PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 1 (48) | 17--41
Tytuł artykułu

Non-Tariff Protectionism - a New Setting

Autorzy
Warianty tytułu
Protekcjonizm pozataryfowy - nowa odsłona
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The analysis of non-tariff protectionism presented in the article in the context of its reasons, forms and influence on international trade results in a conclusion that we deal with a phenomenon that has immanently become part of the mechanism of global economy; both in the context of its structural form and opportunistic manifestations of activeness. Rather paradoxically, the countries that have achieved a high level of economic development try to protect their financial status with the use of NTM. Non-tariff protectionism demonstrates its restrictive form especially in the periods of crisis and hits the weaker links of international exchange - less developed countries. The changeable form of contemporary protectionism measures, often defined as a 'moving target', makes liberalization activities more difficult. They are more and more complex in the light of changes that are taking place in the contemporary world due to a more and more dynamic scientific and technological progress. That is why TBT/SPS have become so important in the whole range of non-tariff measures and difficulties with curbing their restrictive influence occur. Undoubtedly, it is necessary to increase efforts in order to awaken the conscience about threats resulting from the selfish use of NTM in international exchange and look for effective ways of fighting against non-tariff restrictions. It can be assumed that the efforts on the arena of the WTO and other international organizations that aim at the above-mentioned principles will reach an adequate critical mass necessary to start liberalization activities in international trade in the predictable future. (original abstract)
Dokonana w artykule analiza protekcjonizmu pozataryfowego zarówno w kontekście jego przyczyn, form, jak i wpływu na wymianę międzynarodową prowadzi do wniosku, iż mamy do czynienia ze zjawiskiem immanentnie wpisanym w mechanizm globalnej gospodarki w kontekście jej strukturalnej postaci i koniunkturalnych przejawów aktywności. W sposób dość paradoksalny to właśnie te kraje, które osiągnęły wysoki poziom rozwoju gospodarczego, starają się za pomocą NTM chronić swój status materialny. Protekcjonizm pozataryfowy objawia swoją restrykcyjną postać szczególnie w okresach kryzysowych, uderzając przy tym w słabsze ogniwa wymiany międzynarodowej - kraje mniej rozwinięte. Zmienna postać współczesnych środków protekcjonistycznych, określanych niejednokrotnie jako "ruchomy cel", utrudnia przy tym działania liberalizujące. Są one coraz bardzo złożone w świetle przemian, jakie zachodzą we współczesnym świecie, pod wpływem dokonującego się, coraz bardziej dynamicznego, postępu naukowo technicznego. Stąd takie znaczenie w arsenale środków pozataryfowych, jakie zyskały w ostatnim okresie TBT/SPS i trudności z ograniczaniem ich restrykcyjnego oddziaływania. Bezsprzecznie należy wzmóc wysiłki na rzecz budzenia świadomości zagrożeń wynikających z egoistycznego stosowania NTM dla wymiany międzynarodowej i szukać efektywnych sposobów walki z restrykcjami pozataryfowymi. Można założyć, że wysiłki podejmowane na forum WTO i innych organizacji międzynarodowych, stawiających sobie za cel powyższe pryncypia, osiągną jednak w dającej się przewidzieć przyszłości stosowną masę krytyczną do uruchomienia działań liberalizacyjnych w handlu światowym. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
17--41
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Białowąs T., Rozwój handlu międzynarodowego po II wojnie światowej [Growth of international trade after WWII], Europejskie Centrum Edukacyjne, Toruń 2006.
 • Budzowski K., Ekonomiczne problemy handlu międzynarodowego [Economic problems of international trade], Krakowska Szkoła Wyższa im. A. Frycza--Modrzewskiego, Kraków 2008.
 • Haliżak E., Kuźniar R., Symonides J. (eds.), Globalizacja a stosunki międzynarodowe [Globalization and international relations], Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2004.
 • James H., The End oof Globalization: Lessons from the Great Depression, Mass: Harvard University Press, Cambridge 2001.
 • Ludwikowski R.R., Handel międzynarodowy [International trade], C.H. Beck, Warszawa 2006.
 • Nowak A.Z., Kozioł W.M. (eds.), Handel zagraniczny. Perspektywa europejska [Foreign trade. A European perspective], Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2011.
 • Misala J., Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizm funkcjonowania [International exchange and world economy. Functioning theory and mechanics], SGH, 2005.
 • Orłowska R., Żołądkiewicz K. (eds.), Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej [Globalization and regionalization in world economy], PWE, Warszawa 2012.
 • Rynarzewski T., Strategiczna polityka handlu międzynarodowego [Strategic policy of international trade], PWE, Warszawa 2005.
 • Rynarzewski T., Zielińska-Głębocka A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego [International economic relations. Exchange and policy theory of international trade], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Świerkocki J., Zarys ekonomii międzynarodowej [Outline of international economy], PWE, Warszawa 2011.
 • Wieczorek J., Znaczenie środków i barier pozataryfowych dla polskiego eksportu na rynkach rozwiniętych krajów kapitalistycznych [Importance of non-tariff measures and barriers for Polish exports to developed capitalist markets], SGPiS, Monografie i Opracowania, nr 273, Warszawa 1989.
 • En campagne, Obama attaque la Chine a l'OMC, 'Le Figaro', 18.09.2012.
 • State capitalism, 'The Economist', 21-27.01.2012.
 • Protectionism alert, 'The Economist', 30.06-6.07.2012.
 • The company that spooked the world, 'The Economist', 4-10.08.2012.
 • iPhone, uCopy, i Sue, 'The Economist', 1-7.09.2012.
 • Goodbye Doha, hello Bali, 'The Economist', 8-14.09.2012.
 • World Trade Report 2012. Trade and public policies: a closer look at non-tariff measures in the 21st century, WTO, Geneva 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171396829

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.