PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 30 | 197--210
Tytuł artykułu

Zagadnienie tożsamości roszczeń w sprawach transportowych (Uwagi na tle wyroku TSUE z 19 grudnia 2013)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Question of Identity of Causes of Action in Transport Law (Notes on the Background of the Judgment of the ECJ Of 19.12.2013)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu są konsekwencje wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 grudnia 2013 roku w sprawie C-452/12, Nipponkoa Insurance Co. (Europe) Ltd v. Inter-Zuid Transport BV. Trybunał stwierdził m.in., że artykuł 71 rozporządzenia nr 44/2001 należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie wykładni art. 31 ust. 2 CMR, zgodnie z którą powództwo o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego lub prawa lub wyrok ustalający nieistnienie stosunku prawnego lub prawa w jednym państwie członkowskim nie dotyczy tego samego roszczenia co powództwo regresowe wytoczone z tytułu tej samej szkody między tymi samymi stronami lub ich następcami prawnymi w innym państwie członkowskim. Autorka wskazuje na przekroczenie kompetencji Trybunału oraz negatywne skutki orzeczenia sprowadzające się do uniemożliwienia dochodzenia odszkodowania przeciwko przewoźnikowi ze względu na termin przedawnienia oraz zjawisko forum shopping(abstrakt autora)
EN
The aim of the article is to present the consequences of the judgment of the Court of Justice of the European Union dated on 19.12.2013 in case C-452/12, Nipponkoa Insurance Co. (Europe) Ltd v Inter-Zuid Transport BV. In this jud-gment the Court stated inter alia that article 71 of Regulation No 44/2001 must be interpreted as meaning that it precludes an interpretation of Article 31 (2) of the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR), according to which an action for a negative declaration or a negative declaratory judgment in one Member State does not have the same cause of action as an action for indemnity between the same parties in another Member State. The author points out that giving this judgment the Court has exceed its competence. What's more the author states that the judgment can lead to some negative consequences. It may cause that an action for indemnity against the carrier would be impossible because of the period of limitation. The phenomenon of forum shopping may be also the negative effect of the judgment.(original abstract)
Słowa kluczowe
PL
EN
Rocznik
Numer
Strony
197--210
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
  • Ciszewski J., Konwencja z Lugano - komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.
  • Demuth K., CMR - Übereinkommen über den Beförderungsvertrag im internationalen Straβengüterverkehr, red. K.H. Thume, wyd. 3, Fachmedien Recht Und Wirtschaft 2013
  • Dmowski S., Kołakowski K., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do artykułów 1-366, t. 1, red. K. Piasecki, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
  • Łopuski J., Konwencja lugańska o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w prawach cywilnych i handlowych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2001.
  • Wesołowski K., Relacje między CMR a prawem unijnym w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 644, Problemy Transportu i Logistyki nr 14, s. 279-295.
  • Wesołowski K., Umowa międzynarodowego przewozu drogowego towarów na podstawie CMR, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
  • Wesołowski K., W. Górski, K. Wesołowski, Komentarz do przepisów o umowie przewozu i spedycji. Kodeks cywilny. Prawo przewozowe. CMR, ODDK, Gdańsk 2009.
  • Witz K., Autonomiczna wykładnia europejskiego prawa procesowego cywilnego - wprowadzenie i wyrok ETS z 6.12.1994 r. w sprawie C-406/92, The owners of cargo lately laden on board ship "Tatry" przeciwko The owners of the ship "Maciej Rataj", "Europejski Przegląd Sądowy" 2008, nr 12, s. 49-54.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171396387

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.