PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 36 Zeszyt Naukowy Katedry Zarządzania i Marketingu | 7--28
Tytuł artykułu

Rozwój potencjału wpływającego na sukces zawodowy polskich pracowników

Autorzy
Warianty tytułu
The Development of Potential Influencing the Job Success of Polish Employees
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dynamiczny wzrost konkurencji i szybki przyrost wiedzy, którym towarzyszą nieustanne zmiany i niestabilna sytuacja na rynku pracy powodują konieczność stałej troski o rozwój zawodowy pracowników. Sytuacja ta wymaga również zmiany podejścia do podnoszenia potencjału kariery polskich pracowników, który determinuje nie tylko ich możliwy sukces zawodowy, ale przede wszystkim przetrwanie na dzisiejszym, wymagającym rynku pracy. W niniejszym artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytania: czym jest potencjał kariery pracowników oraz jak można go badać i w jaki sposób podnosić? (abstrakt oryginalny)
EN
The dynamic growth of competition and the increase in the level of knowledge accompanied by continuous changes and instability on the labour market call for continuous concern for employees' development. This situation also requires changes in the approach to career potential enhancement, which influences not only employees' job success but first of all their survival on the current demanding labour market. This paper tries to answer the questions: what is the career potential, how can it be examined and enhanced? (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Adamiec M., Kożusznik B.: Sztuka zarządzania sobą, PWE, Warszawa 2001.
 • Arthur M.B.: The boundaryless career: A new perspective for organizational inquiry, "Journal of Organizational Behavior" 1994, nr 15, s. 295-306.
 • Bailey-Reinhold B.: Toksyczna praca, Wyd. Rebis, Poznań 1998.
 • Bakker A.B.: Questionnaire for the assessment of work-related flow: The WOLF, Utrecht University, Department of Social and Organizational Psychology, Utrecht 2001.
 • Bandura A.: Self-efficacy: The exercise of control, Freeman, New York 1997.
 • Bartkowiak G.: Psychologia zarządzania, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1997.
 • Beardwell I., Holden L. Claydon T.: Human Resource Management. A contemporary Approach, Pearson Education Ltd., Harlow 2004.
 • Billington Znajdź sobie mentora - koniecznie!, [w]: J. Biolos et al.: Zarządzanie Karierą, Wyd. Studio Emka, Warszawa 2006.
 • Biolos J.: Modele Kariery XXI wieku, [w]: J. Biolos et al.: Zarządzanie Karierą, Wyd. Studio Emka, Warszawa 2006.
 • Biolos J., Brown T., Saunders R.M., Stauffer F., Billington J., Williams M.J., Hoffman C., Parker S.G., Ciampa D., Witkins M.: Zarządzanie Karierą, Wyd. Studio Emka, Warszawa 2006.
 • Boerlijst J.G.: The neglect of growth and development of employees over 40 in organizations: a managerial and training problem, [w]: Work and aging, J. Snel, R. Cremer (red.), Taylor & Francis Ltd, London 1994, s. 251-271.
 • Boudreau J.W., Boswell W.R., Judge T.A., Bretz Jr R.D.: Personality and Cognitive Abilities as Predictors of Job Search among Employed Managers, "Personnel Psychology" 2001, nr 54, s. 25-50.
 • Bratnicki M.: Diagnoza klimatu organizacyjnego w procesie doskonalenia organizacji, "Ekonomika i Organizacja Pracy" 1980, nr 8/9, s. 26-29.
 • Chao G.T.: Mentoring phases and outcomes, "Journal of Vocational Behavior" 1997, nr 51, s. 15-28.
 • Csikszentmihalyi M., LeFevre J.: Optimal experience in work and leisure, "Journal of Personality and Social Psychology" 1989, nr 56, s. 815-822.
 • Doyle M.: Discourse of Employability and Empowerment: Foundation Degrees and 'Third Way' discursive repertoires, "Discourse: studies in cultural politics of education" 2003, nr 3, s. 275-278.
 • Feintuch A.: Improving the employability and attitudes of 'difficult to place' persons, "Psychological Monographs" 1955, nr 69, s. 392-397.
 • Forrier A., Sels L.: The concept employability: a complex mosaic, "International Journal of Human Resources Development and Management" 2003, nr 3(2), s. 102-124.
 • Fugate M.: The Role of Employability in People Cope With Organizational Change, niepublikowana praca doktorska, Arizona State University, Tempe 2001.
 • Hunt D., Michael C.: Mentorship: a career training and development tool, "Academy of Management Review" 1983, nr 8, s. 475-485.
 • Judge T.A., Cable D.M.: Applicant personality, organizational culture, and organization attraction, "Personnel Psychology" 1997, nr 50, s. 359-394.
 • Kanter R.M.: Career and the wealth of nations: a macro-perspective on the structure and implications of career form, [w]: Handbook of Career Theory, M.B. Arthur, D.T. Hall, B.S. Lawrence (red.), Cambridge University Press, New York 1989, s. 506-528.
 • Kanter R.M.: Lasting Leadership Lessons, "Sales and Marketing Management" 1997, nr 149 (13), s. 22-23.
 • Kanter R.M.: When Giants Learn to Dance, Simon & Shuster, New York 1989.
 • Kuijpers M.A.C.T., Schyns B., Scheerens J.: Career Competencies for Career Success, "The Career Development Quarterly" 2006, nr 55, s. 168-178.
