PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | R. 13, z. 2 Polityka wobec pamięci w Europie Środkowo-Wschodniej i Rosji | 67--102
Tytuł artykułu

Kultura pamięci II wojny światowej na Ukrainie

Warianty tytułu
The Culture of the Memory of World War II in the Ukraine
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy tekst zrodził się z przekonania o konieczności poddania naukowej refleksji powstawania ukraińskiej domeny symbolicznej. W pierwszej kolejności w artykule tym zostaną omówione ramy teoretyczne podjętych rozważań. Następnie zaś będę chciała zastanowić się nad miejscami pamięci związanymi z II wojną światową, obecnymi w krajobrazie kulturowym współczesnej Ukrainy. Na przykładzie wybranych obiektów przedstawię złożony charakter ukraińskiej kultury pamięci o II wojnie światowej. Faktem bowiem jest, że w krajobrazie współczesnej Ukrainy współistnieją miejsca pamięci UPA i jej ofiar, pomniki bohaterów Wielkiej Wojny Ojczyźnianej i miejsca pamięci przypominające o mordach na sowieckich obywatelach, w końcu też miejsca pamięci świadczące o tym, że Holocaust miał miejsce również na terenie okupowanego przez Niemców ZSRS. (fragment tekstu)
EN
The aim of the present article is to ponder over the development of the Ukrainian symbolic domain. First, I discuss the theoretical framework of my presentation. Next, I consider the memorial sites of World War II found in the cultural landscape of the contemporary Ukraine. Using examples of selected buildings and architectural elements, I portray the complex character of the Ukrainian culture of the memory of World War II. The landscape of today's Ukraine features, side by side, memorial sites of the Ukrainian Insurgent Army (UPA) and its victims, monuments commemorating the heroes of the Great Patriotic War and memorial sites telling the stories of massacres of Soviet citizens as well as memorial sites testifying to the fact that the Holocaust also took place in the German-occupied USSR. In this context, it is necessary to discuss such sites as examples of the 'familiar/strange' opposition being perpetuated at the ideological/symbolic level. To be able to consider the essence of the symbolic conflicts/tension among differing social groups (in this case among representatives of different communities of memory in the Ukraine), it is necessary to pay attention to some specific social attitudes and activities. I also pose the question of what specific rituals have been the framework for establishing the individual symbolic domains and what rituals are practised by representatives of the individual communities of memory at the sites where they function. Finally, I discuss the Ukraine's contemporary policy of memory in terms of belated and still fragmentary transitional justice. (original abstract)
Bibliografia
  • Amar T. C., Different but the Same or the Same but Different? Public Memory of the Second World War in Post-Soviet Lviv, "Journal of Modern European History", t. 9, 2011, nr 3.
  • Djebabla M., Pamięć zaklęta w kamieniu. Czytanie pomników ofiar Wielkiej Wojny w Québecu (1919-1939) jako miejsc pamięci, tłum. K. Kuźmicka, [w:] I. Skórzyńska, Ch. Lavrence, C. Pépina (red.), Inscenizacje pamięci, Poznań 2007.
  • Maier Ch., A Surfeit of Memory? Reflections on History, Melancholy and Denial, "History and Memory", t. 5, 1993, nr 2.
  • Motyka G., Od Rzezi Wołyńskiej do Akcji Wisła. Konflikt polsko-ukraiński 1943-1947, Warszawa 2013.
  • Motyka G., Ukraińska partyzantka 1942-1960, Warszawa 2006.
