PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 16 | 84--98
Tytuł artykułu

Zmiany zachodzące w funkcjonowaniu uczelni wyższych w Polsce - zarys problemu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Changes in Operation of Higher Education Institutions in Poland - Problem Outline
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie zmian zachodzących w szkolnictwie wyższym od okresu międzywojennego do dnia dzisiejszego. W szczególności podjęto problem jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym, jednakże kompleksowość powyższej problematyki uniemożliwia dokonanie szczegółowej analizy zagadnienia. W opracowaniu przybliżono rozwój szkolnictwa wyższego w okresie międzywojennym, w okresie do transformacji gospodarczej i zmiany zachodzące po 1990 roku. Ponadto określono pojęcie uczelni wyższej oraz podjęto aspekt zarządzania jakością kształcenia. Jako narzędzia badawcze w artykule przyjęto analizę przepisów prawa i literatury przedmiotu. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to describe changes in the historical development of higher education in Poland from the interwar period to current day. Particular emphasis was put on the quality of higher education, nevertheless the complexity of the topic makes it difficult to analyze it thoroughly. The article brought closer the development of higher education in the interwar period, the period of economic transformation and changes that occur after 1990. Furthermore, the concept of university has been presented and aspect of quality management of education has been discussed. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
84--98
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • 1. Brzeziński J., Eljasz A., Ocena wewnętrzna i zewnętrzna jakości kształcenia w szkołach wyższych, Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa 2003.
 • 2. Chmielecka E., Korzyści i koszty związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w sferze szkolnictwa wyższego, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2003.
 • 3. Dacko-Pikiewicz Z., Szczepańska-Woszczyna K., Absolwenci wyższych uczelni ekonomicznych na rynku pracy Unii Europejskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2007.
 • 4. Formuła studiów dwustopniowych i zaawansowanych, red. J. Woźnicki, Fundacja Rektorów Polskich, Warszawa 2008.
 • 5. Geryk M., Społeczna odpowiedzialność uczelni, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 • 6. http://amu.edu.pl/dzialalnosc/o-uam/historia-uniwersytetu
 • 7. http://www.buwiwm.edu.pl/publ/przew/rozdzial1.htm
 • 8. http://www.lwow.home.pl/politechnika/politechnika.html
 • 9. http://www.lwow.home.pl/ujk.html
 • 10. http://www.nauka.gov.pl/poziomy-i-forma-studiow/
 • 11. http://www.procesbolonski.uw.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=69
 • 12. http://www.pw.edu.pl/Uczelnia/Historia/Historia
 • 13. http://www.sawp.org.pl/biuletyny/nr-9/92-zmiany-ilociowe-w-systemie-szkolnictwa-wyszego-w-iii-rzeczypospolitej-cz2
 • 14. http://www.uj.edu.pl/uniwersytet/historia
 • 15. http://www.uw.edu.pl/uniwersytet/historia
 • 16. http://www.wilno.name/galeria/119-uw.html
 • 17. http://zif.wzr.pl/pim/2012_3_1_29.pdf
 • 18. https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_07/0695136d37bd577c8ab03acc5c59a1f6.pdf
 • 19. Inglot-Brzęk E., Przemiany demograficzne a rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu, Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 26, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012.
 • 20. Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym. Słownik tematyczny, red. M. Wójcicka, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001.
 • 21. Jelonek M., Skrzyńska J., Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym - uwagi wstępne, [w:] Ewaluacja jakości dydaktyki w szkolnictwie wyższym. Metody, narzędzia, dobre praktyki, red. W. Przybylski, S. Rudnicki, A. Szwed, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, Kraków 2010.
 • 22. Koźmiński A.K., The Globalization of Competition and the Training of Managers, [w:] Business Development and Management Education in the Context of Globalization, red. B. Wawrzyniak, I. Koładkiewicz, Leon Kozmiński Academy of Entrepreneurship and Management, Warszawa 2000.
 • 23. Mały rocznik statystyczny 1933 r., red. S. Szulc, Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1933.
 • 24. Mały rocznik statystyczny 1939 r., red. S. Szulc, Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1939.
 • 25. Orczyk J., Polityka społeczna. Uwarunkowania i cele, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 • 26. Piasecka A., Wybrane aspekty zarządzania jakością w szkole wyższej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011.
 • 27. Polityka społeczna. Zarys wykładu wybranych problemów, red. R. Frąckiewicz, Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", Katowice 2002.
 • 28. Pulińska U., Rewolucja w uczeniu się a szanse i zagrożenia dla jakości edukacji akademickiej w Polsce, [w:] Edukacja w okresie przemian, red. A. Karpińska, Wydawnictwo Trans-Humana, Białystok 2010.
 • 29. Thieme J.K., Szkolnictwo wyższe. Wyzwania XXI wieku, Difin, Warszawa 2009.
 • 30. Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 1990 r., nr 65, poz. 385).
 • 31. Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (Dz.U. z 1997 r., nr 96, poz. 590).
 • 32. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.).
 • 33. Vroeijenstijn T., Similarities and Differences In Accreditation, Looking for a common Framework, The Netherlands Accreditation Association, Document prepared for the workshop on the establishment of a European Consortium for Accreditation (ECA), The Hague 12/13 June 2003.
 • 34. Wosik D., Strategia jakości w zarządzaniu szkołą wyższą w świetle postulatów procesu bolońskiego oraz kryteriów akredytacji środowiskowej - doświadczenia Wydziału Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, [w:] Problemy zarządzania w uczelni opar-tej na wiedzy, red. K. Leja, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2006.
 • 35. Woźnicki J., Legislacyjne określenie pozycji uczelni jako instytucji życia publicznego, [w:] Społeczna odpowiedzialność uczelni, red. K. Leja, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2008.
 • 36. Zieliński H., Historia Polski, dostęp: http://pl.wikisource.org/wiki/Historia_Polski_(Henryk _Zieli%C5%84ski)/Rozdzia%C5%82_10
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171396523

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.