PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 29 Zeszyt Naukowy Katedry Turystyki | 163--183
Tytuł artykułu

Innowacyjność w hotelarstwie

Warianty tytułu
Innovativeness in the Hotel Industry
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł jest próbą interdyscyplinarnego spojrzenia na problematykę zmian innowacyjnych w branży hotelarskiej i w turystyce. Po roku 1989 hotelarstwo w Polsce przeszło poważne przeobrażenia polegające na dostosowaniu istniejącej infrastruktury bazy noclegowej oraz przepisów prawnych do standardów światowych. Podjęte działania zostały spowodowane stosunkowo szybkim napływem podmiotów zagranicznych, stwarzających warunki konkurencji. Zjawisko to spowodowało, iż w hotelarstwie rozpoczął się proces wyznaczania nowej jakości usług. Dodatkowo, po wejściu Polski do Unii Europejskiej, nasz rynek stał się bardziej atrakcyjny dla międzynarodowych korporacji, w tym także hotelarskich. Sytuacja taka stawia poważne wyzwania przed polskimi przedsiębiorcami, ponieważ muszą oni stawić czoło międzynarodowej konkurencji, posiadając stosunkowo niewielkie doświadczenie w zakresie funkcjonowania globalnej gospodarki rynkowej, a także kapitał nieporównywalnie niższy w stosunku do tego, jakim dysponują międzynarodowe sieci hotelarskie. Jednym ze sposobów konkurowania polskich przedsiębiorstw, postulowanym przez autorów artykułu, jest nabycie przez nich zdolności do wprowadzania innowacyjnych zmian. Zmiany innowacyjne mogą mieć wieloraki charakter. Mogą to być innowacje o charakterze technicznym, a więc związane z infrastrukturą i wyposażeniem obiektu hotelarskiego, czy dotyczącym struktury organizacyjnej i związanych z nią procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, a także zmiany mające charakter społeczno-organizacyjny, związany z kulturą organizacyjną przedsiębiorstwa. Warunkiem, jaki organizacja musi spełnić, aby stać się przedsiębiorstwem potrafiącym szybko reagować na zmiany zachodzące w otoczeniu, jest przyjęcie określonej strategii działania oraz dostosowanie struktury organizacyjnej i odpowiednie przygotowanie wszystkich pracowników. (abstrakt oryginalny)
EN
This article is an interdisciplinary view into the matter of innovation changes in hotel and tourist industry. After the year 1989, hotel industry in Poland went through major changes, including the adjustment of existing infrastructure and law regulations to international standards. The main factor of such dynamic changes was the fact of quick affluence of foreign subjects, creating conditions for rivalry. This phenomenon became the key to the process of assignation of new quality in Polish hotel industry. Additionally, after joining EU, Polish hotel industry became more attractive to international corporations. Such situation is challenging for Polish businessmen, as they need to put up with foreign concurrence, having limited experience in the field of global market economy and the capital significantly lower compared to financial abilities of international hotel chains. One of the possible ways of competing for Polish hotel entrepreneurs proposed by authors of this article is the acquisition of ability of bringing into life innovation changes in their businesses. The innovation changes may have various characters - they can, for example, be technical - concerning infrastructure and hotel dowry; or organizational - concerning structure and processes present in hotel enterprise. The changes may have also social character and concern organizational culture of the company. The most important conditions which have to be met by the organization in order to acquire ability of quick reacting to changes present in the company's environment is the adoption of certain strategy of action and proper education of its employees. (original abstract)
Bibliografia
 • Abell D.F.: Dualizm w zarządzaniu, dziś i jutro firmy, Poltext, Warszawa 2000.
 • Bładek Z.: Hotele, Programowanie, projektowanie, wyposażenie, Poznań 2003.
 • Gospodarek J.: Prawo turystyczne w zarysie, Bruta Bydgoszcz, Warszawa 2003.
 • Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. PWN, Warszawa 2002.
 • Chmiel N.: Psychologia pracy i organizacji, GWP, Warszawa 2004.
 • Drucker P.F.: Innowacja i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa 1992.
 • Foulkes N.: We do hope we are imposing, How to spend it, issue 142, "The Financial Times" 2005, June.
 • Jay A.: Machiavelli i zarządzanie. Autorytet i władza w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1996.
 • Knowles T.: Zarządzanie hotelami i gastronomią, PWE, Warszawa 2001.
 • Kowalczyk A.: Geografia hotelarstwa, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001.
 • Morgan G.: Creative Organization. Theory: A Resorce Book, Stage, London 1989.
 • Nizard G.: Metamorfozy przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 1998.
 • Nowakowski M.: Makrootoczenie hotelarstwa, Wyd. GWSH, Katowice 2000.
 • Nowakowski M.: Obiekt hotelarski jako przedsiębiorstwo, Wyd. GWSH, Katowice 2000.
 • Peiro J.M., Gonzalez V., Ramos J.: The influence of work them climate in role stress, tension, satisfaction and leadership perceptions, "European Review of Applied Psychology" 1992, 42 (1), s. 49-58.
 • Siuk A. (red.): Sektor turystyczny w społeczeństwie informacyjnym, Szczecin 2001.
 • Sala J.: Marketing w gastronomii, PWE, Warszawa 2004.
 • Schein E.: Organizational Culture and Leadership, wyd. 2, Jossey-Bass, San Francisco 1992.
 • Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert JR. D.R.: Kierowanie, PWE, Warszawa 1998.
 • Turkowski M.: Marketing usług hotelarskich, Warszawa 2003.
 • Yip G.S.: Strategie globalne, PWE, Warszawa 2004.
 • Wiśniewska J.: Dyfuzja jako determinanta działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, Janasz W. (red.): Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2004.
 • Witkowska I., Łabaj M.: Środowiskowe aspekty innowacyjności w wybranych łódzkich obiektech noclegowych, materiały pokonferencyjne, GWSH w Katowicach, Konsument na rynku turystycznym. Podstawowe standardy jakości i innowacje, Para, Katowice 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171396933

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.