przedsiębiorstw high-tech. "Zarządzanie i Finanse" 2013, vol. 11, nr 4, część I.
 • Czakon W.: Koopetycja - splot tworzenia i zawłaszczania wartości. "Przegląd Organizacji" 2009, nr 12.
 • Zakrzewska-Bielawska A.: Zasobowe uwarunkowania koopetycji w przedsiębiorstwach high-tech. "Przegląd Organizacji" 2013, nr 2.
 • Czakon W.: Strategia koopetycji w rozwoju organizacji. "Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie" 2013, z. 52.
 • Mintzberg H.: An Entering Strategy of "Direct" Research. "Administrative Science Quartery" 1979, Vol. 24.
 • Branderburger A.M., Nalebuff B.J.: Co-opetion. Doubleday, New York 1996.
 • Dagnino G.B., Le Ray F., Yani F., Czakon W.: Strategie koopetycji - nowa forma dynamiki organizacyjnej? "Przegląd Organizacji" 2008, nr 6.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171396251

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.