PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 30 Zeszyt Naukowy Katedry Geografii i Ekorozwoju | 52--73
Tytuł artykułu

Turystyka strefy przygranicznej województwa śląskiego a markowy produkt turystyczny

Warianty tytułu
Near-Border Tourism in the Silesian Province and Brand Tourist Product
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Strefa przygraniczna stanowi obszar zetknięcia się różnych krajów, narodowości, kultur oraz istniejących, po jednej i po drugie stronie granicy, walorów środowiskowych (przyrodniczych i kulturowych). Obszar ten posiada zatem bardzo cenny, dla turystycznego rozwoju, potencjał, który winien być wspólnymi siłami państw graniczących rozwijany. Strefa przygraniczna województwa śląskiego posiada liczne walory turystyczne, a tworzone euroregiony i rozwijana współpraca z południowymi sąsiadami Polski mogą doprowadzić do rozwinięcia turystyki w tej części województwa i kraju. Turystyka na tym specyficznym obszarze może stać się produktem markowym. pod warunkiem prężnego współdziałania zainteresowanych stron. Artykuł przedstawia przegląd najważniejszych strategicznych dokumentów województwa śląskiego, które zajmują się tematyką rozwoju turystyki w regionie oraz w skrócie walory przyrodnicze i kulturowe, a także wybrane elementy istniejącej infrastruktury turystycznej. (abstrakt oryginalny)
EN
A border zone is the interface of different countries, nationalities, cultures and environmental (natural and cultural) values existing on both sides of the border. Such an area therefore has a very valuable potential, in terms of tourism growth, which should be developed with joined efforts of the neighbouring countries. The border zone of the Silesian Province has numerous tourist values, and euroregions established and cooperation developed with Poland's southern neigbouring countries may result in growth of tourism in this part of the province and country. With dynamic cooperation of all parties involved, tourism in this particular region can become a brand product. The article presents a review of main strategic documents of the Silesian Province which concern regional tourism development; it also discusses briefly natural and cultural values and selected elements of the existing tourism infrastructure. (original abstract)
Bibliografia
 • Altkorn J.: Strategia marki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999 s. 12-13.
 • Bąk S.: Marketingowa koncepcja produktu turystycznego, [w:] Problemy zarządzania sferą kultury i turystyki, K. Mazurek-Łopacińska (red.), Akademia Ekonomiczna im. O. Langego, Wrocław 1999.
 • Ekonomiczne podstawy turystyki, A. Panasiuk (red.), Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 • Kaczmarek K., Stasiak A., Włodarczyk B.: Produkt turystyczny, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 • Kompendium wiedzy o turystyce, G. Gołembski (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Poznań 2002.
 • Meyer B.: Turystyka jako ekonomiczny czynnik kształtowania przestrzeni, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 • Narodowy plan rozwoju na lata 2004-2006, Warszawa 2004.
 • Obłój K.: Strategia organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999.
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu strategii rozwoju turystyki w województwie śląskim na lata 2004-2013, Katowice 2004.
 • Rogalewski O.: Zagospodarowanie turystyczne, WSiP, Warszawa 1979.
 • Strategia rozwoju krajowego produktu turystycznego, www.turystyka-ekspert.pl
 • Strategia rozwoju turystyki na lata 2001-2006. Rządowy program wsparcia rozwoju turystyki w latach 2001-2006, Warszawa 2002.
 • Strategia rozwoju turystyki w województwie śląskim na lata 2004-2013, Sejmik Województwa Śląskiego, Katowice 2004.
 • Strategia rozwoju województwa śląskiego na lata 2000-2015, Katowice 2000.
 • Terminologia turystyczna. Zalecenia WTO, Warszawa 1995.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171396807

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.