  • Muller M. G., Historia transnarodowa, historia wzajemnych oddziaływań i (po)dzielone miejsca pamięci. Tradycje i wezwania metodologiczne, [w:] R. Traba (red.), Historie wzajemnych oddziaływań, Berlin-Warszawa 2014.
  • Nijakowski L., Domeny symboliczne. Konflikty narodowe i etniczne w wymiarze symbolicznym, Warszawa 2006.
  • Nora P., Między pamięcią i historią. Les lieux de Memoire, "Tytuł Roboczy. Archiwum", 2009, nr 2.
  • Olszański T., Ukraina: ambitne ustawy dekomunizacyjne, http://www.osw. waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015-04-15/ukraina-ambitne-ustawy-dekomunizacyjne
  • Portnow A., Pamięć o drugiej wojnie światowej i jej odmiany we współczesnej Ukrainie, "Pamięć i Sprawiedliwość", 2012, nr 1 (19).
  • Rudling P. A., Multiculturalism, Memory, and Ritualization. Ukrainian Nationalist Monuments in Edmonton, Alberta, "Nationalities Papers", t. 39, 2011.
  • Rudling P. A., They Defended Ukraine: The 14. Waffen-Grenadier-Division der SS (Galizische Nr. 1) Revisited, "The Journal of Slavic Military Studies", t. 25, 2012, nr 3.
  • Saryusz-Wolska M., Traba R. (red.), Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, Warszawa 2014.
  • Stryjek T., Ukraina przed końcem historii. Szkice o polityce państw wobec pamięci, Warszawa 2014.
  • Szwiec W., Informacja o śledztwie w sprawie ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich w latach 1939-1945 na terenie Huty Pieniackiej, [w:] B. Paź (red.), Prawda historyczna a prawda polityczna w badaniach naukowych. Ludobójstwo na Kresach południowo-wschodniej Polski w latach 1939-1946, Wrocław 2011.
  • Troebst S., Postkommunistische Erinnerungskulturen im östlichen Europa. Bestandsaufnahme, Kategorisierung, Periodisierung / Postkomunistyczne kultury pamięci w Europie Wschodniej. Stan, kategoryzacja, periodyzacja, tłum. P. Buras, Wrocław 2005.
  • Verdery K., The Political Lives of Dead Bodies, New York 1999.
  • Yurchuk Y., Reordering of Meaningful Worlds: Memory of the Organization of Ukrainian Nationalists and the Ukrainian Insurgent Army in Post-Soviet Ukraine, Stockholm 2014, http://sh.diva-portal.org/smash/get/ diva2:770941/FULLTEXT01.pdf
  • Zaborski M., Współczesne pomniki i miejsca pamięci w polskiej i niemieckiej kulturze politycznej, Toruń 2011.
  • Велигоцкая H., Жиздринская A., Коломиец H., Монументально-декоративное искусство в архитектуре Украины, Киев 1989.
  • Гриневич B., Расколотая память. Вторая мировая война в историческом сознании украинского общества, "Неприкосновенный запас", 2005, nr 40-41, http://www.nz-online.ru/index.phtml?aid=35011401
  • Журженко T., Геополитика памяти, "Перекрестки", 2011, nr 3-4.
  • Касьянов Г., Как «общая» история разделяет: политика памяти в Украине, Польше, России в 1990-е - 2000-е, "Перекрестки", 2011, nr 3-4.
  • Конрадова H., Рылеева A., Герои и жертвы. Мемориалы Великой Отечественной, "Неприкосновенный запас", 2005, nr 2-3 (40-41), http:// www.nz-online.ru/index.phtml?aid=35011401
  • Рябчук M., Культура пам'яті та політика забуття, "Критика", 2006, nr 1-2, http://krytyka.kiev.ua/articles/s.7_1-2_2006.html
  • Сливка Ю., Україна в Другій світовій війні. Національно-політичний та міжнародно-правовий аспекти, "Україна. Культурна спадщина, національна свідомість, державність", 1997, nr 3-4.
  • Федик I., Георгіївська стрічка: поваги - нуль, максимум пропаганди, http://www.istpravda.com.ua/columns/2011/06/2/41536/
  • Зерній Ю., Державна політика пам'яті в Україні. Становлення та сучасний стан, "Стратегічні пріоритети", 2008, nr 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171396475

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.