PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 35 Zeszyt Naukowy Katedry Socjologii i Psychologii | 33--55
Tytuł artykułu

Moda jako czynnik rozwoju społeczeństwa konsumpcyjnego

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie omawia znaczenie mody we współczesnym społeczeństwie. W pierwszej części Autor analizuje koncepcje społeczeństwa konsumpcyjnego z perspektywy socjologii. Drugi wymiar artykułu związany jest ze zwróceniem uwagi na modę jako kategorię istotną dla socjologii, służącą wyjaśnieniu problemów społeczeństwa konsumpcyjnego. Moda współwyznacza kierunek zmian w sferze konsumpcji, stając się ważnym czynnikiem pobudzającym określone zachowania konsumpcyjne. Autor opisuje modę jako czynnik zmian w społeczeństwie konsumpcyjnym. Analizując to zjawisko, możemy zrozumieć procesy zachodzące w wysoko rozwiniętych społeczeństwach zwanych konsumpcyjnymi. Zmiany w modzie wpływają na stosunki społeczne, będąc mechanizmem regulacji społecznych. Zatem moda jako swoiste zjawisko społeczne o charakterze powszechnym, staje się elementem ekspansji społeczeństwa konsumpcyjnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper describes the meaning of fashion in contemporary society. In the first part the author analyses the concept of a consumer society from the perspective of sociology. The second dimension of the paper is associated with drawing attention to fashion as a category that is essential for the clarification of problems in a consumer society. Fashion co-defines the course of changes in the sphere of consumption, by becoming an important factor that arouses specific consumer behaviour. The author describes fashion as a factor of change in a consumer society. By analyzing this phenomenon we can understand the processes that take place in highly developed societies, known as consumer societies. Changes in fashion have an impact on social relations as a mechanism of social regulation. Hence, fashion as a social phenomenon in its own right which has a widespread nature is becoming an element in the expansion of consumer societies. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Backer G.: Ekonomiczna teoria zależności, PWN, Warszawa 1990.
 • Bacock R.: Consumption, Routledge, London-New York 1993.
 • Barber B., Lobel L.S.: Fashion in Women's Clothes and the American Social System, Social Forces 1952, 31.
 • Barthes R.: System mody, Universas, Kraków 2005.
 • Baudrillard J.: Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, Wyd. Sic!, Warszawa 2006.
 • Baudrillard J.: Wymiana symboliczna i śmierć, Wyd. Sic!, Warszawa 2007.
 • Bauman Z.: Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Instytut Kultury, Warszawa 1994.
 • Bauman Z.: Globalizacja, Wyd. PIW, Warszawa 2000.
 • Bauman Z.: Intimations of Postmodernity, Routledge, London 1992.
 • Bauman Z.: Konsumując życie, [w:] A. Jawłowska, M. Kempny (red.): Konsumpcja - istotny wymiar globalizacji kulturowej, Wyd. IFiF PAN, Warszawa 2005.
 • Bauman Z.: Ponowoczesność jako źródło cierpień, Wyd. Sic!, Warszawa 2000.
 • Bauman Z.: Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006.
 • Bauman Z.: Społeczeństwo w stanie oblężenia, Wyd. Sic!, Warszawa 2006.
 • Bourdieu P.: Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
 • Braudel F.: Capitalism and Material Life 1400-1800, Weidenfeld and Nicholson, London 1973.
 • Brewer J.: Was konnen wir aus der Geschichte der fruhen Neuzeit fur die moderne Konsumgeschichte lernen?, [w:] H. Siegrist, H. Kaelble, J. Kock (red.): Europaische Konsumgeschichte, Verlag Campus, Frankfurt/M. 1998.
 • Burghardt A.: Allgemeine Wirtschaftssoziologie, Verlag Dokumentation, Pullach bei Munchen 1974.
 • Bylok F.: Konsumpcja w Polsce i jej przemiany w okresie transformacji, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2005.
 • C. Campbell: The romantic ethic and the spirit of modern consumerism. Blackwell, Oxford 1997.
 • Corrigan P.: The Sociology of Consumption, Sage, London 1997.
 • Cross G.: Time and money: The making of consumer culture, Routledge, London 1993.
 • Davis F.: Clothing and Fashion as Communication, [w:] M.R. Solomon (red.): The Psychology of Fashion, Lexington Books, Lexington 1985.
