PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 39 Zeszyt Naukowy Katedry Turystyki | 26--45
Tytuł artykułu

Produkt górskich obszarów wiejskich w Polsce wobec konkurencyjnego rynku turystycznego - marka turystyczna obszaru

Warianty tytułu
The Tourism Product of Polish Mountainous Countryside Areas and Competitive Tourism Market - the Notion of Tourism Area Brand
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu jest produkt górskich obszarów wiejskich Polski, potraktowanych jako region turystyczny, którego zadaniem jest stworzenie tożsamości regionalnej i kreowanie własnego wizerunku na konkurencyjnym rynku turystycznym. Górską markę turystyczną Polski współtworzą submarki górskich obszarów wiejskich, wśród których wskazuje się zarówno dobra materialne i niematerialne oraz elementy atrakcyjności turystycznej obszaru. Wobec różnorodności produktów górskich obszarów wiejskich można wskazać równie różnorodne typy submarek współtworzących górską markę turystyczną Polski. Pozycję regionu turystycznego w warunkach lokalnej, regionalnej czy globalnej konkurencji kształtuje jakość produktu turystycznego (szeroko definiowanego) oraz działalność władz samorządowych, polegająca na stosowaniu efektywnych metod zarządzania regionem, obejmujących wybrane elementy marketingu terytorialnego. Jednym z najważniejszych instrumentów walki konkurencyjnej górskich regionów turystycznych jest górska marka turystyczna Polski, której wyznacznikiem jest wysoka jakość oferowanego produktu turystycznego, czyli submarek turystycznych ją współtworzących. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the paper is the tourism product of Polish countryside areas treated as tourism regions aimed at creation of regional identity and projected image on the competitive tourism market. Tourism brand of Polish mountains is co-created by sub-brands among which are both material and immaterial goods and elements of tourism attractiveness of the area. Regarding diversity of products of mountainous countryside areas, it is possible to point also diversified types of those sub-brands co-creating the Polish mountains tourism brand. The position of a region in local, regional and global competition is shaped by wide-defined product quality and local authorities activities which use effective methods of regional management, including marketing. One of the most powerful tool of competitive actions of mountainous tourism regions is Polish mountains tourism brand, which is defined by the quality of offered product of sub-brands co-creating this brand. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Alktorn J.: Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Bar R., Doliński A.: Geografia turystyczna, WSZiP, Warszawa 1976.
 • Dziewoński K.: Elementy teorii regionu ekonomicznego, "Przegląd Geograficzny" 1961, XXXIII, z. 4.
 • Fajferek A.: Region ekonomiczny i metody analizy regionalnej, PWE, Warszawa 1966.
 • Filipiak B., Kogut M., Szewczuk A., Zioło M.: Rozwój lokalny i regionalny, uwarunkowania, finanse, procedury, Fundacja na Rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 • Gołembski G.: Rynek turystyczny w Polsce, Biblioteka Instytutu Rynku Wewnętrznego i Usług, Warszawa 1979.
 • Gospodarka przestrzenna, tom II, Ekonomika regionu, L. Kupiec (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1999.
 • Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B.: Produkt turystyczny, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 • Kopeć S.: Kryteria wyodrębniania marginalnych gleb górskich użytków rolnych w celu ich wyłączenia z użytkowania rolniczego, "Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich" 2000, z.46.
 • Kornak A.S., Rapacz A.: Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Kutkowska B.: Stan uregulowań prawnych dotyczących rolnictwa górskiego w Polsce, www.ppr.pl.
 • Majewski J., Lane B.: Turystyka wiejska i rozwój lokalny, Fundacja Edukacji dla Demokracji, Warszawa 2003.
 • Marka dla Polski. Podstawowy koncept realizacyjny I etapu programu marketingu narodowego wg kontraktu KIG z zespołem Wally'ego Olinsa, Instytut Marki Polskiej, http://www.imp.org.pl.
 • Marketing usług turystycznych, A. Panasiuk (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 5, PWN, Warszawa 1996.
 • Ochrona środowiska 2006, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2006.
 • Olins W.: Polska a tożsamość narodowa, Instytut Marki Polskiej, http://www.imp.org.pl.
 • Produkty markowe w turystyce, http://www.seoteka.pl.
 • Produkty regionalne i tradycyjne, http://www.minrol.gov.pl.
 • Program Marketingu Narodowego. Założenia, Instytut Marki Polskiej, http://www.imp.org.pl.
 • Przewodnik. Wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2005.
 • Rogoziński K.: Marketing na rynku turystycznych, "Handel Wewnętrzny" 1977,nr 4.
 • Siekierski J.: Procesy transformacji systemowej w rolnictwie i gospodarce żywnościowej w Polsce, ZP-H 'Styrex' s.c., B. i M. Kolbusz, Kraków 1996.
 • Stankiewicz M.: Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw u progu XXI wieku, UMK, Toruń 2001.
 • Stola W.: Górskie obszary wiejskie Polski. Wybrane zagadnienia, "Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich" 2002, z. 48.
 • Sztando A.: Oddziaływanie samorządu lokalnego na rozwój lokalny w świetle ewolucji modeli ustrojowych gminy, "Samorząd Terytorialny" 1998, nr 11.
 • Szumlicz B.: Koncepcja rozwoju produktów murkowych, [w:] Marketing turystyki. Wybrane zagadnienia, Instytut Turystyki Oddział w Krakowie, Kraków 1999.
 • Troisi M.: Ekonomiczna teoria turystyki i renty turystycznej, "Materiały i Dokumenty Turystyki", t. III, AWF, Warszawa 1966.
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, art. 2, DzU nr 227, poz. 1658 z późn. zm.
 • Zawadzka B.: Województwo i region. Wnioski z doświadczeń francuskich, PAN Instytut Nauk Prawnych, Agencja Scholar, Warszawa 1993.
 • Żabińska T.: Orientacja marketingowa gminy (podstawy, kierunki rozwoju), [w:] Orientacje marketingowe podmiotów gospodarczych. Podstawy teoretyczno-metodyczne. Kierunki badań, L. Żabiński (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171396443

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.