PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 32 (2) Zarządzanie strategiczne : strategie sieci i przedsiębiorstw w sieci | 411--425
Tytuł artykułu

Krytycznie z perspektywy ewolucyjnej, o tak zwanym otoczeniu organizacji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Evolving Objects - a Brief Review of Justified Possibilities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kontekst artykułu zakorzeniony jest w optyce ewolucyjnej zarządzania i stanowi próbę uporządkowania różnych propozycji organizacyjnego kontekstu działań w odniesieniu do ewoluujących obiektów. Zastosowaną metodą jest analiza porównawcza różnych propozycji literaturowych, dotyczących typologii obiektów ewolucji oraz postrzegania i rozumienia otoczenia/kontekstu organizacji. W pierwszej części opracowania przedstawiono zwięzły przegląd możliwości opisu ewoluujących obiektów, a następnie skonfrontowano go z w wysoce polemicznym środowiskowym kontekstem organizacji. Wydaje się, iż opracowanie nosi znamiona oryginalności, na pewno w wymiarze polskim, i konstytuuje się w krytycznym spojrzeniu na termin "otoczenie", co sprawia, że cel opracowania został osiągnięty. (abstrakt oryginalny)
EN
The article context is embedded in an evolutionary stream in strategic management and constitutes the attempt to order different proposals of organizational context of activities in terms of evolving objects. The method that has been used is comparable analysis of literature studies in concerning both the typologies of evolutionary objects and the perception and understanding of organizational environment/context. The first part of the article presents a brief review of the possibilities of explaining evolutionary objects. Then, they have been confronted with rigidly polemic organizational context. It seems that the article describes an original attitude to the issues mentioned, especially in thr Polish field and presents a critical view of term "environment" (in the Polish translation sense: "something that surrounds"). Moreover, it might to be said that the purpose of the article has been attained. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • [1] Breslin D., 2010, A Critical Review of the Universal Darwinist Approach to Studying Organisations, EURAM, Rzym.
 • [2] Breslin D., 2011, Interpreting futures through the multi-level co-evolution of organizational practices, "Futures", 43(9), 1020-1028.
 • [3] Coase R.H., 1937, The nature of the firm, "Economica", New Series, vol. 4, nr 16, ss. 386-405.
 • [4] Dawkins R., 2007, Samolubny gen (The Selfish Gene, 1976), Prószyński i Ska, Warszawa.
 • [5] Dosi G., Nelson R.R., Winter S.G. (red), 2000, Introduction: The nature and dynamics of organizational capabilities, Oxford Univrsity Press, Oxford.
 • [6] Durand R. 2006, Organizational evolution and strategic management, Sage Publications, London.
 • [7] Hannan M., Freeman J., 1977, The population ecology of organizations, "American Journal of Sociology", vol 82 (March), ss. 929-64.
 • [8] Hodgson G.M, 2003, The mystery of the routine. The Darwinian destiny of an evolutionary theory of economic change, "Revue économique", vol. 54, nr 2, ss. 355-384.
 • [9] Hodgson G.M., Knudsen T., 2004, The Firm as an Interactor: Firms as Vehicles for Habits and Routines, "Journal of Evolutionary Economics" 2004, July, vol. 14(3), ss. 281-307.
 • [10] Hodgson G.M., Knudsen T., 2006, Dismantling Lamarckism: why descriptions of socio-economic evolution as Lamarckian are misleading, "Journal of Evolution Economy", vol 16, ss. 343-366.
 • [11] Jemielniak D., Koźmiński A.K., 2011, Zarządzanie od podstaw, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • [12] Ji Song, M., Wood W., 2007, Habitual purchase and consumption: Not always what you intend, "Journal of Consumer Psychology", 17, ss. 261-276.
 • [13] Krupski R., 2010, Krawędź chaosu jako stan organizacji [w:] Problemy zarządzania organizacjami w warunkach nieprzewidywalności zmian (red. J. Rokita), Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice, s. 21-37.
 • [14] Krupski R., 2014, Granica chaosu i tradycyjnego porządku [w:] Granice strukturalnej złożoności organizacji (red. A. Sopińska, S. Gregorczyk), Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • [15] Neal D.T., Wood W., Quinn J.M., 2006, Habits - A Repeat Performance, "Association for Psychological Science", vol. 15, no. 4, ss. 198-202.
 • [16] Nelson R.R., Winter S.G., 1982, An evolutionary theory of economic change, Harvard University Press, London.
 • [17] Pentland B.T., Haerem T., Hillison D.W., 2009, Using workflow data to explore the structure on organizational routine, w: Becker M., Lazarick N. (red.), Organizational routines. Advancing empirical research, Edward Elgar, Cheltenham, s. 47-68.
 • [18] Piórkowska K., 2015, Selekcja wewnętrzna residuum konkurencyjności organizacji w selekcyjnym otoczeniu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w druku.
 • [19] Stańczyk-Hugiet E., 2013, Dynamika strategiczna w ujęciu ewolucyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • [20] Stańczyk-Hugiet E., 2015, Rutyna relacyjna w świetle podejścia ewolucyjnego i relacyjnego, "Marketing i Rynek", w druku.
 • [21] Strużyna J., 2011, Krótki rys ewolucyjnej inspiracji dla badaczy zarządzania, "Organizacja i Kierowanie", vol. 146, nr 3, ss. 9-22.
 • [22] Sułkowski Ł., Ewolucjonizm w zarządzaniu, Menedżerowie Darwina, PWE, Warszawa 2010.
 • [23] Van de Ven A., Poole M.S., 1995, Explaining development and change in organization, "Academy of Management Review", Vol. 20, No. 3, ss.. 510-540.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171396255

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.