PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 32 | nr 105 | 227--240
Tytuł artykułu

Narzędzia wspomagające proces zarządzania wiedzą i bezpieczeństwem ekonomicznym w organizacji

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Tools Supporting the Process of Knowledge Management and Economic Security in the Organization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zarządzanie wiedzą jest powszechnie uznaną dyscypliną szczegółową w ramach ogólnej nauki o zarządzaniu. Jednak koncepcja ta charakteryzuje dużym zróżnicowaniem, nie ma w niej jednego dominującego podejścia mówiącego, jak zarządzać wiedzą i ogólnie uznawanego sposobu rozumienia przedmiotu zarządzania, jakim jest wiedza. Ponadto zróżnicowane są także ujęcia istoty zarządzania wiedzą. Można przyjąć, iż informacje, wiedza oraz kompetencje, w ramach danej jednostki czasu, łączenia sprzeczności strategicznych oraz wykorzystania posiadanego kapitału intelektualnego są podstawowymi założeniami do budowy przewagi konkurencyjnej w ramach zarządzania bezpieczeństwem ekonomicznym. W artykule przedstawiono wybrane narzędzia wspomagające proces zarządzania bezpieczeństwem ekonomicznym, a od strony empirycznej narzędzia zarządzania wiedzą stosowane w przedsiębiorstwie. Podjęto się zbadania następującego problemu: czy narzędzia zarządzania wiedzą można wykorzystać w procesie zarządzania bezpieczeństwem ekonomicznym? Do zbadania postawionego problemu w przedsiębiorstwie zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. (abstrakt oryginalny)
EN
Knowledge management is a widely recognized discipline and specific part of the overall management science. However, the concept is characterized by great diversity, it has no single dominant approach by the speaker on how to manage knowledge and understanding of generally recognized object management, which is knowledge. In addition, there are also different examples of essence of knowledge management. It can be assumed that the information, knowledge and competencies within a given unit of time, combining strategic contradictions and exploiting existing intellectual capital are the basic assumptions to build a competitive advantage in the management of economic security. This article presents some of the tools supporting the process of economic security management, and from the empirical knowledge management tools used in the enterprise. Undertaken to investigate the following problem: whether knowledge management tools can be used in the management of economic security? To investigate the given problem in the enterprise a diagnostic survey method was used.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Bibliografia
 • Accounting Periods and Methods, Department of Treasury, Internal Revenue Service, Washington, December 2012.
 • Antoszkiewicz J.D., Myśl przedsiębiorczo o stosowaniu technik zarządzania, [w:] J.D. Antoszkiewicz (red.), Metody zarządzania, Poltex, Warszawa 2007.
 • Jajuga K. (red.), Elementy nauki o finansach. Kategorie i instrumenty finansowe, PWE, Warszawa 2007.
 • Karbownik L., Kasowe i memoriałowe mierniki oceny bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 267/2012.
 • Klinefelter D., McCorkle D., Klose S., Financial Management: Cash vs. Accrual Accounting, The Texas A&M System, 10/2008.
 • Mączyńska E., Dysfunkcje i dylematy pomiaru działalności gospodarczej, [w:] A. Czech (red.), Nauki o zarządzaniu - u początków i współcześnie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012.
 • Michalak M., Tworzenie i pomiar wartości, [w:] Sobańska I.(red.), Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Oh Ch.H., Contractor F., A Regional Perspective on Multinational Expansion Strategies: Reconsidering the Three-stateg Paradigm, "British Journal of Management", John Wiley & Sons, Oxford, Vol. 25, January 2014.
 • Raczkowski K, Współczesny model tetrarchii zarządzania a bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego, [w:] K. Raczkowski, Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego. Ekonomia-Prawo-Zarządzanie, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 • Raczkowski K., Bezpieczeństwo finansowe, [w:] J. Płaczek (red.), Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie, Difin, Warszawa 2014.
 • Raczkowski K., Metody i techniki zarządzania bezpieczeństwem ekonomicznym, [w:] K. Raczkowski, Ł. Sułkowski (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem. Metody i techniki, Difin, Warszawa 2014.
 • Raczkowski K., Percepcja bezpieczeństwa ekonomicznego i wyzwania dla zarządzania nim w XXI wieku, [w:] K. Raczkowski (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Raczkowski K., Zarządzanie wiedzą w administracji celnej w systemie bezpieczeństwa ekonomiczno-społecznego, Difin, Warszawa 2010.
 • Skrzypek A., Organizacja ucząca się i organizacja ucząca jako model organizacji opartych na wiedzy, [w:] Jarosław S. Kardas (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2014.
 • Skrzypek E. , Wpływ wiedzy i innowacyjności na sukces organizacji w warunkach GOW - kierunki usprawnień, [w:] Jarosław S. Kardas (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2014.
 • Sobańska I, Rachunkowość zarządcza, [w:] Sobańska I.(red.), Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Staniewski M., Zarządzanie wiedzą: od koncepcji do praktyki działania. "Organizacja i kierowanie", 2002 nr 3.
 • Wyrębek H., Koncepcja organizacji uczącej się w stabilnym zarządzaniu organizacjami hierarchicznymi, [w:] J.S. Kardas (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171396953

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.