PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 39 Zeszyt Naukowy Katedry Turystyki | 166--176
Tytuł artykułu

Rola lesistości w pełnieniu funkcji turystycznej obszaru

Autorzy
Warianty tytułu
The Forestation Role in Fulfilling Touristic Function of Area
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu było zweryfikowanie i ocena wpływu lesistości obszaru na jego zdolność pełnienia funkcji turystycznej. W badaniach posłużono się następującymi wskaźnikami: nasycenia bazą turystyczną, intensywności ruchu turystycznego, funkcji turystycznej, liczby udzielonych noclegów, funkcji turystycznej miejscowości. Badaniem objęto wszystkie województwa w Polsce, jednocześnie obliczając i analizując poszczególne wskaźniki dla obszaru całego kraju. Analiza wskaźnikowa pozwoliła ustalić cztery województwa charakteryzujące się wskazaniami na najwyższym poziomie. Są to województwa: zachodniopomorskie, małopolskie, pomorskie oraz dolnośląskie. Analizę zależności pomiędzy lesistością obszarów województw a ich zdolnością do pełnienia funkcji turystycznej przeprowadzono w oparciu o współczynnik korelacji liniowej Pearsona. Otrzymane rezultaty wskazują na istnienie współzależności dodatniej pomiędzy lesistością województw a rozwojem funkcji turystycznej. Jednak poszczególne województwa w Polsce pełnią funkcję turystyczną w różnym zakresie. Nie istnieją wskaźniki funkcji turystycznej, które uwzględniałyby lesistość obszaru jako jeden ze składników atrakcyjności turystycznej. W ich konstrukcji biorą udział również takie wielkości, jak powierzchnia obszaru, liczba ludności oraz poziom wyposażenia infrastrukturalnego. (abstrakt oryginalny)
EN
A point of elaboration was to verify and evaluate the influence of area forestation on ability to fulfill it's touristic functions. The following ratings were used in a research: tourist base saturation rating, tourist movement intensity rating, touristic functionality rating, accommodation quantity rating and locality touristic functionality rating. All Polish provinces were considered in a research, which also made it viable to account and analyze these ratings for a whole country. Rating analysis allowed to select four provinces with highest levels results. These provinces are: zachodniopomorskie, małopolskie, pomorskie oraz dolnośląskie. Analysis of dependency between area forestation and ability to provide touristic functionality was based on Pearson's linear corellation index. Analysis results point at an existance of positive relation between provinces' forestation level and growth of their touristic functionality. However there are several differences between respective provinces in terms of their touristic interests. There are no ratings to meet area's forestation as one of turistic attractiveness elements. There is also area size, population and level of infrastructure to consider in these ratings. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
  • Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J.: Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa 2002.
  • Ochrona środowiska 2007, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2007.
  • Problemy zarządzania sferą kultury i turystyki, K. Mazurek-Łopacińska (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Warszawa-Wrocław 1999.
  • Rocznik Statystyczny Województw 2007, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2007.
  • Sobczyk M.: Statystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171396469

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.