PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 34 | 123--135
Tytuł artykułu

Osoby starsze na rynkach pracy w krajach Unii Europejskiej - wybrane aspekty

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Older Workers on Labour Markets in the European Union Countries: Selected Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie ekonomicznych i społecznych aspektów funkcjonowania osób starszych na rynkach pracy w krajach Unii Europejskiej. Zważywszy na fakt, że należą one do jednej z grup w szczególnej sytuacji na rynkach pracy, zwłaszcza gdy poszukują zatrudnienia, analizie poddano główne wskaźniki charakteryzujące ich obecność na poszczególnych rynkach pracy. Prześledzono kształtowanie się współczynnika aktywności zawodowej, wskaźnika zatrudnienia i poziomu bezrobocia. Pomimo różnic w wartościach analizowanych wskaźników, sytuacja osób starszych na większości europejskich rynków pracy wymaga poprawy. Nabiera to szczególnego znaczenia w obliczu postępującego procesu starzenia się społeczeństw, który jest faktem demograficznym, społecznym, gospodarczym i kulturowym. Zwiększenie wykorzystania potencjału starszych pracowników staje się konieczne, czemu ma służyć m.in. przyjęcie strategii Europa 2020. Wykorzystana w artykule metoda badawcza obejmuje analizę polskich i zagranicznych źródeł literaturowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to characterise briefly the situation of older workers on labour markets in the European Union countries. Taking into consideration that they constitute one of the most problematic groups on the labour markets, main indicators such as activity employment and unemployment rates were presented to illustrate their situation. Also, key solutions which help to increase and stimulate the professional activity among older workers in the European countries were described and analysed. The discussion of these problems confirm the assumption that ageing of societies, one of the main challenges of this century, is a very important factor influencing the level of employment and the direction of employment policy in the countries of the EU. Moreover, it is a key element in the Europe 2020 strategy.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
123--135
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Bibliografia
 • Bałandynowicz-Panfil K., 2005, Wybrane problemy aktywności zawodowej osób starszych, [w:] Problemy współczesnej gospodarki oświatowej, red. H. Treder, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 • Bałandynowicz-Panfil K., Patra E., 2014, Elastyczne formy zatrudnienia jako instrument stymulowania aktywności zawodowej osób starszych, [w:] Postępujący proces starzenia się społeczeństwa - przyczyny, skutki, wyzwania, red. A. Richter-Kaźmierska, M. Grzesiak, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, Gdańsk.
 • Błędowski P., 2013, Aktywność zawodowa osób w starszym wieku, [w:] Rynek pracy wobec zmian demograficznych, red. M. Kiełkowska, Zeszyty Demograficzne, Instytut Obywatelski, Warszawa.
 • Eurostat, 2013, Self employed status 2012, Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu [dostęp: 02.03.2015].
 • Eurostat, 2014, Employment rate for the population aged 20 to 64 in the EU28 down to 68.3% in 2013. Opposite trend for those aged 55 to 64, Labour Force Survey, EurostatNews Release, Eurostat Press Office.
 • GUS, 2014a, Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2013, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • GUS, 2014b, Bezrobocie rejestrowane I-III kwartał 2014 r., Informacje i Opracowania Statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • GUS, 2014c, Polska w Unii Europejskiej 2004-2014, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • KE, 2011, http://ec.europa.eu/europe2020/targets/ eu-targets/index_en.htm[dostęp: 8.07.2015].
 • Kwiatkowska W., 2012, Bezrobocie w grupach problemowych na rynku pracy w Polsce, [w:] Innowacyjność gospodarki, rynek pracy, determinanty wzrostu gospodarczego w procesie transformacji, "Acta Universitatis Lodziensis", Folia Oeconomica 268, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Martinez-Fernandez C., Weyman T., Perek-Białas J., Sagan I., Szukalski P., Stronkowski P., Demographic Transition and an Ageing Society. Implications for Local Labour Markets in Poland, OECD Local Economic and Employment Development (LEED), Working Papers, 2013/08, OECD Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/5k47xj1js027-en [dostęp: 02.03.2015].
 • Męcina J., 2013, Niewykorzystane zasoby. Nowa polityka rynku pracy, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 • MPiPS, 2014, Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracyw2013 roku, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Wydział Analiz i Statystyki, Warszawa.
 • MPiPS, 2015, Bezrobocie rejestrowane w Polsce, Raport miesięczny - styczeń 20015 r., Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa.
 • MRR, 2012, Analiza porównawcza województw w kontekście realizacji celów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • NIDI, 2010, Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute, Demography Monitor 2008. Demographic trends, socio-economic impacts and policy implications in the European Union, 2010, NIDI Reports, no. 82, Amsterdam.
 • OECD, 2012, OECD Thematic follow-up, Review of policies to improve labour market. Prospects for older workers, Sweden (situation mid-2012), http://www.oecd.org/els/emp/Older Workers Sweden-MOD.pdf [dostęp: 05.03.2015].
 • OECD, 2015, Ageing and Employment Policies: Poland 2015, OECD Publishing, http://dx.doi. org/10.1787/9789264227279-en [dostęp: 02.03.2015].
 • OP, 2013a, European social statistics 2013, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 • OP, 2013b, Key figures on Europe 2013, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 • Piotrowski J., 1973, Miejsce człowieka starego w rodzinie i społeczeństwie, Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa.
 • Schimanek T., 2012, Zatrudnienie osób starszych, [w:] Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje, RPO, Warszawa.
 • Tomaszewska-Hołub B., 2012, Proces starzenia się społeczeństwa a rynek pracy w Polsce, [w:] Regionalne uwarunkowania rynku pracy, red. A. Organiściak-Krzykowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, Warszawa - Olsztyn.
 • Urbaniak B., Wiktorowicz J., 2011, Raport z analizy programów skierowanych do osób 50+ zrealizowanych w Polsce w latach 2004-2009, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. 2004, Nr 99, poz. 1001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171396529

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.