PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | Studium efektywności przedsiębiorstwa w sieci : perspektywa renty sieciowej | 76--85
Tytuł artykułu

Efektywność przedsiębiorstwa usieciowionego

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podejmujący decyzje w sferze działalności gospodarczej coraz częściej borykać się będą z pytaniem o efektywność decyzji strukturalnych, których rezultatem jest wzrost bądź spadek głębokości "zanurzenia" przedsiębiorstwa w sieci. Składa się na to cały szereg przyczyn, a wśród nich ewolucja wielkich, globalnych korporacji nastawionych na zarządzanie, któremu przypisuje się atrybuty lean bądź agile. Towarzyszą temu, a jednocześnie wywołują zmiany w omawianym obszarze, fenomeny rozwojowe technologii informatycznych oraz przeobrażenia na rynku pracy: elastyczność czasu pracy i postępująca swoboda migracji zasobów ludzkich. Rozszerzenie skali powiązań sieciowych może być traktowane jako etap cyklu rozwojowego organizacji gospodarczej, która w ten sposób przezwycięża bariery będące domeną rozwoju wewnętrznego . W prowadzonych dalej rozważaniach uwaga ogniskuje się wokół problemu efektywności w znaczeniu ogólnym, jako jednej z podstawowych kategorii oceny działalności gospodarczej. Efektywność jest pojęciem - wbrew pozorom - trudnym. W pewnym uproszczeniu można by powiedzieć, że domeną teorii ekonomii jest efektywność ekonomiczna rozpatrywana jako integrator efektywności alokacji zasobów oraz efektywności technicznej (czystej i wynikającej z efektu skali). Z kolei teoria zarządzania wykorzystuje głównie koncepcję efektywności organizacyjnej, zorientowanej na rezultaty synergii składowych organizacji. Jako taka jest uwarunkowana całym szeregiem czynników cząstkowych. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Brilman J.: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 2002.
 • Steers R.M.: Problems in the Measurement of Organizational Effectiveness. "Administrative Science Quarterly" 1975, No. 20.
 • Campbell J.P.: On the Nature of Organizational Effectiveness. W: P.S. Goldman, J.M. Pennings: New Perspectives on Organizational Effectiveness. Jossey-Bass, San Francisco 1979.
 • Kozuń-Cieślak G.: Efektywność - rozważania nad istotą i typologią. "Studia i Prace" 2013, nr 16, SGH, Warszawa.
 • Nowosielski S.: Skuteczność i efektywność realizacji procesów gospodarczych. W: Mikroekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw. Red. T. Dudycz. Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 • Kosiń P.: Zdolność sieciowa jako miara wartości sieci. W: Procesy kreowania wartości w strukturach sieciowych. Red. W. Rudny i B. Woźniak-Sobczak. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.
 • Seal W., Beny A., Cullen J.: Disembedding the Supply Chain: Institutionalized Reflexivity and Inter-Firm Accounting. "Accounting, Organization and Society" 2004, No. 29.
 • Łada M.: Rachunkowość otwartych ksiąg - zarys koncepcji. "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2009, nr 49.
 • Practices and Techniques: Value Chain Analysis for Assesing Competitive Advantage, Statement on Management Accounting No 4X, Institute of Management Accountants 1996.
 • Koźmiński A: Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych. PWN, Warszawa 2004.
 • Dzidowski A.: Ocena efektywności współpracy przedsiębiorstw w strukturach sieciowych. "Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej", http://bazhum.icm.edu.pl/ bazhum/search/page.action?token=0340dfbe-d91 d-4304-8cb6-4b9al 98df812.
 • Powell W.: Neither Market Nor Hierarchy: Network Forms of Organizations. "Research in Organizational Behavior" 1990, Vol. 12.
 • Ćwiąkała-Małys A., Nowak W.: Sposoby klasyfikacji modeli DEA. "Badania Operacyjne i Decyzje" 2009, nr 3.
 • Grycuk A.: Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) jako narzędzie doskonalenia efektywności operacyjnej firm produkcyjnych zorientowanych na lean. "Przegląd Organizacji" 2010, nr 2/luty 2010.
 • Czyż-Gwiazda E.: Pomiar wyników w świetle analizy literatury - wyniki badań ilościowych. "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2013, nr 301.
 • Rokita J.: Myślenie systemowe w zarządzaniu organizacjami. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011.
 • Chamberlin E.H.: The Theory of Monopolistic Competition. Harvard University Press, Cambridge 1933. W: V. Clulov, J. Gerstman, C. Barry: The Resource-Based View and Sustainable Competitive Advantage: The Case of a Financial Services Firm. "Journal of European Industrial Training" 2003, No. 5(27).
 • Porter M.E.: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. PWE, Warszawa 1992.
 • Schumpeter J.: Kapitalizm, socjalizm, demokracja. PWN, Warszawa 1995.
 • Czakon W.: Sieci w zarządzaniu strategicznym. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2012.
 • Dyer J.H., Singh H.: The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of Interorganizational Competitive Advantage. "Academy of Management Review" 1998, Vol. 23, No. 4.
 • Spender J.C.: Rethinking Organizational Rents: The Place of Collective Knowledge and Penrose Rents in Strategic Analysis. "International Business Review" 2006, Vol. 3, No. 4.
 • Niemczyk J.: Wyróżniki, budowa i zachowania strategiczne układów outsourcingowych. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 • Bowman E.H.: Strategy Change: Possible Worlds and Actual Minds. Harper and Row, New York 2000.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 r. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 r. Nr 94, poz. 137 z późn. zm.).
 • IASB: The Conceptual Framework for Financial Reporting 2010. London 2010.
 • Gorynia M., Jankowska B.: Teorie internacjonalizacji. "Gospodarka Narodowa" 2007, nr 10.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171396511

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.