PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 1 (48) | 92--112
Tytuł artykułu

Geneza i kształtowanie się wspólnej polityki energetycznej Unii Europejskiej

Warianty tytułu
Origin and Development of the EU's Common Energy Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jakie były początki funkcjonowania wspólnej polityki energetycznej Unii Europejskiej? Jaki był udział polityki energetycznej w rozwoju integracji europejskiej na poszczególnych jej etapach? Jakie wnioski niesie to dla dalszych projektów integracyjnych oraz dla przyszłości unijnej polityki energetycznej? Niniejszy artykuł jest próbą znalezienia odpowiedzi na powyższe pytania poprzez przedstawienie zarysu historycznego oraz genezy wspólnej polityki energetycznej Unii Europejskiej. Jego celem jest więc analiza historii rozwoju wspólnej polityki energetycznej od podpisania Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali w 1951 roku do stanu przed podpisaniem Traktatu Lizbońskiego w 2007 roku. Autorka zwraca szczególną uwagę na czynniki dynamizujące proces, tzw. motory procesu integracji (w tym rolę rynku) oraz na czynniki sukcesu (m.in. rolę instytucji i prawa), uwzględniając specyficzną rolę elementów zewnętrznych (jak polityka zagraniczna czy sytuacja ekonomiczna na rynkach globalnych). W artykule opisano również ewolucję celów wspólnej polityki energetycznej i przedstawiono przyczyny oraz okoliczności ich powstania, a także, w zakończeniu, wskazano na potrzebną równowagę między poszczególnymi celami. W ostatniej części artykułu autorka przedstawia swoje obserwacje, które mają znaczenie zarówno dla analizy dzisiejszych problemów energetycznych Europy, jaki i dla przyszłości rozwoju unijnej polityki energetycznej. (abstrakt oryginalny)
EN
What was the beginning of the functioning of the EU common energy policy7 What role did the energy policy play in the development of the European integration process at its different stages? What consequences does it have for further integration projects and for the future of the EU energy policy? The article looks for answers to those questions by presenting a historical outline and the origin of the common energy policy. The aim of the article is to analyse the history of the development of the common energy policy from the signing of the Treaty establishing the European Coal and Steal Community in 1951 until the period preceding the signing of the Treaty of Lisbon in 2007. The author focuses particularly on the factors dynamising the process, the so-called "engines of the integration" (i.e. the role of the market) and on the factors of success (i.e. the role of the institutions and law) taking also into account the specific role of the external factors (such as foreign policy and the economic situation on the global markets). The article also describes the evolution of the aims of the common energy policy and presents the causes and circumstances of their formation, and, at the end, it indicates a need of a balance between these aims. In the last part of the article, the author presents observations, which are relevant to the analysis of the current energy problems in Europe as well as to the future of the EU energy policy. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
92--112
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie, doktorantka
Bibliografia
 • Deklaracja Schumana, Paryż 1950, http://europa.eu/about-eu/basic-informa-tion/symbols/europe-day/schuman- declaration/index_pl.htm
 • Europejska Karta Energetyczna, Haga 1991, http://europa.eu/legislation_ summaries/energy/external_dimension_enlargement/l27028_pl.htm
 • Komisja Europejska, Community energy policy. Objectives for 1985. Communication from the Commission to the Council, COM (74) 1960, 1974.
 • Komisja Europejska, First guidelines for a Community energy policy. Memorandum presented by the Commission to the Council, COM (68) 1040, 1968.
 • Komisja Europejska, The internal energy market. Commission working document, COM (88) 238, 1988.
 • Komisja Europejska, White Paper: An Energy Policy for the European Union, COM (95) 682, 1995.
 • "Protocol of Agreement on energy problems, reached between the Governments of the Member States of the European Communities at the 94th meeting of the Special Council of Ministers of the European Coal and Steel Community held on 21 April 1964 in Luxembourg", Luksemburg 1964, http://eur-lex.europa.eu/legal content/EN/TXT/?uri=CELE-X:41964A0430(01)
 • Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom), Bruksela 1957, http://old.eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?u-ri=CELEX:11957A/TXT:EN:PDF
 • Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, Rzym 1957, http:// old.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:11957E/ TXT:FR:PDF
 • Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, Paryż 1951, http:// www.cvce.eu/obj/en- 11a21305-941e-49d7-a171-ed5be548cd58
 • Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Official Journal C 224, Maastricht 1992, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri-=CELEX:11992E/TXT
 • Bogdanowicz P., Interes publiczny w prawie energetycznym Unii Europejskiej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • Dobroczynska A., Zaleski B., Polityka Unii Europejskiej wobec energetyki, [w:] Energetyka w Unii Europejskiej. Droga do konkurencji na rynkach energii elektrycznej i gazu, Biblioteka Regulatora URE, Warszawa 2010.
 • Elżanowski F., Polityka energetyczna. Prawne instrumenty realizacji, Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2008.
 • Gawlikowska-Fyk A., Znaczenie polityki energetycznej w procesie integracji europejskiej, "Biuletyn Europejski", 2009-2010, 15-16, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011.
 • Komisja Europejska, Energy in the European Community (4th ed.), European Documentation series 7/1990, Office for Official publications of the European Communities, Luksemburg 1991.
 • Komisja Europejska, Twenty five years of the common market in coal 1953-1978, Office for Official publications of the European Communities, Luksemburg 1977.
 • Monnet J., Memoires, Librairie Artheme Fayard, Paryż 1976.
 • Nowacki M., Prawne aspekty bezpieczeństwa energetycznego w UE, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Parlament Europejski, From the Schuman declaration to the birth of the ECSC: The role of Jean Monnet, CARDOC Journals, EP Archive and documentation centre, Nr 6, Luksemburg 2010.
 • Deubner C., The expansion of West-German Capital and the founding of Euratom, "International Organization", Vol. 33, No. 2, Cambridge 1979.
 • Helm D., European energy policy: meeting the security of supply and climate change challenges, "European Investment Bank Papers", Vol. 12, Luksemburg 2007.
 • Konopacki S., Funkcjonalistyczna teoria integracji politycznej D. Mitran'ego, "Studia Europejskie", Nr 2, Warszawa 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171396869

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.