PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 17 | 49--61
Tytuł artykułu

Nowe zarządzanie publiczne w placówkach oświaty a problem bezradności nauczycieli przedszkoli

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
New Public Management in the Education Institutions in Poland and the Problem of the Nursery School Teacher's Helplessness
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozważania zawarte w publikacji skupiają się na zaprezentowaniu syndromu bezradności nauczycieli przedszkoli w kontekście nowego zarządzania publicznego. Celem przeprowadzenia badań było zidentyfikowanie tego stanu u nauczycieli, zbadanie, w jakich sytuacjach najczęściej się pojawia, i zaproponowanie sposobów jego wyeliminowania. Początkowe treści odnoszą się do zaprezentowania idei New Public Management w porównaniu z modelem biurokratycznym Maxa Webera. W dalszej części przedstawiono zadania oświatowe jako zadania własne jednostek samorządu terytorialnego oraz dokonano analizy syndromu bezradności nauczycieli z częstochowskich przedszkoli. W konkluzji zawartej w ostatniej części publikacji zwraca się uwagę na konieczność badania syndromu bezradności wśród nauczycieli w celu wyeliminowania sytuacji obniżających ich efektywność. Jest to bardzo ważne dla zarządzania publicznego. Koniecznie trzeba przeprowadzać ankiety w celu określenia czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na występowanie zjawiska bezradności wśród nauczycieli. Ma to bowiem ogromny wpływ na obniżenie wydajności ich pracy. Orientacja na rezultaty jest obecnie bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na zadowolenie zarówno dzieci, rodziców, jak i dyrekcji przedszkoli. (abstrakt oryginalny)
EN
The deliberations made in this publications focus on the presentation of the nursery school teacher's helplessness syndrome in the context of the New Public Management. The initial contents make reference to presented ideas of the New Public Management in the comparison to Max Weber's Public Governance. The next part of this publication shows the educational tasks as the own task of the territorial government. Moreover, the analysis of the nursery school teacher's helplessness syndrome was made. The conclusion in the last part of this publication underlines the necessity to examine the syndrome of teacher's helplessness in order to eliminate the fall of their effectiveness. It is very important for Public Management; we should make questionnaires, study the interior and external factors which have the huge impact on the reduction of the teacher's work efficiency. Nowadays, the orientation on results is a highly important factor that influences the satisfaction of children, parents and the headmasters of the nursery schools. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
49--61
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • 1. Bednarczyk M., W drodze do przedsiębiorczej administracji publicznej w Polsce, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2004, nr 2.
 • 2. Bogucki D., E-Government w Unii Europejskiej, "Elektroniczna Administracja" 2005, nr 1.
 • 3. Frączkiewicz-Wronka A., Ustalanie porządkujące strukturę ideologiczną zarządzania publicznego, [w:] Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki, red. A. Frączkiewicz-Wronka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.
 • 4. Frieder N., Jörg B., Modernisierung des Staates - New Public Management und Verwaltungsreform, Opladen 1998.
 • 5. Fromm E., Ucieczka od wolności, Czytelnik, Warszawa 1993.
 • 6. Grodzka D., E-administracja w Polsce, "Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu" 2009, nr 3(19).
 • 7. Hausner J., Studia z zakresu zarządzania publicznego, t. 2, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002.
 • 8. http://pl.wikipedia.org/wiki/Bezradność
 • 9. Izdebski H., Od administracji publicznej do public governance, "Zarządzanie Publiczne" 2007, nr 1, red. J. Hausner, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2007.
 • 10. Jagodziński A., Ogólny zarys zarządzania publicznego w Polsce, "Nauki Ekonomiczne", tom XIX: Wybrane problemy gospodarki Polski, red. J. Grzywacz, S. Kowalski, Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, Płock 2014.
 • 11. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483).
 • 12. Lisiecka K., Papaj T., Czyż-Gwiazda E., Public Governance koncepcją zarządzania w administracji publicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011.
 • 13. Łukomska-Szarek J., Włóka M., Teoretyczne podstawy zarządzania publicznego, [w:] Współczesne problemy zarządzania organizacją, red. A. Wójcik-Mazur, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012.
 • 14. Łukomska-Szarek J., Włóka M., The Public Governance Paradigm, as an Implication of Evolution of Public Management, "Sovremennyj Naucnyj Vestnik. Ekonomiceskie Nauki" 2013, nr 34(173).
 • 15. Nauczyciel na drogach i bezdrożach współczesności. Między bezradnością a nadzieją, red. E. Murawska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
 • 16. Osyra B., Wybrane problemy zarządzania rozwojem e-administracji w Polsce, [w:] Współczesne problemy zarządzania organizacją, red. A. Wójcik-Mazur, Sekcja Wydawnictw Wy-działu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012.
 • 17. Polak K., Bezradność nauczyciela, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
 • 18. Rozwój kadr administracji publicznej, red. B. Kudrycka, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, Białystok 2001.
 • 19. Tambulasi R.I.C., Critical Perspectives on Public Sector Reforms: An Introduction, [w:] Reforming the Malawian Public Sector: Retrospectives and Prospectives, ed. R.I.C. Tambulasi, Codesria, Dakar 2010.
 • 20. Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 września 1994 r. (W 10/93) Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1994r., cz. II.
 • 21. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592, z późn. zm.).
 • 22. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1590, z późn. zm.).
 • 23. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1991 r., nr 95, poz. 425).
 • 24. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591, z późn. zm.).
 • 25. Wójcik-Mazur A., Wieczorek K., New Public Management w kontekście zarządzania administracją państwową, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 766, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 62, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.
 • 26. Zalewska-Turzyńska M., Od biurokracji do nowego zarządzania publicznego, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica" 2012, nr 270: Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania administracji publicznej, red. E. Olejniczak-Szałowska, B. Glinkowska, M. Kapusta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 • 27. Zawicki M., Nowe zarządzanie publiczne, PWE, Warszawa 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171396715

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.