PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | Uniwersytet w perspektywie kształcenia przez całe życie | 151--163
Tytuł artykułu

Rola uniwersytetów w budowaniu społeczeństwa informacyjnego

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
O tworzeniu i rozwoju nowoczesnego społeczeństwa, obok zasobów materialnych i finansowych, współdecyduje dzisiaj zasób, jakim jest informacja. Kompetentne zarządzanie informacją z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (information and communication technologies, ICTs) staje się więc kluczowe dla "przeskakiwania" na kolejne poziomy rozwoju oraz zapewnienia dobrobytu. Takie społeczeństwo to społeczeństwo informacyjne. Jednym z głównych interesariuszy i kreatorów społeczeństwa informacyjnego, oprócz przedsiębiorstw i administracji publicznej, jest człowiek, który czynnie uczestniczy w jego rozwoju. Rozwój ten wymaga dostępu do dynamicznie zmieniających się ICTs, doskonalenia kompetencji w zakresie ICTs160 oraz skutecznego i efektywnego wykorzystania ICTs, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Brak dostępu do ICTs, brak kompetencji ICTs, a także nieużywanie ICTs w życiu codziennym pociągają za sobą wykluczenie cyfrowe161 i społeczne, a w rezultacie są przeszkodą w budowaniu społeczeństwa informacyjnego. W literaturze często wskazuje się, iż wykluczenie cyfrowe może być konsekwencją przynależności pokoleniowej oraz niedostatecznej edukacji. Osobom starszym jest znacznie trudniej nadążać za zmieniającymi się ICT.(fragment tekstu)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Individuals' level of computer skills. Eurostat 2014, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ tgm/table.do?tab=table&init=l&language=en&pcode=tsdsc460&plugin=l.
 • OECD Skills Outlook 2013. First Results from the Survey of Adult Skills. OECD 2013, http://dx.doi.org/10.1787/9789264204256-en.
 • EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Bruksela 2010.
 • Cullen R.: Addressing the Digital Divide. "Online Information Review" 2001, No. 25(5), http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED459714.pdf.
 • Mehra B., Merkel C., Bishop A. P.: The Internet for Empowerment of Minority and Marginalized Users. "New Media and Society" 2004, No. 6(6).
 • Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych. Red. C.M. Olszak, E. Ziemba. Wydawnictwo AE, Katowice 2010.
 • Batorski D., Płoszaj A.: Diagnoza i rekomendacje w obszarze kompetencji cyfrowych społeczeństwa i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w kontekście zaprogramowania wsparcia w latach 2014-2020. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012.
 • Umiejętności Polaków - wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC). Red. M. Rynko. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2013.
 • Karvalics L.Z.: Information Society - What is it Exactly? Network for Teaching Information Society, Budapest 2007.
 • Bell D.: The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting. Basic Books, New York 1973.
 • Toffler A.: The Third Wave. Bantam Books, New York 1980.
 • Drucker F.: Post-capitalist Society. Harper Business, New York 1993.
 • Castells M.: The Information Age: Economy, Society and Culture. The Rise of Network Society. Vol. 1. Blackwell Publishers, Oxford 1996.
 • Castells M.: The Information Age: Economy, Society and Culture. The Rise of Network Society. Vol. 2. Blackwell Publishers, Oxford 1997.
 • Castells M.: The Information Age: Economy, Society and Culture. The Rise of Network Society. Vol. 3. Blackwell Publishers, Oxford 1998.
 • Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. Red. H. Babis, R. Czapiewski. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2011, nr 651.
 • Społeczeństwo informacyjne. Red. G. Bliźniuk, J.S. Nowak. Polskie Towarzystwo Informatyczne, Katowice 2005.
 • Goliński M.: Społeczeństwa informacyjne. Geneza koncepcji i problematyka pomiaru. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 • Społeczeństwo informacyjne. Red. J. Papińska-Kacperek. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Społeczeństwo informacyjne. Problemy rozwoju. Red. A. Szewczyk. Difin, Warszawa 2007.