 • Laband D.N., Lentz B.F.: The impact of having a mentor on earnings and promotion: evidence from a panel study of lawyers, "Applied Economic Letters" 1999, nr 6, s. 785-787.
 • Mangum G.L.: Employability, Employment and Income, Olympus, Salt Lake City 1976.
 • Marzec I., Jędrzejowicz P., Indicator Group: Polish Report on Final Results, niepublikowane materiały badawcze programu Indicator, Gdańsk 2005.
 • Marzec I., Van der Heijden B.I.J.M.: Podtrzymywanie przydatności zawodowej pracowników małych i średnich firm ICT, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2003, nr 3, s. 65-75.
 • Marzec I., Kulikowska-Mrożek M.: Wzmocnienie pozytywne jako sposób na zachowania przedsiębiorcze pracowników we współczesnym społeczeństwie informacyjnym, [w]: Internet w społeczeństwie informacyjnym. K. Wódz, T. Wieczorek (red.), WSB w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2007.
 • Melamed T.: Barriers to women's career success: human capital, career choices, structural determinants, or simply sex discrimination, "Applied Psychology: An International Review" 1995, nr 44 (4), s. 295-314.
 • Melamed T.: Career success: an assessment of a gender-specific model, "Journal of Occupational and Organisational Psychology" 1996, nr 69 (3), s. 217-242.
 • Melamed T.: Career success: the moderating effect of gender, "Journal of Vocational Behaviour" 1995, nr 47 (1), s. 35-60.
 • Orr D.B.: New directions in employability, Praeger Publ., New York 1973.
 • Parker S.G.: Czy jesteś gotów na serio zabrać się za tworzenie sieci kontaktów? [w]: J. Biolos, et al.: Zarządzanie karierą, Wyd. Studio Emka, Warszawa 2006.
 • Pearse R.T.: Developing your career skills, "Compensation & Benefits Management" 2000, nr 16 (1), s. 16-25.
 • Ragins B.R., Cotton J.L.: Mentor functions and outcomes: a comparison of men and women in formal and informal mentoring relationships, "Journal of Applied Psychology" 1999, nr 84, s. 529-550.
 • Rotter J.B.: Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement, "Psychological Monographs" 1966, nr 80 (1), s. 1-28.
 • Tharenou P., Latimer S., Conroy D.: How do you make it to the top? An examination of influences on women's and men's managerial advancement, "Academy of Management Journal" 1994, nr 37, s. 899-931.
 • Thijssen J.: A Model for Adult Training in Flexible Organizations: Towards an Experience Concentration Theory, "Journal for European Industrial Training" 1992, nr 16 (9), s. 5-15.
 • Thijssen J.G.L., Van der Heijden B.I.J.M.: Evaporated talent? Problems with talent development during the Carter, "International Journal of Human Resources Development and Management" 2003, nr 3 (2), s. 154-170.
 • Thomas K.W., Velthouse B.A.: Cognitive elements of empowerment: An "interpretive" model of intrinsic task motivation, "Academy of Management Review" 1990, nr 15, s. 666-681.
 • Tzabbar D.. Vardi D., Baruch Y.: Organisational career management in Izrael, "Career Development International" 2003, nr 8 (2), s. 88-96.
 • Van Dam K.: Antecedents and consequences of employability orientation, "European Journal of Work and Organizational Psychology" 2004, nr 13 (1), s. 29-51.
 • Van der Heijde C.M., Van der Heijden B.I.J.M., Indicator Group: Report on Theoretical Background and Research Model, niepublikowane materiały badawcze programu Indicator, Enschede 2004.
 • Van der Heijde C.M., Van der Heijden B.I.J.M.: The development and psychometric evaluation of a multidimensional measurement instrument of employability, Proceedings of the 3rd International Conference organized by the Dutch HRM Network 'Innovating HRM? November 7th and 8th, University of Twente, Enschede 2003.
 • Van der Heijden B.I.J.M., Scholarios D., Jedrzejowicz P., Marzec I., Van der Schoot E., Bozionelos N., Epitropaki O., Knauth P., Mikkelsen A., Van der Heijden C.M., Indicator Group: Report on Final Results, niepublikowane materiały badawcze programu Indicator, Enschede 2005.
 • Van der Heijden B.I.J.M., Van der Heijden C.M., Scholarios D., Jedrzejowicz P., Marzec I., Van der Schoot E., Bozionelos N., Epitropaki O., Knauth P., Mikkelsen A., Indicator Group: Project Final Report, niepublikowane materiały badawcze programu Indicator, Enschede 2005.
 • Van der Heijden B.I.J.M.: Prerequisites to guarantee life-long employability, "Personnel Review" 2002, nr 31 (1/2), s. 44-61.
 • Walton R: From control to commitment in the workplace, "Harvard Business Review" 1985, nr 63, s. 77-84.
 • Weick K.E.: Enactment and the bounclaryless career: Organizing as we work, [w]: The boundaryless career: A new employment principle for a new organizational era, M.B. Arthur, D.M. Rousseau (red.), Oxford University Press, Oxford 1996.
 • Wickman F., Sjodin T.: Mentoring: The Most Obvious Looked Key to Achieving More in Life Than You Dreamed Possibile, Irwin Professional Publishing, Burr Ridge 1996.
 • Wright P.M., Snell S.A.: Research update, "Human Resource Planning" 2002, nr 25 (2), s. 45-54.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171396673

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.