 • Duesenberry J.S.: Income Saving and the Theory of Consumer Behaviour, Harvard University Press, Cambrigde (Mass.) 1952.
 • Featherstone M.: Consumer culture and postmodernism. Sage, London 1991.
 • Friedman M.: A Theory of the Consumpion Function, National Bureau of the Economic Research, Princeton Universirty Press, Princeton 1957.
 • Galbraith J.K.: Społeczeństwo dobrobytu, państwo przemysłowe, PIW, Warszawa 1973.
 • Glicman L.B. (red.): Consumer Society in American History, A Reader, London 1999.
 • Golka M.: Wchodzenie w cywilizację konsumpcyjną, [w:] M. Golka (red.): Nowe style zachowań, Wyd. UAM, Poznań 2001.
 • Goodwin N. et.al. (red.): The Consumer Society, Island Press, Washington 1997.
 • Hillman K.H.: Soziale Bestimmungssgrunde des Konsumentenverhaltens, Verlag Enke, Stuttgart 1971.
 • Hirseland A.: Schulden in der Konsumgesellschaft. Eine Socjologische Analyse, Fakultas, Amsterdam 1999.
 • Horning K.: Ansatze zu einer Konsumsoziologie, Verlag Rombach, Freiburg 1970.
 • Jachnis A., Terelak I.F.: Psychologia konsumpcji i reklamy, Oficyna Branta, Bydgoszcz 1998.
 • Jawłowska A.: Konsument czy obywatel? Konsumpcjonizm i jego zaprzeczenie, [w:] A. Jawłowska, M. Kempny (red.): Konsumpcja - istotny wymiar globalizacji kulturowej, Wyd. IFiF PAN, Warszawa 2005.
 • Katona G.: Der Massenkonsum, Verlag Econ, Dusseldorf 1965.
 • Katona G.: Die Macht der Verbraucher, Verlag Econ, Dusseldorf/Wien 1962.
 • Keyness M.: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Wyd. PWN, Warszawa 1985.
 • King Ch.W.: Mode und Gesselschaftsstruktur, [w:] K.G. Sprecht, Wiswede G. (red.): Marketing - Soziologie, Verlag Duncker und Humblot, Berlin 1976.
 • Klein N.: No logo, Świat Literacki, Izabelin 2004.
 • Konig R.: Potęga i urok mody, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1979.
 • Konig W.: Geschichte der Konsumgesellschaft, Verlag Steiner, Stuttgart 2000.
 • Kroeber D.L.: Istota kultury, PWN, Warszawa 1989.
 • Lasnn K.: Culture Jam. How to Reverse America's Suicidal Consumer Binge - and Why We Must, Quill, New York 2000.
 • Lee M.J.: Consumer culture reborn: The cultural politics of consumption, Routledge, London 1993.
 • Linn S.: Consuming Kids. The Hostile Takeover of Childhood, New Press, New York 2004.
 • Lipovetsky G.: The Empire of Fashion. Dressing Modern Democracy, Princeton University Press, Princeton-Oxford 1994.
 • MacCracken G.: The Trickle-down-Theory Rehabilitated, [w:] M.R. Solomon (red.): The Psychology of Fashion, Lexington Books, Lexington 1985.
 • McCracken G.: Die Geschichte des Konsum: Ein Literaturuberblick und Lesefuhrer, Verlag Campus, Frankfurt/M., New York 1992.
 • McCracken G.: Die Geschichte des Konsums: Ein Literaturuberblick und Lesefuhrer, [w:] G. Rosenberger (red.): Konsum 2000. Veranderung im Verbraucheralltag, Verlag Campus, Frankfurt/M., New York 1992.
 • McKendrick N., Brewer J., Plumb J.H.: The Birth of a Consumer Society. The Commercialization of Eighteenth-Century England, Europa Publications Limited, London 1982.
 • Mowen J.C., Minor M.: Consumer Behavior, Prentice Hall, Upper Saddle River, New York 1995.
 • Ortlieb H.D.: Unsere Konsumgesellschat. Glans und Blend des Wirtschaftswunders, Hamburger Jahrbuch fur Wirtschats- und Gesellschaftspolitik 4, 1959.
 • Parsons T.: Szkice z teorii socjologii, PWN, Warszawa 1972.
 • Ritzer G.: Macdonalyzacja społeczeństwa, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA, Warszawa 2000.
