PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 2 | 346--356
Tytuł artykułu

Postawy i zachowania proekologiczne względem zagadnień środowiskowych

Warianty tytułu
Proecological Attitudes and Behaviours towards the Environmental Issues
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel artykułu: w pracy podjęto próbę ustalenia siły zależności pomiędzy zachowaniami proekologicznymi a zmiennymi związanymi ze stylem życia oraz wybranymi komponentami postaw proekologicznych.
Rodzaj wykorzystanej metodologii badawczej: w grupie 776 respondentów przeprowadzono badania ilościowe metodą bezpośrednią (face to face). Narzędziem badawczym był poddany walidacji (metoda głównych składowych, współczynniki α-Cronbacha) kwestionariusz wywiadu. Wpływ badanych zmiennych na zachowania proekologiczne określono za pomocą współczynników korelacji.
Główne wyniki badań: zachowania proekologiczne są w niewielkim stopniu powiązane ze stylem życia oraz postawami proekologicznymi respondentów.
Implikacje praktyczne: wyniki badań wskazują na potrzebę zmian zachowań społeczeństwa przez oddziaływanie na komponenty postawy proekologicznej.
Implikacje społeczne: w przyszłości poszukiwanie rozwiązań w zakresie propagowania zachowań proekologicznych powinno uwzględniać kształtowanie elementu emocjonalnego postawy. Wzrost świadomości ekologicznej będącej wynikiem edukacji wpływa na kształtowanie się zachowań proekologicznych na rynku żywności. (abstrakt oryginalny)
EN
Aim of the article: in their study, the authors undertook an attempt to establish the strength of dependencies between the proecological behaviours and the variables related to the lifestyle and with the selected components of proecological attitudes.
Type of the research methodology used: in the group of 776 respondents, there were carried out quantitative surveys by the face-to-face method. A research tool was the interview questionnaire subjected to validation (the method of main components, Cronbach's α coefficients). The impact of the variables in question on proecological behaviours was determined with the help of correlation coefficients.
Main research findings: proecological behaviours are to a minor degree related to the lifestyle and respondents' proecological attitudes.
Practical implications: the research findings indicate the need to change society's behaviours by way of influencing the components of the proecological attitude.
Social implications: in the future, seeking for solutions in the field of promoting the proecological behaviours should take into account formation of the attitude's emotional element. Growth of the ecological awareness being a result of education affects the formation of proecological behaviours in the food market. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
346--356
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Batyk I. (2013), Próba identyfikacji działań proekologicznych stosowanych w gospodarstwach ekologicznych świadczących usługi turystyczne w województwie warmińsko-mazurskim, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich", nr 3(1).
 • Diamantopoulos A., Schlegelmilch B.B., Sinkovicsd R.R., Bohlenc G.M. (2003),Can socio-demographics still play a role in profiling green consumers? A review of the evidence and an empirical investigation, "Journal of Business Research", No. 56.
 • Ćwik N. (2010), Greenwashing a świadomość ekologiczna konsumentów, http://www.nu.fob.org.pl/greenwashing-a-wiadomoc-ekologiczna-kons-257_2762.htm [dostęp: 12.01.2014].
 • Fazio R.H., Olson, J. (2003), Implicit measures in social cognition research: Their meaning and uses, "Annual Review of Psychology", No. 54.
 • Gajewski S. (1994),Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Jarosz W., Brol J., Jarzębska B., Nowińska Z., Przewoźnik P. (2014) Postawa proekologiczna wyrazem troski o środowisko i własne zdrowie, http://www.ietu.katowice.pl/wpr/Dokumenty/Konferencje/Szczecin/postawa_proekologiczna_streszczenie.pdf [dostęp: 22.12.2014].
 • Lindzey G.. Aronson E. (1985), Handbook of Social Psychology, Random House,. New York.
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, https://www.cupt.gov.pl/files/poiis051208_pdf.pdf [dostęp: 22.12.2014].
 • Radzymińska M, Jakubowska D. (2013), Postawy i zachowania proekologiczne studentów UWM - badania jakościowe, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Towaroznawstwo XXI wieku podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r.
 • Rudnicki L. (2000), Zachowanie konsumentów na rynku, PWE, Warszawa.
 • Rutkowska-Piontek Kształtowanie pozytywnych postaw i zachowań wobec selektywnej zbiórki odpadów, http://www.fe.org.pl/.../PSYCHOLOGIA SEGREGACJI SMIECI.doc [dostęp: 25.03.2014].
 • Sagan (2003), Analiza rzetelności skal satysfakcji i lojalności, http://www.statsoft.pl/Portals/0/Downloads/rzetelnosc.pdf [dostęp: 20.03.2014].
 • Tarka P., Kaczmarek M. (2013), Skale pomiaru postaw konsumenckich wobec produktów rynkowych, "Handel Wewnętrzny", nr 1(342).
 • Unece Strategy for Education for Sustainable Development (2014), http://www.unece.org/env/esd.html [dostęp: 20.03.2014].
 • Wądołowska K. (2011), Zachowania proekologiczne Polaków. Komunikat z badań, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_023_11.PDF [dostęp: 20.03.2014].
 • Ziernicka-Wojtaszek A. (2011), Kształtowanie się postaw ekologicznych na przykładzie studentów wydziału rolniczo-ekonomicznego UR w Krakowie, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich", nr 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171396875

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.