PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 16 | 99--113
Tytuł artykułu

Uczelnia jako jednostka sektora finansów publicznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The University as a Unit of the Public Finance Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie uczelni wyższej jako jednostki sektora finansów publicznych. W artykule wskazano zależności pomiędzy określeniami "sektor publiczny", "sektor finansów publicznych" oraz "sektor budżetowy", ponadto określono pojęcie uczelni wyższej, regulacje prawne, którym uczelnie podlegają. W rozważaniach podjęto również problem ujmowania kosztów przez uczelnie. Bazę metodyczną do rozważań stanowiła analiza aktów prawnych i literatury przedmiotu. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to present the university as a public sector entity. The article indicates the relationship between such terms as the public sector, the sector of public finances and the budget sector. Moreover, the concept of higher education, and legal regulations which apply to universities have been presented. The discussion covers also the problem of the recognition of costs by the universities. Methodological basis for discussion was the analysis of legal acts and literature. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
99--113
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • 1. Biadacz R., Rachunek kosztów. Wybrane zagadnienia teoretyczne, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011.
 • 2. Chluska J., Szczepaniak W., Koszty kształcenia w szkołach wyższych w Polsce, [w:] Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka. Aspekty praktyczne, red. J. Chluska, S. Kowalska, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014.
 • 3. Gajoch H., Rachunkowość budżetowa. Zbiór przepisów z wprowadzeniem, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 • 4. http://www.poltax.pl/download.php?id=67
 • 5. http://www.sejm.gov.pl
 • 6. Komorowski J., Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • 7. Kosikowski C., Sektor finansów publicznych w Polsce, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006.
 • 8. Kostrzewa T., Kowalczyk M., Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych, [w:] Rachunkowość instytucji finansowych i jednostek budżetowych, red. W. Gabrusewicz, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2012.
 • 9. Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., Finanse publiczne w Polsce, LexisNexis, Warszawa-Rzeszów 2006.
 • 10. Matuszek J., Kołosowski M., Krokosz-Krynke Z., Rachunek kosztów dla inżynierów, PWE, Warszawa 2011.
 • 11. Moskwa-Bęczkowska D., Rachunek kosztów publicznych szkół wyższych w Polsce w świetle reformy szkolnictwa wyższego, [w:] Systemy rachunku kosztów i kontroli zarządczej, red. E. Nowak, M. Nieplowicz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 289, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 • 12. Nowak E., Rachunkowość. Kurs podstawowy, PWE, Warszawa 2011.
 • 13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1533).
 • 14. Szołno-Koguc J., Istota i zakres reorganizacji sektora finansów publicznych w świetle nowej regulacji ustawowej, [w:] Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu, red. S. Owsiak, PWE, Warszawa 2011.
 • 15. Thieme J.K., Szkolnictwo wyższe. Wyzwania XXI wieku, Difin, Warszawa 2009.
 • 16. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1198).
 • 17. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r., nr 155, poz. 1014 z późn. zm.).
 • 18. Ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1626).
 • 19. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572).
 • 20. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885).
 • 21. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz. 330).
 • 22. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
 • 23. Walczak M., Kowalczyk M., Rachunkowość i budżetowanie w zarządzaniu finansami gmi-ny, Difin, Warszawa 2010.
 • 24. Winiarska K., Kaczurak-Kozak M., Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 • 25. Woźnicki J., Legislacyjne określenie pozycji uczelni jako instytucji życia publicznego, [w:] Społeczna odpowiedzialność uczelni, red. K. Leja, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2008.
 • 26. Wójtowicz W., Pojęcia podstawowe, [w:] Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, red. W. Wójtowicz, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171396541

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.