PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 84 | nr 140 | 95--114
Tytuł artykułu

The Valuation of Finished Products as an Important Risk Factor in the Distortion of Financial Statements

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Wycena produktów jako ważny obszar ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of the study was to answer the following questions:Is the correct valuation of products significant from the point of view of economic risk?Are there situations in Polish practice of inaccurate valuations that lead to material misstatements of financial statements?Is there a risk of inaccurate cost information being used by the management of Polish companies? The review of published materials on the topic has shown that inaccuracies in the calculation of individual product costs, or overlooking the issue of idle capacity, may increase the economic risk of faulty decisions. A survey conducted among Polish companies has demonstrated that, in many cases, cost accounting does not allow for the accurate calculation of individual product costs or the cost of idle capacity. In addition, the research has highlighted the issue of idle capacity in many Polish companies that hold a significant level of inventories. All of this indicates a risk of distortion in financial statements due to the faulty valuation of products in the reports of those companies. (original abstract)
Celem badań była odpowiedź na pytania:Czy z punktu widzenia ryzyka gospodarczego nadal istotna jest prawidłowa wycena produktów?Czy w praktyce polskiej występują sytuacje, w których brak prawidłowej wyceny prowadzi do istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego?Czy istnieje ryzyko, że polskie przedsiębiorstwa wykorzystują nieprawidłową informację o kosztach do zarządzania? Badania literaturowe wykazały, że nieprawidłowa wycena poszczególnych produktów lub brak wyłączenia niewykorzystanego potencjału może zwiększać ryzyko gospodarcze wynikające z nieprawidłowych decyzji. Badania ankietowe przeprowadzone wśród polskich przedsiębiorstw wskazują na to, że w wielu wypadkach stosowane rozwiązania rachunku kosztów nie pozwalają ani na prawidłową kalkulację kosztów poszczególnych produktów, ani na kalkulację kosztów niewykorzystanego potencjału. Ponadto przeprowadzone badania wykazały, że w wielu polskich przedsiębiorstwach występuje problem niewykorzystanego potencjału oraz występują przedsiębiorstwa posiadające istotny poziom zapasów. Wszystko to wskazuje na ryzyko zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego nieprawidłową wyceną produktów w sprawozdaniach tych firm. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Tom
84
Numer
Strony
95--114
Opis fizyczny
Twórcy
 • Warsaw School of Economics, Poland
 • Warsaw School of Economics, Poland
 • Warsaw School of Economics, Poland
Bibliografia
 • Bettinghaus B., Debruine M., Sopariwala P.R. (2012), Idle capacity costs: it isn't just the expense, "Management Accounting Quarterly", vol. 13, no. 2 (Winter).
 • Bozkurt O., Dokur Ş., Yildirim A. (2014), The importance of cost calculation method in the accounting and management of Turkish operating costs: a research within the scope of TAS-2, "International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences", vol. 4, no. 2.
 • Cokins G. (2004), Performance Management - Finding the Missing Pieces (to close the intelligence gap), Wiley.
 • Cokins G. (2001), Activity-Based Cost Management, An Executive Guide, Wiley.
 • Cokins G. (1996), Activity Based Cost Management - Making it Work, McGraw-Hill.
 • Gut P. (2006), Kreatywna księgowość a fałszowanie sprawozdań finansowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Hicks D.T. (2005), Good decisions require good models: developing activity-based solutions that work for decision makers, "Cost Management", May-June.
 • Horvath P. (2009), Controlling, Vahlen.
 • IFAC (2009), Evaluating and Improving Costing in Organizations, Professional Accountants in Business Committee, New York.
 • Januszewski A., Gierusz J. (2004), Ocena przydatności rachunku kosztów pełnych i rachunku kosztów zmiennych w zarządzaniu - wyniki badań empirycznych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 19 (75), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Johnson T.H., Kaplan R.S. (1987), Relevance Lost. The Rise and Fall of Management Accounting, Harvard Business School Press, Boston.
 • Kaplan R.S., Anderson S.R. (2007), Time Driven Activity-Based Costing - a Simpler and More Powerful Path to Higher Profits, Harvard Business School Press, Boston.
 • Kaplan R.S., Anderson S.R. (1991), New systems for management and control, "The Engineering Economist", vol. 36, no. 3.
 • Kaplan R.S., Cooper R. (1999), The Design of Cost Management Systems, Prentice Hall, New Jersey.
 • Kaplan R.S., Cooper R. (1998), Cost and Effect: Using Integrated Systems to Drive Profitability and Performance, Harvard Business School Press, Boston.
 • Kutera M., Hołda A., Surdykowska S.T. (2006), Oszustwa księgowe. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
 • Palepu K.G., Healy P.M., Peek E. (2010), Business Analysis and Valuation. IFRS Edition: Text and Cases, second edition, Cengage Learning EMEA.
 • Radek, M., Schwarz R. (2000), Zmiany w rachunkowości zarządczej w polskich przedsiębiorstwach w okresie transformacji systemu gospodarczego (na podstawie badań empirycznych), "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 1 (57), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Sierpińska M., Jachna T. (2005), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sobańska I. (2002), Jak się zmienia praktyka rachunkowości zarządczej na przełomie XX i XXI wieku? (część II - Polska), "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", nr 1.
 • Szychta A. (2008), Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Świderska G.K. (ed.) (2012), Wzorcowy plan kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Między-narodowych Standardów Rachunkowości, Mac Consulting/Wolters Kluwer Poland, Warszawa.
 • Świderska G.K. (ed.) (2010), Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Mac Consulting/Difin, Warszawa.
 • Świderska G.K. (ed.) (2002), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Mac Consulting/Difin, Warszawa.
 • Wnuk-Pel T., (2011), Czynniki wpływające na implementację oraz zmiany zachodzące w przedsiębiorstwie na skutek wdrożenia rachunku kosztów działań, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 258.
 • Vollmers G. (1996), Accounting for idle capacity: its place in the historical cost literature and conjecture about its disappearance, "Accounting Historians Journal", vol. 23, no. 1.
 • IAS 2, International Accounting Standard 2, Inventories, IASCF.
 • Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ustalania kosztu wytworzenia dla celów bilansowej wyceny zapasów, zał. do uchwały nr 1/07 Komitetu Standardów Rachunkowości z 16 stycznia 2007 r., Dz. Urz. Ministra Finansów 2007, nr 2, poz. 11.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. 2013, poz. 330, z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171396605

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.