 • Ritzer G.: Magiczny świat konsumpcji, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA, Warszawa 2001.
 • Rosenkranz D. (red.): Konsum: Soziologische okonomische und politische Perspektiven, Verlag Leske + Budrich, Opladen 2000.
 • Sapir E.: Moda, [w:] K.J. Brozi (red.): Antropologia kulturowa. Zbliżenia epok i problemów, Wyd. UMCS, Lublin 1995.
 • Scherhorn G.: Konsum, [w:] R. Konig (red.): Handbuch der empirischen Sozialforschung (Bandl 1), Verlag Enke, Stuttgart 1977.
 • Schleuch E.K.: Der Charakter des Konsum in modernen Industriegesellschaften- ein Beitrag zur Soziologie des Konsum, Hamburger Jahrbuch fur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, 2, 1975.
 • Schneider N.F.: Konsum und Gesselschaft, [w:] Rosenkranz D., (red.): Konsum: soziologische, okonomische und psychologische Perspektiven, Verlag Leske + Budrich, Opladen 2000.
 • Schor J.B., Holt D.B. (red.): The Consumer Society. A Reader, New York 2000.
 • Schor J.B.: The Overspent American. Why We Want What We Don't Need, Harper Perennial, New York 1999.
 • Sikorska J.: Konsumpcja. Warunki, zróżnicowania, strategie, IFiS PAN, Warszawa 1988.
 • Simmel G.: Fashion, "International Quarterly" 1904, nr 10, 130-155.
 • Simmel G.: Filozofia mody, [w:] S. Magala: Simmel, Wiedza Powszechna, Warszawa 1980.
 • Simmel G.: Soziologische Asthetik, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1998.
 • Slater D.: Consumer Culture and Modernity, Polity Press, Cambridge 1997.
 • Smith A.: Teoria uczuć moralnych, PWN, Warszawa 1989.
 • Solomon M., Barmossy G., Askegaard S.: Konsumentenverhalten. Der europaische Markt, Person Studium, Munchen 2001.
 • Stihler A.: Ausgewahlte Konzepte der Sozialpsychologie, [w:] Rosenkranz D. (red.): Konsum: soziologische, okonomische und politische Perspektiven, Verlag Leske + Budrich, Opladen 2000.
 • Storey J.: Cultural Consumption and Everyday Life, London 1999.
 • Szczepański J.: Konsumpcja a rozwój człowieka. Wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji, PWE, Warszawa 1981.
 • Szczepański J.: Rozważania o konsumpcji i polityce społecznej, PWE, Warszawa 1978.
 • Szlendak T., Pietrowicz K.: Kultura konsumpcji jako kultura wyzwolenia? Między krytyką konsumeryzmu a społeczeństwem opartym na modzie, "Kultura i Społeczeństwo" 2005, nr 3.
 • Szlendak T.: Supermarketyzacja. Religia i obyczaje seksualne młodzieży w kulturze konsumpcyjnej, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego - Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Wrocław 2004.
 • Tanner J., Veyrassat B., Mathieu J., Siegrist H., Wecker R. (red.): Geschichte der Konsumgesellschaft. Markte, Kultur und Identitat (15-20 Jahrhundert), CHRONOS Verlag, Zurich 1998.
 • Tarde G.: Opinia i tłum, Gebethner i Wolff, Warszawa 1904.
 • Wątroba W.: Społeczeństwo konsumpcyjne w dobie globalizacji, Wyd. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 • Wilkoszewska K.: Wariacje na postmodernizm, Universa, Kraków 2000.
 • Wiswede G.: Konsumsoziologie- Eine vergessene Disziplin, [w:] Rosenkranz D. (red.): Konsum: soziologische, okonomische und psychologische Perspektiven, Verlag Leske + Budrich, Opladen 2000.
 • Wiswede G.: Soziologie des Verbrauchverhalten, Verlag Moderne Industrie, Landsberg/Lech 1991.
 • Wiswede G.: Soziologie: Ein Lehrbuch fur den wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Bereich, Verlag Moderne Industrie, Landsberg/Lech 1991.
 • Wiswede G.: Theorien der Mode aus Soziologischer Schicht, [w:] K.G. Sprecht, G. Wiswede (red.): Marketing - Soziologie, Verlag Duncker und Humblot, Berlin 1976.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171396785

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.