 • Cellary W.: Szanse młodzieży wobec globalnego społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Debata Komitetu Polska w Zjednoczonej Europie przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Fundacja Rektorów Polskich, Warszawa 2004.
 • Kisielnicki J.: Społeczeństwo informacyjne a cyberterroryzm. W: Informatyka dla przyszłości. Red. J. Kisielnicki. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzaniu Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
 • Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa 2008.
 • Towards a Sustainable Information Society. Deconstructing WSIS. Eds. J. Servaes, N. Carpentier. Intellect, Portland 2006.
 • Global information society watch 2009. Focus on access to online information and knowledge - advancing human rights and democracy. APC & Hivos, Sweden 2009.
 • Handbook of Research on Overcoming Digital Divides: Constructing an Equitable and Competitive Information Society. Eds. E. Ferro, Y.K. Dwivedi, J.R. Gil-Garcia, M.D. Williams. IGI Global, Hershey 2010.
 • Knowledge Societies: Information Technology for Sustainable Development. Eds. R. Mansel, U. When. Oxford University Press, Oxford 1998.
 • Porębski L.: Spoleczeństwo informacyjne jako realizacja idei zrównoważonego rozwoju. W: Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość. Red. L.H. Haber. Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków 2003.
 • What Kind of Information Society? Governance, Virtuality, Surveillance, Sustainability, Resilience. Eds. J. Berleur, M.D. Hercheui, L.M. Hilty. Proceedings of 9th IFIP TC 9 International Conférence, HCC9, and lst IFIP TC 11 International Conférence, CIP 2010 Held as Part of WCC 2010", IFIP, Brisbane 2010.
 • Fuchs Ch.: Sustainable Information Society as Ideology' (part I). "Informacion Tarsadalom" 2009, No. 9(2).
 • Fuchs Ch.: Sustainable Information Society as Ideology' (part II). "informacion Tarsadalom" 2009, No. 9(3).
 • Ziemba E.: Ku zrównoważonemu społeczeństwu informacyjnemu. "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych" 2013, nr 29.
 • Ziemba E.: The Holistic and Systems Approach to the Sustainable Information Society. "Journal of Computer Information Systems" 2013, No. 54(1).
 • McCrindle M.: The ABC of XYZ. Understanding the Global Generations. McCrindle Research Pty, Bella Vista 2014.
 • Asthana A.: They Don't Live for Work... They Work to Live. "The Observer" 2008, http://www.theguardian.com/money/2008/may/25/workandcareers.worklifebalance.
 • Tapscott D.: Grown up Digital: How the Net Generation is Changing your World. McGraw-Hill, New York 2009.
 • Bodzioch K.: Pokolenie C - wymysł socjologów, czy kolejna odsłona pokolenia Y? http://www.treco.pl/wiedza/artykuly-szczegoly/id/875.
 • Rockart J.F.: Chief Executives Define their Own Data Needs. "Harvard Business Review" 1979, No. 57(2).
 • Rockart J.F., Bullen J.C.: A Primer on Critical Success Factors. Center for Information Systems Research, Working Paper No. 69. Sloan School of Management, Cambridge 1981.
 • Ziemba E.: Projektowanie portali korporacyjnych dla organizacji opartych na wiedzy. Wydawnictwo AE, Katowice 2009.
 • Czynniki sukcesu i poziom wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych ir Polsce. Red. E. Ziemba. CeDeWu, Warszawa 2015.
 • Leja K.: Koncepcje zarządzania współczesnym uniwersytetem. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2011.
 • Miliszewska I.: A Multidimensional Model for Transnational Computing Education Programs. Victoria University, Melbourne 2006.
 • Ziemba E., Eisenbardt T.: Systemy e-learningu wobec wyzwań rozwoju społeczeństwa informacyjnego. W: Informatyka@przyszłości. Red. W. Chmielarz, J. Kisielnicki, T. Parys. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.
 • Ziemba E.: Discussion on a Sustainable Information Society. "Business Informatics" 2014, No. 1(31).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171396643

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.