PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 84 | nr 140 | 9--22
Tytuł artykułu

Hungarian Accounting Regulations: Exposed to the Cross-Fire

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Węgierskie uregulowania rachunkowości w krzyżowym ogniu przepisów
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of the paper is to highlight two factors influencing Hungarian accounting regulations: the legislation of accounting in the last 25 years and the most important features of the taxation system. Both of them can influence the main requirement of the Hungarian Act on Accounting, the true and fair view. The research methods are based on a synthesis of the national and international literature. The authors examine the regulation system embedded in the legal and economic environment. The paper shows the accounting legislation in Hungary after the changing of the regime, its asymmetry, the attitude of the legislators and the current situation. The analysis of the tax system is connected to the provisions of accounting, highlighting the problems of the tax administration, the relation between corporate tax and the results of accounting and the intention to simplify it. The main conclusion is to make the system more flexible, in line with the legal and fiscal institutions, to fulfil its important requirements. (original abstract)
Celem artykułu jest przedstawienie dwóch zasadniczych czynników wpływających na uregulowanie systemu rachunkowości na Węgrzech: prawodawstwa rachunkowości w ostatnich 25 latach oraz specyfiki systemu podatkowego, które mogą sporadycznie ograniczać lub zniekształcać stosowanie zasady prawdziwego i rzetelnego obrazu jednostki, wymaganej przez prawo rachunkowości. W badaniach wykorzystano przede wszystkim syntezę krajowej i międzynarodowej literatury przedmiotu; odwołano się również do rezultatów wcześniejszych studiów autorów w tym zakresie. Autorzy oceniają system uregulowania rachunkowości poprzez analizę prawnych i ekonomicznych aspektów. W opracowaniu scharakteryzowano prawodawstwo rachunkowości w ostatnich 25 latach, naświetlono jego asymetrię, postawę prawodawców i aktualną sytuację. Ocena przepisów podatkowych jest prowadzona przede wszystkim z punktu widzenia rachunkowości i wskazuje na obciążenia administracyjne, powiązanie podatku od osób prawnych i wyników rachunkowości oraz podejmowane starania w kierunku uproszczenia węgierskiego systemu podatkowego. Zdaniem autorów niniejszego artykułu należy spowodować, aby węgierski system rachunkowości stał się bardziej elastyczny i mógł odpowiadać na stawiane przez użytkowników informacji wymagania, co można osiągnąć tylko poprzez jednoczesną, prowadzącą w tym kierunku, zmianę innych elementów wpływających na jego uregulowanie (tzn. systemu prawnego i podatkowego). (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Tom
84
Numer
Strony
9--22
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of West Hungary
 • University of West Hungary
Bibliografia
 • Ambrus R. (2015), Egyszerűsített vállalkozói adó, [in:] Adózási alapismeretek, Sopron.
 • Adorján Cs. (2012), Újraindult a magyar számviteli standardalkotás, "Számvitel, Adó, Könyvvizsgálat", vol. 6 (54).
 • Bailey D. (1995), Accounting in transition in the transitional economy, "The European Accounting Re-view", vol. 4 (4), pp. 595-623.
 • Beke J. (2010), Business and economic aspects of accounting standardization in Hungary, "Business and Economic Horizons", vol. 2, issue 2 (July), pp. 82-88.
 • Bíróné Z.J. (2015), Az új irányelv szerint változik a számviteli törvény, "Számvitel, Adó, Könyvvizsgá-lat", vol. 5 (57), pp. 224-226.
 • Borbély K. (2014), Asymmetries in the Hungarian accounting regulation after 2000, [in:] N.A. Kamor-dzsanova (ed.), Бухгаллтepcкий учeт, анализ и аудит: иcтopия, coвpeмeннocть и пepcпeктивы pазвития, CП6ГЭY, Szentpétervár 2014, pp. 4-9.
 • Borbély K. (2012), Fejezetek a számvitel történetéből, Gazdasági Tudásközpont Alapítvány, Sopron.
 • Borbély K. (2008), Lengthy transition? (The features of the accounting information in some transition economies), [in:] Management, Economics and business Development in the New European Conditions, Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, Brno, 23-24 May 2008 (CD).
 • Borbély K., Evans L. (2006), A matter of principle: recent developments in Hungarian accounting thought and regulation, "Accounting in Europe", vol. 3. p. 135-168.
 • Boross Z., Clarkson A.H., Fraser M., Weetman P. (1995), Pressures and conflicts in moving towards harmonization of accounting practice: the Hungarian experience, "The European Accounting Review", vol. 4 (4), pp. 713-737.
 • Czöndör Sz. (2009), Az elektronikus számla jogszabályi háttere és gyakorlata, "Adóvilág", vol. 4 (13).
