PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 16 | 7--20
Tytuł artykułu

Innowacje pedagogiczne jako determinanta budowania przewagi konkurencyjnej na rynku usług edukacyjnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Pedagogical Innovations as a Key Determinant of Creating Competitive Advantage on the Pedagogical Service Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W związku z rosnącą konkurencją na rynku usług edukacyjnych szkoły tworzą swoją niepowtarzalność m.in. poprzez wprowadzanie innowacji pedagogicznych. Każda szkoła stara się wyróżnić na rynku i zaoferować rodzicom i uczniom coś wyjątkowego, np. programy autorskie czy nietypowe rozwiązania organizacyjne. Celem artykułu jest ocena wpływu ilości innowacji pedagogicznych realizowanych w województwie śląskim na wyniki nauczania. Ponadto w artykule dokonano przeglądu definicji innowacji i innowacji pedagogicznej oraz omówienia jej charakterystycznych cech. Scharakteryzowano także pojęcia związane z rynkiem usług edukacyjnych i przewagą konkurencyjną na rynku usług edukacyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
In connection with growing competition on the educational service market, schools are creating their unique style by introduction of pedagogical innovations. Every school is trying to stand out on the educational market and offer to students and parents something exceptional for example the copyright of curriculums or uncharacteristic solutions to school work arrangement. The goal of the article is to evaluate the influence of the number of pedagogical innovations being realized in Silesian province on educational grades. Moreover, in the article the research of the definition of innovation also definition of pedagogical innovation has been presented and their characteristic feature has been described. Also concepts, ideas related to the educational service market and competitive advantage on the educational market have been characterized. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
7--20
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • 1. Barnett G., Innovation. The Basis of Cultural Change, McGraw-Hill, New York 1953.
 • 2. Bylok F., Rynek i demokracja. Rola rynku w procesie kształtowania się nowego ładu społeczno-ekonomicznego w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego" 2004, nr 2235.
 • 3. Denek K., Procesy innowacji szkolnych, "Ruch Pedagogiczny" 1983, nr 6.
 • 4. Drucker P.F., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 • 5. Faure E., Uczyć się, aby być, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1975.
 • 6. Gąsior H., Udział nauczycieli w innowacjach pedagogicznych stale aktualny, "Ruch Pedagogiczny" 1981, nr 4.
 • 7. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • 8. Hamel G., Prahalad C.K., Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa 1999.
 • 9. Hargadon A., Sutton R.I., Building Innovation Factory, "Harvard Business Review", Vol. 78, No. 3, maj - czerwiec 2000.
 • 10. Hildreth P., Kimble C., Knowledge Networks: Innovation Through Communities of Practice, Idea Group Publishing, London 2004.
 • 11. Hoffa A., Innowacje pedagogiczne czynnikiem optymalizacji procesu dydaktycznego, "Nauczyciel i Wychowanie" 1981, nr 3.
 • 12. Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 • 13. Jelonek D., Kierunki zmian w kreowaniu innowacji w przedsiębiorstwie, [w:] Kreatywność i innowacje w zarządzaniu organizacjami, red. A. Pabian, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010.
 • 14. Jelonek D., Ocena internetowych kanałów komunikacji z klientem w procesie współtworzenia innowacji, "Informatyka Ekonomiczna" nr 1(31), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014.
 • 15. Karwat T., Podstawy innowatyki w oświacie, CDN, Kalisz 1978.
 • 16. Kawula S., Człowiek w relacjach socjopedagogicznych. Szkice o współczesnym wychowaniu, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 1999.
 • 17. Kopaliński W., Podręczny słownik wyrazów obcych, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2006.
 • 18. Kotarba-Kańczugowska M., Innowacje pedagogiczne w międzynarodowych raportach edukacyjnych, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2009.
 • 19. Krajewski S., Procesy innowacyjne w przemyśle, Książka i Wiedza, Warszawa 1985.
 • 20. Nowotarska-Romaniak B., Marketing usług zdrowotnych, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2002.
 • 21. Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2007.
 • 22. Okoń W., Szkoła współczesna. Przemiany i tendencje rozwojowe, Książka i Wiedza, Warszawa 1979.
 • 23. Perlaki J., Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa 1983.
 • 24. Pietrasiński Z., Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1971.
 • 25. Pomykalski A., Zarządzanie procesem innowacyjnym, "Współczesne Zarządzanie" 2002, nr 2.
 • 26. Przyborowska B., Pedagogika innowacyjności. Między teorią a praktyką, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013.
 • 27. Rogers E.M., Schoemaker F., Communication of Innovations, The Free Press, New York 1971.
 • 28. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. z 2002 r., nr 56, poz. 506 z późn. zm.).
 • 29. Rusakowska D., Nauczyciel i innowacje pedagogiczne, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1986.
 • 30. Schippers M.C., West M.A., Dawson J.F., Team Reflexivity and Innovation: The Moderating Role of Team Context, "Journal of Management" 2012, Vol. 10.
 • 31. Schulz R., Twórczość pedagogiczna - elementy teorii i badań, IBE, Warszawa 1994.
 • 32. Wawak S., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Helion, Gliwice 2002.
 • 33. Webber R., Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1984.
 • 34. Whitfield P.R., Innowacje w przemyśle, PWE, Warszawa 1983.
 • 35. Witek K., Innowacje pedagogiczne w reformowanej oświacie, "Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole" 1999, nr 7, 8, dodatek - "Reforma Oświaty" nr 7.
 • 36. Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, red. M. Brzeziński, Difin, Warszawa 2001.
 • 37. Zeleny M., Knowledge of Enterprise: Knowledge Management or Knowledge Technology?, [w:] Governing and Managing Knowledge in Asia, ed. T. Menkhoff, H.-D. Evers, Y.W. Chay, World Scientific Publishing, New Jersey 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171396389

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.