PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 2 (23) | 11--21
Tytuł artykułu

Rachunkowość kreatywna a rachunkowość agresywna

Autorzy
Warianty tytułu
Creative Accounting vs. Aggressive Accounting
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Początek XXI wieku przyniósł kilkanaście spektakularnych przypadków, które przyczyniły się do utraty zaufania do przejrzystości i wiarygodności informacji prezentowanych w sprawozdaniach finansowych wielu jednostek gospodarczych. Oszustwa te zapoczątkowały zaciekłą dyskusję na temat rachunkowości kreatywnej, tak bowiem zaczęto określać wszelkie przypadki ujmowania operacji finansowych sprzecznie z zasadami księgowania. W polskiej literaturze przedmiotu nie ma zgody nie tylko co do samej definicji pojęcia "rachunkowość kreatywna", ale również co do tego, czy ma ono pozytywne, czy też negatywne znaczenie. W artykule podjęto więc próbę zdefiniowania, uporządkowania i rozróżnienia pojęć "rachunkowość kreatywna" i "rachunkowość agresywna". Zostały przytoczone różnorodne ich definicje. Zaprezentowano też poglądy krajowych autorytetów w dziedzinie rachunkowości.(abstrakt oryginalny)
EN
The beginning of the XXIst century witnessed a dozen spectacular cases which contributed to the loss of confidence in the clarity and reliability of information presented in financial statements of numerous economic entities. Those frauds started a heated debate on creative accounting, as in fact both in theory and in practice any instances of accounting operations contrary to the principles of accounting or with the actual state began to be named. In Polish literature there is disagreement not only about the very definition of "creative accounting", but also as to whether it has a positive or negative meaning. The article tried to define, organise and differentiate both concepts. Various definitions of creative and aggressive accounting were quoted and views and addressed aspects of the issues discussed by the national authorities in the field of accounting were presented.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
11--21
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Andrzejewski M., Rachunkowość a ujawnianie informacji przez spółki giełdowe, PWN, Warszawa 2002.
 • Gierusz K., Pojęcia i przejawy rachunkowości kreatywnej i agresywnej, Accountica, nr 17/2010, www. gierusz.com.pl.
 • Gołębiowski G., Tłaczała A., Analiza finansowa w teorii i w praktyce, Difin, Warszawa 2009.
 • Gut P., Kreatywna księgowość a fałszowanie sprawozdań finansowych, Wydawnictwo C.H. Beck, 2006.
 • Hołda A., Nowak Warszawa W., Oszustwa w systemie rachunkowości a ewolucja procedur badania sprawozdań finansowych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 13(69), Warszawa 2003.
 • Jakubczyk-Cały E., Skibiński K., Nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych jednostek, "Monitor Rachunkowości i Finansów", nr 6/2001.
 • Krzywda D., Rachunkowość finansowa, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.
 • Kutera M., Hołda A., Surdykowska S., Oszustwa księgowe - teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2006.
 • Mączyńska E., Nieuczciwych metod księgowych nie powinno się określać jako kreatywne, "Rzeczpospolita", 9 sierpnia 2002.
 • Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej, Standard nr 240: Odpowiedzialność biegłego rewidenta za uwzględnianie podczas badania sprawozdania finansowego możliwości wystąpienia oszustw i błędów, 2001.
 • Naser K.H.M., Creative Financial Accounting, Prentice Hall International, London 1993.
 • Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, H. Zgółkowska (red.), Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 1998.
 • Sawicki K., Obiektywizm i niezależność biegłych rewidentów i księgowych według kodeksów etyki zawodowej i przepisów prawa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 765, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 61, t. 2.
 • Schneider K., Błędy i oszustwa w dokumentach finansowo-księgowych, PWE, Warszawa 2007.
 • Sprawozdanie finansowe bez tajemnic, G.K. Świderska (red.), Difin, Warszawa 2006.
 • Świderska G.K., Zmiany w prawie gospodarczym a kreatywna rachunkowość, [w:] Rewizja finansowa a zmiany w prawie gospodarczym, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa 2003.
 • Tokarski M., Sprawozdanie finansowe - niedoskonałe źródło informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, Przedsiębiorczość - Edukacja, Kraków 2009.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, tj. Dz.U. 2013, poz. 330 z późn. zm.
 • Wąsowski W., Kreatywna rachunkowość. Fałszowanie sprawozdań finansowych, Difin, Warszawa 2010.
 • Wiercińska A., Granica między kreatywną, agresywną i oszukańczą warunkowością, [w:] Rachunkowość. Wybrane aspekty, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", nr 2, Gdańsk 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171396561

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.