PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | z. 141 | 31--48
Tytuł artykułu

Ewolucja sytuacji dochodowo-majątkowej i jej konsekwencje w Polsce w okresie transformacji gospodarczej

Autorzy
Warianty tytułu
Evolution of Income and Wealth Situation and Its Consequences in Poland in the Period of Economic Transformation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule omawiany jest wpływ sytuacji dochodowo-majątkowej społeczeństwa polskiego na proces przemian gospodarczych. Wskazano, że na zachowania społeczne ma wpływ stopień zaspokojenia potrzeb materialnych, co potwierdza hipoteza piramidy potrzeb Abrahama Maslowa. Do mierników, które ilustrują omawianą kwestię, należą m.in. poziom minimum socjalnego, egzystencji czy też wskaźnik deprywacji materialnej. Choć w porównaniu do innych krajów transformacji Polska wypada relatywnie dobrze, to i tak uprawnione wydaje się stwierdzenie, że dużo osób nie uczestniczy w wystarczający sposób w podziale owoców wzrostu gospodarczego. (abstrakt oryginalny)
EN
The text discusses the impact of income and wealth situation of the Polish society on the process of economic transformations. The article proves that the social behaviour influences the degree of satisfaction of material needs, which is supported by the hypothesis of Abraham Maslow's pyramid. The measures which illustrate the discussed problem include the level of social minimum or the material deprivation indicator. Although in comparison with other countries the Polish transformation looks relatively good, it should be said that many people do not sufficiently participate in the division of the results of economic growth.(original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • 20 lat transformacji, osiągnięcia, problemy, perspektywy, red. G. W. Kołodko, J. Tomkiewicz, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 • Bąk M., Europa Środkowa i Wschodnia wobec wyzwania transformacyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.
 • Godłów-Legiędź J., Instytucje i koszty transakcji jako podstawowe pojęcia nowej ekonomii instytucjonalnej, w: Instytucje i transformacja, red. J. Godłów-Legiędź, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009.
 • Golinowska S., Kocot E., Spójność społeczna. Stan i perspektywy rozwoju społecznego kraju w przekrojach regionalnych, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2013.
 • Imponderabilia wielkiej zmiany. Mentalność, wartości, więzi społeczne czasów transformacji, red. P. Sztompka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999.
 • Kołodko G., Globalizacja a perspektywy rozwoju krajów posocjalistycznych, Toruń 2010, wyd. Dom Organizatora, Toruń 2001.
 • Kowalik T., www.polskatransformacja.pl, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa 2009.
 • Putnam R., Leonardi R., Nanetti R. Y., Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 1995.
 • Raport z badania CBOS: Praca Polaków za granicą; BS/160/2010; oprac. B. Roguska, Warszawa, grudzień 2010.
 • 10. Społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej, Projekt Eurequal, red. K. Podemski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011.
 • Społeczeństwo obywatelskie, między ideą a praktyką, red. A. Kościański, W. Misztal, wyd. IFiS PAN, Warszawa 2008.
 • Transformacje systemowe w Polsce i krajach postkomunistycznych. Studia i rozprawy, red. M. Chałubiński, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk 2006.
 • Wartości, polityka, społeczeństwo, red. M. Zahorska, E. Nasalska, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2009.
 • Winiecki J., Transformacja postkomunistyczna. Studium przypadku zmian instytucjonalnych, C. H. Beck, Warszawa 2012.
 • http://laborsta.ilo.org/
 • https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
 • http://www.freedomhouse.org/
 • https://www.ipiss.com.pl/
 • http://www.ips.uw.edu.pl/
 • http://www.nagrodateofrasta.eu/
 • http://www.stat.gov.pl/gus
 • http://www.tiger.edu.pl/aktualnosci/tekst_wlasciwy.pdf
 • http://www.transmonee.org/
 • http://www.twojaeuropa.pl/
 • http://www.worldvaluessurvey.org/
 • http://www.zarzyccy.pl/p_piramida-potrzeb-maslowa.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171396585

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.