PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 35 Zeszyt Naukowy Katedry Socjologii i Psychologii | 68--86
Tytuł artykułu

Dziecko wartością indywidualną i społeczną

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ostatnich dwudziestu latach obserwujemy w Polsce znaczny spadek współczynnika urodzeń. Z różnych przyczyn wartość dziecka w naszym społeczeństwie widocznie spada, pomimo iż w deklaracjach rodzina nadal zajmuje wysokie miejsce. Przyczynia się do tego m.in. brak społecznego uznania dla pełnionych ról rodzicielskich, wzrost znaczenia wartości konsumpcyjnych, czy też obawa przed podejmowaniem odpowiedzialności. W rzeczywistości, posiadanie dzieci i troska o ich wychowanie stanowią istotny czynnik rozwoju osobowego ludzi dorosłych. W znacznej mierze decydują one również o zasobach kapitału społecznego danego społeczeństwa. Celowe wydaje się zatem podejmowanie działań mających na celu przywrócenie odpowiedniej rangi dziecku i rodzicielstwu jako istotnym wartościom indywidualnym i społecznym. (abstrakt oryginalny)
EN
There are a little number of births for last twenty years in Poland. At present the importance and value of children in personal and social development, in the lives of individuals as well as communities does not seem to be perceived. The results of such stance are observed in attitudes towards procreation. Parenthood is often considered as a hindrance to self fulfillment, as a limitation of autonomy and personal freedom, an obstacle on the way to professional success, as a factor contributing to lower material status of the family, thus its lower social position. The value of a child is visibly decreasing in our society because of many reasons, even thou declarations of the people are different. In fact, the possessing of children determines personal growth and decides social capital of any society. (original abstract)
Bibliografia
 • Adamski F.: Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Wyd. UJ, Kraków 2002.
 • Bakiera L.: Rodzicielstwo a rozwój dorosłych w wieku średnim, [w:] Rodzina a rozwój człowieka dorosłego, B. Harwas-Napierała (red.), Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2003.
 • Balcerzak-Paradowska B. (red): Sytuacja dzieci w Polsce w okresie przemian, IPiSS, Warszawa 1999.
 • Balcerzak-Paradowska B.: Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków, IPiSS, Warszawa 2004.
 • Beck U.: Społeczeństwo ryzyka, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2002.
 • Coleman J.S.: Foundations of Social Theory, Harvard University Press, Cambridge 1990.
 • Dyczewski L.: Rodzina polska i kierunki jej przemian, Warszawa 1981.
 • Faber A., Mazlish E.: Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, Media Rodzina, Poznań 1992.
 • Giza-Poleszczuk A.: Przestrzeń społeczna, [w:] Strategie i system. Polacy w obliczu zmiany społecznej, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2000.
 • Golinowska S.: Polityka społeczna w gospodarce rynkowej. Studium ekonomiczne, Warszawa 1994.
 • Harwas-Napierała B.: Zachodni model niezależności w wychowaniu rodzinnym. Uwagi krytyczne, "Problemy Rodziny" 2001, nr 2.
 • Huizinga J.: Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, Czytelnik, Warszawa 1985.
 • Kamera-Kos N.: Święta i obyczaje żydowskie, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa 1997.
 • Lecaillon J.D.: Rodzina źródłem dobrobytu, Warszawa 2004.
 • Litwińska-Malec K.: Ukradzione macierzyństwo: obraz kobiety i macierzyństwa w wybranych mediach, [w:] Oblicza macierzyństwa, D. Kornas-Biela (red.), Wyd. KUL, Lublin 1999.
 • Mariański J.: Między sekularyzacją i ewangelizacją, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2003.
 • Mariański J.: Religia i Kościół między tradycją i ponowoczesnością. Studium socjologiczne, NOMOS, Kraków 1997.
 • Matuszewska M.: Funkcjonowanie w rolach rodzicielskich jako źródło rozwoju młodych dorosłych, [w:] Rodzina a rozwój.
 • Mead M.: Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, PWN, Warszawa 1979.
 • Mierzwiński B.: Antropologiczne aspekty funkcji ojca w rodzinie, "Pedagogia Christiana" 1998, nr 2.
 • Mrozek W.: Górnośląska rodzina robotnicza w procesie przeobrażeń, Instytut Śląski, Katowice 1986.
 • Pełczkan K.: Realizacja funkcji opiekuńczej we współczesnej rodzinie polskiej, [w:] Współczesne rodziny polskie - ich stan i kierunek przemian, Z. Tyszka (red.), Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2001.
 • Petry-Mroczkowska J.: Amerykańska wojna kultur, Biblioteka "Więzi", Warszawa 1999.
 • Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2003 r., opracowanie: Departament Statystyki Społecznej, GUS 2003, za: http://www.stat.gov.pl.
 • Puchnarewicz E. (red): Kobieta i rodzina w krajach rozwijających się. Dziedzictwo a wyzwania współczesności, LIBRA, Warszawa-Białystok 1999.
 • Pulikowski J.: Czy w dzisiejszych czasach warto być ojcem, [w:] Oblicza ojcostwa, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2001.
 • Romaniuk K.: Małżeństwo i rodzina w Biblii, Księgarnia św. Jacka, Katowice 1981.
 • Składankowa M.: Iranki, [w:] Być kobietą w Oriencie, D. Chmielowska (red.); B. Grabowska, E. Machu-Mendecka: DIALOG, Warszawa 2001.
 • Slany K.: Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, NOMOS, Kraków 2002.
 • Sytuacja polskich rodzin - oceny i postulaty, Komunikat CBOS za: http://www.cbos.pl.
 • Tyszka Z.: Rodzina w świecie współczesnym - jej znaczenie dla jednostki i społeczeństwa, "Roczniki Socjologii Rodziny" 1994, t. 7.
 • Tyszka Z.: Rodzina we współczesnym świecie, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2002.
 • Tyszkowa M.: Rozwój człowieka dorosłego w świetle wybranych koncepcji teoretycznych psychologii, "Oświata Dorosłych" 1987, nr 2.
 • Unterman A.: Żydzi. Wiara i życie, Wyd. Łódzkie, Łódź 1989.
 • W. Mrozek: Tradycyjna rodzina górnicza - jej cechy społeczne i kierunki przeobrażeń, [w:] Górniczy stan w wierzeniach, obrządach, humorze i pieśniach, D. Simonides (red.), Katowice 1988.
 • Węgrzyn K.: Rodzina a wzory religijności. Międzypokoleniowy przekaz wzorów religijności w rodzinie, Instytut Górnośląski, Katowice 2001.
 • Wierzchosławski S.: Rodzina w okresie transformacji, [w:] Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie, P. Kryczka (red.), KUL, Lublin 1997.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171396789

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.