 • Fekete Sz., Cuzdriorean-Vladu D., Albu C. N., Albu N. (2012), Is SME's accounting influenced by taxa-tion? Some empirical evidence from Romania, "African Journal of Business Management", vol. 6 (6), pp. 2318-2331.
 • Ficzere L. (1995), A törvény és a rendelet viszonyának kérdései, [in:] A közigazgatás szerepe a jogalko-tásban. Tanulmányok a közigazgatás továbbfejlesztéséhez, Unió, Pécs, pp. 29-35.
 • Gallego I. (2004), The accounting and taxation relationship in Spanish listed firms, "Managerial Audit-ing Journal", vol. 6 (19), pp. 796-819.
 • Haller A. (1992), The relationship of financial and tax accounting in Germany: a major reason for accounting disharmony in Europe, "International Journal of Accounting", vol. 27, pp. 10-23.
 • Jaruga A.A. (1990), Accounting functions in socialist countries, "British Accounting Review", vol. 1 (22), pp. 51-77.
 • Kardos P., Szakács I., Tóth M. (2014), A számvitel nagy kézikönyve, KOMPLEX Kiadó, Budapest.
 • King N., Beattie A., Cristescu M., Weetman P. (2001), Developing accounting and audit in a transition economy: the Romanian experience, "The European Accounting Review", vol. 1 (10), pp. 149-171.
 • Matukovics G. (2004), A számvitel jövőjének egyes kérdéseiről, "Számvitel, Adó, Könyvvizsgálat", vol. 2 (46), pp. 64-71.
 • Mészáros L. (2015), A kormány döntött az IFRS-ek egyedi beszámolási célokra történő alkalmazásáról, "Számvitel, Adó, Könyvvizsgálat", vol. 6 (57), pp. 276-278.
 • Mészáros L. (2003), Az uniós csatlakozással megkezdődik a magyar számviteli standardalkotás, "Számvitel, Adó, Könyvvizsgálat", vol. 12 (45).
 • Molnár Cs. (2013), IFRS-ek hazai alkalmazásának bevezetése, "Számvitel, Adó, Könyvvizsgálat", vol. 10 (55).
 • Nagy G. (1999), A számviteli szabályok továbbfejlesztésének koncepciója, "Számvitel, Adó, Könyvvizsgá-lat", vol. 9 (41), pp. 375-378.
 • NAV (2015), Tények információk Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és annak 2014. évi tevékenységéről, [in:] NAV évkönyv, Budapest.
 • Németh M. (2015), Kisvállalati adó, [in:] Adózási alapismeretek, Sopron.
 • Pankucsi Z. (2015), A magyar adórendszer versenyképessége, "Számvitel, Adó, Könyvvizsgálat", vol. 7-8 (57).
 • Richard J. (1995), The evolution of the Romanian and Russian accounting charts after the collapse of the communist system, "The European Accounting Review", vol. 2 (4), pp. 305-322.
 • Roberts C., Weetman P., Gordon P. (1998), International Financial Accounting. A Comparative Approach, Financial Times Professional Limited, London.
 • Stiglitz J.E. (2000), A kormányzati szektor gazdaságtana, KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest.
 • Szakács I. (2013), Az adózás nagy kézikönyve, KOMPLEX Kiadó, Budapest.
 • Takáts Gy. (2014), Classification of the Hungarian accounting system, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 78, pp. 197-209.
 • Miranti P.J. (1993), Patterns of analysis in accounting history, "Business and Economic History", vol. 1 (22), pp. 114-126, http://www.thebhc.org/sites/default/files/beh/BEHprint/v022n1/p0114-p0126.pdf (access 14 May 2015).
 • Schwab K. (ed.) (2013), The Global Competitiveness Report 2012-2013. Insight report, World Economic Forum, http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf (access 11 May 2015).
 • Act XVIII of 1991 on Accounting.
 • Act CXVII of 1995 on Personal Income Tax.
 • Act LXXXI of 1996 on Corporate Tax and Dividend Tax.
 • Act C of 2000 on Accounting.
 • Government regulation of 218/2000 (XII. 11) on churches' bookkeeping and presentation of financial report.
 • Government regulation of 224/2000 (XII. 19) on non-profit associations' bookkeeping and presentation of financial report.
 • Act XLIII of 2002 on Simplified Entrepreneurial Taxation.
 • Act XCII of 2003 on the Rules of Taxation.
 • Government regulation of 202/2003 (XII.10) on Hungarian Accounting Standards.
 • Act CXXVII of 2007 on Value Added Tax.
 • Ministry for National Economy regulation of 114/2007 (XII.29) on digital archiving.
 • Act CXLVII of 2012 on the Fixed-Rate Tax of Low Tax-Bracket Enterprises and on Small Business Tax.
 • Ministry for National Economy regulation of 23/2014 (VI. 30) NGM on the Identification of Invoices, Simplified Invoices and Cash Receipts for Tax Administration.
 • Government regulation of 1639/2014 (XI. 14) on preparation of the individual (stand-alone) financial statement in accordance with (EU accepted) IFRS.
 • Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of under-takings, amending Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EE.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171396567

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.