PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 38 Społeczna odpowiedzialność biznesu, podatki, inwestycje. Wybrane aspekty | 209--226
Tytuł artykułu

Stosowanie wyceny według wartości godziwej jako optymalnej metody wyceny według polskich i międzynarodowych uregulowań rachunkowości

Warianty tytułu
Application of Fair Value Measurment as an Optimal Valuation Method in Accordance to Polish and International Accounting Regulations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wartość godziwa uznana została za optymalną kategorię wyceny, dzięki której jednostce zostają dostarczone informacje przydatne w procesie podejmowania decyzji. Dzięki zastosowaniu wyceny w wartości godziwej rachunkowość staje się bardziej odpowiednia, bieżąca oraz użyteczna. Wybór odpowiedniego sposobu wyceny zasobów przedsiębiorstwa wymaga wiedzy o jednostce gospodarczej, odbiorcach informacji oraz o celu ich wykorzystania. Głównym celem opracowania jest analiza zastosowania wartości godziwej jako metody wyceny wybranych zasobów przedsiębiorstwa w polskich i międzynarodowych uregulowaniach prawnych. Wycena jest w opracowaniu obszarem badawczym. Do napisania opracowania zastosowano analizę piśmiennictwa i metodę dedukcji.(abstrakt oryginalny)
EN
The fair value was considered optimal pricing category, thanks to which the unit will be provided information useful in the decision making process. By applying fair value accounting becomes more relevant, current and useful. Choosing the right method of measurement of enterprise resource requires knowledge of the enterprise, recipients of information and the purpose of their use. The main objective of this paper is to analyze the use of fair value as the optimal method of valuation of selected resources companies in Polish and international legislation. Valuation is in the paper research area. To write a paper using an analysis of the literature and the method of deduction.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Frendzel M., (2011), Przydatność informacyjna wartości godziwej jako podstawy pomiaru w rachunkowości i ograniczenia jej stosowania w praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Gabrusewicz T., (2010), Wartość godziwa w systemie rachunkowości, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 1.
 • Gawart M., (2012), Pomiar wartości w rachunkowości, [w:] Bareja K., Boroch T., Gawart M., Giedroyć M., Klimczak K., Łazarowicz E., Zasiewska K., Zaawansowana rachunkowość finansowa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Hońko S., (2005), Ewolucja i klasyfikacja teorii bilansowych, [w:] Kiziukiewicz T. (red.), Rachunkowość we współczesnej gospodarce, Zeszyty naukowe nr 387, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, http://www.wneiz.pl/katedry/krach/publikacje/zn_387_2005 .pdf.
 • Isern M., (2012), MSSF 13. Wycena w wartości godziwej, http://siteresources.worldbank.org/ EXTCENFINREPREF/Resources/4152117-1275645279412/7127240-1355394851218/MI_IFRS13_PL.pdf.
 • Karmańska A. (red.), (2008), Ryzyko w rachunkowości, Difin, Warszawa.
 • Kuzior A. (red.), (2010), Zasady wyceny bilansowej i ich wpływ na kształt sprawozdań finansowych: dylematy metodyczne: praca zbiorowa, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza.
 • Martyniuk T., Małkowska D., (2012), Zaawansowana rachunkowość finansowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Mazur A., (2011), Wartość godziwa - potencjał informacyjny, Difin, Warszawa.
 • Molenda W., (2008), Wartość godziwa - zastosowanie i procedury ustalania, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 13 Wartość godziwa, http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie/rps/2012/D020962-01/COM-AC_DRC(2012)D020962-01(ANN3)_PL.
 • Patena W., (2011), W poszukiwaniu wartości przedsiębiorstwa: metody wyceny w praktyce, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Płóciennik-Napierała J., (2005), Historia w nauczania rachunkowości, [w:] Kiziukiewicz T: (red.), Zeszyty naukowe. Rachunkowość we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Poniatowska L., (2013), Rezerwy na zobowiązania jako instrument polityki bilansowej, [w:] Gos W. (red.), Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 58, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 757, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) z 29 grudnia 2004.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) z 3 listopada 2008, Deloitte 2012.
 • Samelak J., (2009), Rachunkowość finansowa: teoretyczne podstawy, wyd. 3 zm., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 • Sałdyka E, (2008), Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży w świetle MSSF 5, http://www.portalfk.pl/nowosci/aktywa-trwaIe-przeznaczone-do-sprzedazy-w-swietle-mssf-5-l84590.
 • Stępień K., (2012), Polityka rachunkowości jako instrument kreowania wizerunku przedsiębiorstwa w okresie kryzysu gospodarczego, [w:] Borowiecki R. (red.), Zeszyty Naukowe nr 13, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków.
 • Surdykowska S., (2001), Wycena w środowisku nowej ekonomii - wartość księgowa kontra wartość rynkowa, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 911, Wrocław.
 • Walińska E., (2010), Podstawowe kategorie finansowe i ogólne zasady ich pomiaru w rachunkowości, [w:] Walińska E. (red.), Rachunkowość finansowa, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
 • Waśniewski P., (2011), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa jako narzędzie sterowania jego wartością, Studia i prace WNEiZ, nr 21.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171396675

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.