PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 38 Społeczna odpowiedzialność biznesu, podatki, inwestycje. Wybrane aspekty | 153--170
Tytuł artykułu

Globalny charakter obszarów typu off-shore a ich indywidualna polityka podatkowa

Warianty tytułu
The Global Nature of Off-Shore Areas and Their Individual Tax Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współczesny świat off-shore jest integralną częścią gospodarki światowej, podlega przemianom, a także procesom globalizacji. Świat off-shore to nie tylko pierwotne oazy podatkowe, ale nowe formy i konstrukcje prawne oraz nowe transakcje o charakterze często wirtualnym. Można więc mówić o off-shorowych centrach finansowych. Brak transparentności tych obszarów jest nadal zachętą dla wzrostu ich atrakcyjności także dla kapitałów nielegalnych. Przepływ kapitałów przez centra off-shore gwałtownie wzrósł na początku lat 70. XX wieku, czyli w okresie deregulacji rynków finansowych. Na tych rynkach aktywne są nie tylko podmioty gospodarcze, ale i osoby fizyczne. Natomiast banki występują w podwójnej roli, dokonują obsługi finansowej kapitałów i jednocześnie są aktywne jako podmioty gospodarcze, posiadając swoje filie lub udziały kapitałowe w innych firmach. Do określania stopnia otwartości oaz podatkowych stosowany jest indeks FS1. Jego wartości stanowią ważne informacje dla inwestorów, określają transparentność danego obszaru, a więc jago atrakcyjność dla pojawienia się ukrytych środków finansowych. Oazy podatkowe nie prowadzą wspólnej polityki podatkowej. Jest ona zróżnicowana wobec osób fizycznych, jak i firm zarówno odnośnie ułatwień podatkowych, jak i prawnych. Pojawiające się kryzysy oaz podatkowych związane są z wyciekiem i handlem informacjami, które mają charakter poufny i stanowią podstawową zasadę oaz. Kryzysy te mają charakter krótkotrwały, a ich efektem jest powstanie nowych rozwiązań prawnych i poprawa systemu bezpieczeństwa danych. Polityka podatkowa państw jest pełna kontrowersji. Przykładem mogą być Stany Zjednoczone, które prowadzą bardzo restrykcyjną politykę podatkową przy jednoczesnym zachowaniu wolności podatkowej w stanie Delaware, Nevada czy Wyoming. W wielu państwach polityka antyoff-shorowa ma nadal charakter działań pozornych. (abstrakt oryginalny)
EN
The modern off-shore world is an integral part of the global economy, it undergoes changes as well as the processes of globalization. Off-shore world is not only the original tax havens but also new forms, legal structures and new, often virtual transactions. Consequently, we can talk about off-shore financial centers. Lack of transparency in these areas is still an incentive to increase their attractiveness, also for illegal capital. Capital flows through off- shore centers have grown rapidly in the early 70-ties of 20th century, which was a period of deregulation of financial markets. Not only economic entities but also individuals are active on these markets. However, banks have a double role, they carry out a financial services of capital and at the same time they are active as economic entities, having its subsidiaries or equity interests in other companies. FSI index is used to define the degree of openness of tax havens. The values of this index are important information for investors, they determine the transparency of the given area, which means its attractiveness for hidden financial resources. Tax havens do not lead a joint fiscal policy. It varies towards individuals and companies on both the tax and legal incentives. Emerging crises of tax havens are associated with leakage and trade of information, that are confidential and are the basis of tax havens. These crises are short-term and they result in the appearing of new legal solutions and improvement of data security system. Tax policy of states is full of controversy. The example could be the United States, which lead very restrictive fiscal policy, but at the same time maintain tax freedom in Delaware, Nevada or Wyoming. In many countries, anti off- shore policy is still an apparent action. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Bibliografia
 • Christensen J., (2009), Willkommen In einer Welt ohne Regeln, [w:] S. Ötsch, C. Di Pauli, Verlag Attac, Frankfurt/M.
 • Financial Secrety Index 2013 - Tax Justice Network - 7.11.2013.
 • Financial Stability Forum Releases Grouping of Off-Shore, Financial Centres to Assist in Setting Priorities for Assessment, FSF - October 2007.
 • Geheime Geschäfte In Steueroasen enttarnt, Süddeutsche Zeitung, 4.04.2013.
 • Głos Rosji, Moskwa 26.08.2014 r.
 • Info-New York Times, 25.04.2010.
 • Kubala K., (1999), Międzynarodowe planowanie podatkowe - materiały konferencyjne. Praktyczne sposoby optymalizacji podatkowej, Eurofinance, 11.1999.
 • Kuchciak I., (2012), Raje podatkowe w zmniejszeniu obciążeń podatkowych, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Lipowski T., (2002), Raje podatkowe. Charakterystyka i sposoby wykorzystania, ODiDK, Gdańsk.
 • Matysek-Jędrych A., (2008), Współczesne przeobrażenia systemu finansowego i ich konsekwencje, [w:] Bank i Kredyt, Nr 1-2008.
 • Marten H-L., (2014), Steueroasen Ausgabe 2014, Walhalla Fachverlag, Regensburg.
 • Nowy Słownik Fundacji Kościuszkowskiej, (2003), Dom Wydawniczy Towarzystwa Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków.
 • Offshore Financial Centre - The role of the IMF - IMF 2000.
 • Paying Taxes 2013 - World Bank and IFC commentary 2013.
 • Spiegel Online, 01.11.2009.
 • Steueroasen in Delaware - Die Weltwoche, 26.08.2014.
 • Tax Justice Network: The Price of Offshore - 2005.
 • Top 10 Tax Häven: Forbes 7.06.2010.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171396667

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.