PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | Uniwersytet w perspektywie kształcenia przez całe życie | 93--100
Tytuł artykułu

Rola uniwersytetów we współczesnej gospodarce opartej na wiedzy

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W obliczu procesów globalizacyjnych i towarzyszącej im transformacji gospodarki z postindustrialnej do opartej na wiedzy, Unia Europejska przyjęła całościową i zintegrowaną strategię rozwoju społeczno-gospodarczego, jaką jest ogłoszona w 2000 r. Strategia Lizbońska. Jej głównym celem jest stworzenie w UE efektywnej i konkurencyjnej gospodarki, ale jego osiągnięcie nie jest możliwe bez społeczeństwa wiedzy, czyli takiego typu społeczeństwa, w którym "(...) wiedza i powiązane z nią umiejętności stanowią podstawowy element społecznego kapitału jednostki oraz modernizacyjnych zasobów społeczeństwa". Komisja Europejska 3 marca 2010 r. wydała komunikat w sprawie nowej strategii rozwoju Unii Europejskiej - Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Dokument ten jest kontynuacją i rozwinięciem Strategii Lizbońskiej. Strategia Europa 2020 obejmuje trzy wzajemnie ze sobą powiązane priorytety: rozwój inteligentny, czyli rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji, rozwój zrównoważony i rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu. Strategia ta przyznaje w związku z tym szczególne miejsce szkołom wyższym, gdyż to uczelnie są miejscem tworzenia i rozpowszechniania wiedzy, a także pozyskiwania jej z otoczenia. Tym samym uczelnie kształtują społeczeństwo wiedzy i przyczyniają się do budowy gospodarki opartej na wiedzy. W XXI w., kiedy bogactwo i władza coraz silniej powiązane są z wiedzą, wzrasta znaczenie uniwersytetów oraz zajmowana przez nie pozycja. Rola, jaką mają do spełnienia ośrodki akademickie, nie ogranicza się jedynie do prowadzenia działalności edukacyjnej i badawczej, ale polega również na spełnianiu funkcji aktywnego aktora, uczestniczącego w kształtowaniu regionalnego środowiska ekonomicznego oraz, w szerszej perspektywie, trendów społecznych.(fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Kochanowski J.: Ponowoczesne społeczeństwo wiedzy - kilka uwag porządkujących. "Nauka i Szkolnictwo Wyższe" 2006, nr 1/27.
 • http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/l_PL_ACT_partl_vl.pdf
 • Zadania polskich szkół wyższych w realizacji nowej Strategii Lizbońskiej. Fundacja Rektorów Polskich, Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Warszawa 2005.
 • http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/cllO67_pl.htm
 • Sztompka P.: Uniwersytet współczesny: zderzenie dwóch kultur, http://kongresakademicki.pl uniwersytet-wspolczesny-zderzenie-dwoch-kultur/.
 • Sowa K.Z.: Społeczne funkcje szkolnictwa i elitotwórcza rola uniwersytetu. Uwagi socjologa. W: Społeczna odpowiedzialność uczelni. Red. K. Leja. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2008.
 • Sulejewicz A.: Pług, miecz i księga: otoczenie szkoły wyższej. W: Uczelnie i ich otoczenie: formy i możliwości współdziałania. Red. B. Minkiewicz. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2003.
 • Zaidi M.A., Sulejewicz A.: Management Education and Economie Transition: Institutionalization of the MBA Program in Pol and. WSE, Warsaw 2008.
 • Uniwersytecka UŚ" Miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, październik 2009, nr 1(171).
 • Krąpiec M.A.: Człowiek, kultura, uniwersytet. KUL, Lublin 1982.
 • Davis J.L.: A Revolution in Teaching and Learning in Higher Education: The Challenges and Implications for the Relatively Traditional University. "Higher Education in Europe" 2001, Vol. 26, No. 4.
 • Education at a Glance 2012: OECD Indicators, 11 Sept., 2012.
 • Sulejewicz A.: Paradoks społecznej odpowiedzialności biznesu szkoły wyższej. W: Społeczna odpowiedzialność uczelni. Red. K. Leja. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2008.
 • Kwiek M.: Transformacje uniwersytetu. Zmiany instytucjonalne i ewolucje polityki edukacyjnej w Europie. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010.
 • Zuziak W.: Czy uniwersytet powinien współpracować ze społeczeństwem w podnoszeniu jakości życia intelektualnego, kulturalnego i gospodarczego, czy powinien ograniczyć się tylko do prowadzenia prac badawczych i kształcenia studentów; http://kongresakademicki.pl/uniwersytet-wspolpracowac-spoleczenstwem- podnoszeniu-jakosci-zycia-intelektualnego-kulturalnegoi-gospodarczego- ograniczyc-sie-prowadzenia-prac-badawczych-ks/.
 • Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego: 2010-2020. Projekt środowiskowy, Warszawa 2009.
 • Wawrzyniak B.: Państwo sprzyjające gospodarce opartej na wiedzy. W: Dobre Państwo. Red. W. Kieżun, J. Kubin. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2004.
 • Etyka w zastosowaniach praktycznych, inicjatywy, programy, kodeksy. Red. W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałeczka, B. Rok. UNDP Polska, Warszawa 2002.
 • Kozińska A.: Nowy alians... światły pracodawca, nowoczesny pracownik, dydaktyk z wysoką świadomością biznesową. W: Oczekiwania biznesu wobec wyższych studiów menedżerskich. Red. J. Dietl, Z. Sapijaszka. Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź 2003.
 • Leja K.: Uniwersytet organizacją służącą otoczeniu. W: Społeczna odpowiedzialność uczelni. Red. K. Leja. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2008.
 • http://www.opoka.org.p1/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/homilie/uniwersytety_16122010.htm
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171396505

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.