PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 2 | 286--295
Tytuł artykułu

Produkt tradycyjny i regionalny - luksus od święta czy na co dzień?

Warianty tytułu
Traditional and Regional Product - Luxury only on Special Occasions or Every Day?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Świadomość konsumentów oraz konsumencka ocena jakości produktów kształtowana jest przez rynek i obecne na nim produkty. Ograniczony dostęp do produktów tradycyjnych i regionalnych oraz ich wysoka cena są głównymi wyróżnikami łączącymi te produkty z produktami luksusowymi. Produkty luksusowe oraz tradycyjne i regionalne łączy ponadto podkreślana indywidualność i specyficzny charakter. W artykule przedstawiono definicje produktów tradycyjnych, regionalnych i luksusowych oraz zidentyfikowano podobieństwa je łączące. Na potrzeby artykułu przeprowadzono badanie opisowo-eksplanacyjne pozwalające odpowiedzieć na pytanie, dlaczego żywność tradycyjna/regionalna jest produktem luksusowym oraz czy takie jej pozycjonowanie przez producentów i postrzeganie przez konsumentów jest właściwe. Artykuł ma charakter przeglądowy. (abstrakt oryginalny)
EN
The consumer awareness and consumer evaluation of the quality of products if shaped by the market and the products present in it. The limited access to traditional and regional products as well as their high price are the main determinants combining these products with luxurious products. Luxurious products and traditional and regional ones have also common the emphasised individuality and the specific character. In their article, the authors presented the definitions of traditional, regional and luxurious products as well as they identified the similarities combing them. For the purpose of the article the authors carried out a descriptive and explanatory research allowing answer to the question why traditional/regional food is a luxurious product and whether such positioning thereof by producers and perception by consumers is proper. The article is of the review nature. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
286--295
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Morska w Gdyni
 • Akademia Morska w Gdyni
Bibliografia
 • Borowska A. (2008a), Postawy europejskich konsumentów wobec produktów tradycyjnych i regionalnych, "Zeszyty Naukowe SGGW", "Ekonomika i Org. Gosp. Żywnościowej", nr 72.
 • Borowska A. (2008b), Unijny system ochrony żywnościowych produktów regionalnych i tradycyjnych, "Zeszyty Naukowe SGGW", "Ekonomika i Org. Gosp. Żywnościowej", nr 71.
 • Borowska A. (2007), Charakterystyka konsumentów produktów tradycyjnych/regionalnych w Polsce, Raport z badań Grant Fundacji "Fundusz Współpracy", http://www.potrawyregionalne.pl/media/File/zalaczniki/prodtrad_badania.pdf [dostęp: 09.09.2014].
 • Bylok F. (2013), Konsumpcja na pokaz jako cecha rynku konsumpcyjnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 777, "Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 32.
 • Dubois B., Laurent G. (1996), The Functions of Luxury: a Situational Approach to Excursionism, "Advances in Consumer Research", No. 23.
 • Duczkowska-Małysz K. (2007), Budowa rynku produktów regionalnych, "Agro-Smak", nr 4.
 • Grębowiec M. (2010), Rola produktów tradycyjnych i regionalnych w podejmowaniu decyzji nabywczych przez konsumentów na rynku dóbr żywnościowych w Polsce, "Zeszyty Naukowe SGGW", "Problemy Rolnictwa Światowego", nr 10(25).
 • Gertig H., Stelmach-Mardas M. (2011), O bezpieczeństwie żywności tradycyjnej, "Prob.. Hig. Epidemiol.", nr 92(3).
 • Hajdas M. (2009), Co czeka marki luksusowe, "Marketing w Praktyce", nr 3.
 • LengardAlmli V., Verbeke W., Vanhonacker F., Naes T., Hersleth M. (2011), General image and attribute perception of traditional food, "Food Quality and Preferencje", No. 22(1).
 • Newerli-Guz J., Długosz D. (2012a), Zachowanie młodych konsumentów i seniorów na rynku spożywczych produktów luksusowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 709, "Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 23.
 • Newerli-Guz J., Długosz D. (2012b), Zachowanie nabywców na rynku spożywczych produktów luksusowych, dane niepublikowane.
 • Newerli-Guz J. (2013), Konsument produktów luksusowych - wybrane zagadnienia, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 777, "Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 32.
 • Pietrzak J. (2006), Luksusowe marki, "Gazeta Bankowa", nr 49.
 • Raport. Produkty żywnościowe z segmentu luksusowych w świetle kontroli przeprowadzonych przez Inspekcję Handlową, (2012), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Departament Inspekcji Handlowej, Warszawa.
 • Rozporządzanie Delegowane Komisji (UE) NR 664/2014 z dnia 18 grudnia 2013 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w odniesieniu do ustanowienia symboli unijnych dotyczących chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności oraz w odniesieniu do niektórych zasad dotyczących pochodzenia paszy i surowców, niektórych przepisów proceduralnych i niektórych dodatkowych przepisów przejściowych.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych. Rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 roku w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych. Rozporządzenie Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 roku w sprawie produktów spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami.
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 668/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych.
 • Rynek dóbr luksusowych w Polsce (2012), KPMG, http://www.kpmg.pl/dbfetch/52616e646f6d4956dd1ad284c77702573bc3841f55f101c7e1799fefe953ce49/ rynek_dobr_luksusowych_w_polsce_on-line.pdf [dostęp: 09.09.2014].
 • Seraff G. (1991), Le produit de luxe, somptuaire ou ostentatiore?, "Revue Française du Marketing", No. 2-3.
 • Sieczko A. (2008), Tworzenie rynku produktów tradycyjnych i regionalnych, "Zeszyty Naukowe SGGW", "Problemy Rolnictwa Światowego", nr 4(19).
 • Sikora T. (2002), Pojęcie luksusu - definicje i cechy charakterystyczne, "Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej", nr 12.
 • Sikora T. (2010),Postępowanie konsumentów dóbr luksusowych w Polsce - analiza eksploracyjna, "Marketing i Rynek", nr 9.
 • Sobolewska J. (2006), Produkty regionalne i tradycyjne / Unijne ABC - informator dla rolników, dodatek do Gazety Sołeckiej.
 • Taranko T. (2005), Strategie produktów luksusowych na polskim rynku, (w:) Słaby T. (red.) Elity ekonomiczne - konsumpcja, rynek, marketing, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Thomas D. (2010), Luksus, dlaczego stracił blask, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz.U. z 2005 r., Nr 10, poz. 68, oraz z 2008 r., Nr 171, poz. 1056 i Nr 216 poz.1368) i jej nowelizacja z dnia 6 stycznia 2009 roku.
 • Żakowska-Biemans S., Kuc K. (2009), Żywność tradycyjna i regionalna w opinii i zachowaniach polskich konsumentów, "Żywność Nauka Technologia Jakość", nr 3(64).
 • http://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/2012/value-gi/final-report_en.pdf [dostęp: 09.09.2014].
 • http://ec.europa/agriculture/quality/door/list.html [dostęp: 09.09.2014].
 • http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i tradycyjne/Aktualnosci/Lista-Produktow-Tradycyjnych-a-rejestracja-nazw-produktow-rolnych-i-srodkow-spozywczychw-rejestrach-prowadzonych-przez-Komisje-Europejska [dostęp: 09.09.2014].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171396733

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.