PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 38 Społeczna odpowiedzialność biznesu, podatki, inwestycje. Wybrane aspekty | 187--208
Tytuł artykułu

Duże projekty rewitalizacyjne w kształtowaniu przestrzeni miejskiej

Warianty tytułu
Large Revitalization Projects in Urban Space Creation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przestrzeń miejska jest dobrem publicznym, a dbanie o jej stan należy w równej mierze do mieszkańców, jak i władz lokalnych. Przy czym to jednak decyzje i działania władz miejskich są zwykle podstawą do kreowania krajobrazu miasta w postaci dużych projektów, także rewitalizacyjnych. Odnoszą się one często do obszaru całej dzielnicy lub jej części, przynosząc ożywienie społeczne, gospodarcze i kulturowe. Są to projekty wieloletnie, a więc z długookresową perspektywą naturalną dla planowania, która jest zwykle nazbyt wydłużona w czasie dla struktur politycznych samorządu. Projekty wymagają zatem współpracy i koordynacji działań, przede wszystkim zaś kontynuacji, co jest wyrazem społecznej odpowiedzialności. Duże projekty rewitalizacyjne przestrzeni miejskiej zmieniają ją w różnorodny sposób, nadają jej nowe funkcje, wypełniają ubytki w starej zabudowie, przywracają do życia centra miast i zdegradowane przedmieścia. Nie tylko zatrzymują one ludność w ich miejscu zamieszkania, ale przyciągają innych. W pewnym stopniu zatem przeciwstawiają się zjawisku "rozlewania się miast". Pozytywnymi przykładami takich projektów rewitalizacyjnych są te, które powstały m.in. dla Dolnego Miasta, Letnicy i Nowego Portu.(abstrakt oryginalny)
EN
Urban space is the public property and caring for its condition belongs in equal measure to the residents as well as the local authorities. While the decisions and the actions of the municipal authorities are usually the basis for the creation of the city's landscape in forms of large projects, also the revitalization ones. They regard often the area of an entire district or its part, bringing social, economic and cultural recovery. These are multi-year projects, therefore, with a long-term perspective, natural for planning, which is usually too lengthened in time for the political structures of the local government. Therefore, the projects require the cooperation and the coordination of activities, primarily, the continuation, which is an expression of social responsibility. Large revitalization projects of urban space change it in diverse ways, giving it new functions, complementing its gaps in old building development, bringing to life the city's centers and degraded suburbs. Not only do they stop the people in their place of residence but they also attract others. Therefore, to a certain degree, they oppose the phenomenon of "the spreading out of the cities". The positive examples of such revitalization projects are those that have been created for, among others, Dolne Miasto [the Lower Town], Letnica and Nowy Port [New Port]. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Bibliografia
 • Belniak S., (2009), Rewitalizacja nieruchomości w procesie odnowy miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Brancewicz M., (2013), Rewitalizacja Dolnego Miasta, "Gazeta Wyborcza" z dnia 24 czerwca.
 • Bryx M., (2013), Nowa ekonomia, Rozwój miast i inwestycje mieszkaniowe, [w:] Inwestycje i Nieruchomości we Współczesnej Gospodarce. Księga Jubileuszowa Prof. zw. dr hab. Haliny Henzel, Redakcja naukowa Krzysztof Marcinek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Czornik M., (2004), Miasto. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 • Dobrowolska A., (2010/2011), Unijne środki dla Letnicy, "Herold", nr 11-12, Gdańsk.
 • Dziworska K., Gorczyńska A., (2013), Możliwości finansowania inwestycji rewitalizacyjnych, [w:] Aktywność finansowa w okresie podwyższonej niepewności, Redakcja Naukowa Aldona Uziębło, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Tom 20, CeDeWu, Warszawa.
 • Gasik S., (2013), Dlaczego nie udają się wielkie projekty publiczne? "Zarządzanie Projektami", nr 2 (2), kwiecień/maj.
 • Gawroński H., (2010), Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych, Oficyna, Warszawa.
 • Górski M. (2001), Podstawy prawne realizacji celów polityki ekologicznej państwa na poziomie lokalnym, "Prawo i Środowisko", nr 1.
 • Henzel H., (2009), Śmietana K., Zagórska E., Bolek T., Klasyfikacja terenów poprzemysłowych w województwie śląskim, "Świat Nieruchomości", nr 67.
 • http://www.forumrewitalizacji.pl/artykuly/15/38/rewitalizacja-podstawowe-pojecia.
 • http://www.mrr.gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr/obowiazujace/horyzontalne/documents/wytyczne%20-%20mieszkalnictwo%20-%20aktualizacja.pdf.
 • Jakubczyk J., (2008), Metody oceny projektu gospodarczego, Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jałoszewski M., (2013), Osiedla stop, cala para w centra miast, "Gazeta Wyborcza", z dnia 17 lipca.
 • Jarczewski W., (2009), Podsumowanie, [w:] Przestrzenne aspekty rewitalizacji śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, (red) W. Jarczewski, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Jeżak J., Wierzchowski M.W., (2013), Potrzeby urbanizacyjne mieszkalnictwa w Polsce do 2030 roku, "Świat Nieruchomości", nr 85.
 • Kobiela J., (2013), Zarządzanie projektami? "Zarządzanie Projektami", nr 2 (2), kwiecień/maj.
 • Kopeć M., (2011), Finansowanie projektu rewitalizacji, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Kopeć M., (2010), Rewitalizacja miejskich obszarów zdegradowanych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Lorenz P., Martyniuk-Pęczek J., (2010), Problemy kształtowania przestrzeni publicznych, Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk.
 • Mączyńska E., (2013), Prognostyczne determinanty inwestowania, [w:] Inwestycje i Nieruchomości We Współczesnej Gospodarce. Księga Jubileuszowa Prof. zw. dr hab. Haliny Henzel, Redakcja Naukowa Krzysztof Marcinek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Miasto. Księga Jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin profesora Stanisława Liszewskiego, (red.) S. Kaczmarek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 • Rewitalizacja a rozwój funkcji metropolitalnych miasta Łodzi, (red.) T. Markowski, D. Stawasz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
 • Słodczyk J., (2001), Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Ustawa o rewitalizacji obszarów miejskich - wprowadzenie do dyskusji na temat założeń nowego projektu, "Urbanista", nr 8 rok 2013.
 • Wojewnik-Filipkowska A., Gorczyńska A. (2010), Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne rewitalizacji dzielnicy Gdańska Letnica, "Problemy Rozwoju Miast", nr 3.
 • Wojewnik-Filipkowska A., (2011), Zasady finansowania inwestycji rewitalizacyjnych na przykładzie wybranych inwestycji w Gdańsku i Sopocie, [w:] Inwestycje i nieruchomości. Wyzwania XXI wieku, Pod redakcją naukową Adama Nalepki, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • www.gznk.pl/reiwtalizacja/gdansk.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171396671

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.