PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | Studium efektywności przedsiębiorstwa w sieci : perspektywa renty sieciowej | 120--141
Tytuł artykułu

Efektywność, ryzyko i ocena efektywności relacji

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zdolność sieciowa - relacyjna to zdolność obejmująca rozwiązania, procedury i kompetencje odnoszące się do wymiaru wewnętrznego i zewnętrznego, a także zdolność do inicjowania, utrzymywania i wykorzystywania relacji z różnymi partnerami zewnętrznymi. Zdolność sieciowa oznacza także zdolność przedsiębiorstwa do uczestniczenia w relacjach partnerskich. Inaczej, zdolność sieciowa może być ujmowana jako celowo wykreowana kombinacja struktur zarządzania i koordynacji, umożliwiająca tworzenie wartości pod warunkiem istnienia wspólnych zasobów. Pojęcie zdolności relacyjnej jest złożone i niejednorodne, tak jak cała kategoria relacji i powiązań relacyjnych. Jednak analizując wielość podejść do tego zagadnienia, można wskazać na jej trzy główne cechy: kładzie duży nacisk na doświadczenie i procesy uczenia się przez przedsiębiorstwo, które może nabyć i rozwinąć wiedzę o zarządzaniu zestawem relacji, proces wymiany wiedzy zapoczątkowuje budowę specyficznego mechanizmu wewnątrzorganizacyjnego dotyczącego zarządzania relacjami zewnętrznymi, podkreśla dążenie do zintegrowanego zarządzania szerszym zestawem relacji z partnerami zewnętrznymi, realizowanym przy uwzględnieniu wspólnych interesów stron relacji. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Wójcik-Karpacz A.: Zdolność relacyjna w tworzeniu efektów współdziałania małych i średnich przedsiębiorstw. Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2012.
 • Dyer J.H., Singh H.: The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of lnterorganizational Competitive Advantage. "Academy of Management Review" 1998, Vol. 23, No. 4.
 • Czakon W.: Relational Capabilities of Organizations: Theoretical Advances. "Journal of Economies and Management" 2009, Vol. 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Park S.H., Zhon D.: Firm Heterogeneity and Competitive Dynamics in Alliance Formation. "The Academy of Management review" 2005, Vol. 30, No. 3.
 • Pagano A.: The Role of Relational Capabilities in the Organization of International Sourcing Activities. "Industrial Marketing Management" 2009, Vol. 38, No. 8.
 • Wemerfelt B.: A Resource-based View of the Firm. "Strategic Management Journal" 1984, Vol. 5, No. 2.
 • Barney J.B.: Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. "Journal of Management" 1991, Vol. 17, No. 1.
 • Skakibara M.: Formation of R&D Consortia: Industry and Company Effects. "Strategic Management Journal" 2002, Vol. 23, No. 11.
 • Sawhney M., Zabin J.: Managing and Measuring Relational Equity in the Network Economy. "Journal Academy of Marketing Science" 2002, Vol. 30, No. 4.
 • Jarvensivu T., Moller K.: Metatheory of Network Management: A Contingency Perspective. "Industrial Marketing Management" 2009, Vol. 38.
 • Strategor: Zarządzanie firmą. PWE, Warszawa 1995.
 • Schilling M.: Toward a General Modular Systems Theory and Its Application to Inter-firm Product Modularity. "Academy of Management Review" 2000, Vol. 25.
 • Pekkarinen S., Ulkuniemi P.: Modularity in Developing Business Services by Platform Approach. "International Journal of Logistics Management" 2008, Vol. 19.
 • Cygler J.: Kooperacja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne. SGH, Warszawa 2009.
 • Pache G., Medina P.: The Entrenchment Strategy of Logistics Service Providers, Towards a Sequential Coopération-Compétition Process? "Journal of Transport and Supply Chain Management" 2007, No. 1.
 • Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Jasiński B.: Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania. C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • Strategor: Zarządzanie firmą. Strategie. Struktury. Decyzje. Tożsamość. PWE, Warszawa 2001.
 • Stańczyk-Hugiet E.: Relacyjne modele wzrostu przedsiębiorstwa. W: Zmiana warunkiem sukcesu. Przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw. Red. J. Skalik. Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • Wójcik-Karpacz A.: Zdolność relacyjna w tworzeniu efektów współdziałania małych i średnich przedsiębiorstw. Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2012.
 • Sankowska A.: Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem. Perspektywa wewnątrzorganizacyjna. Difin, Warszawa 2011.
 • Hatch M.: Teoria organizacji. PWN, Warszawa 2002.
 • Kosiń P.: Usieciowienie przedsiębiorstwa a rentowność kapitału własnego - dźwignia sieciowa. W: Paradygmaty i instrumenty kreowania wartości przedsiębiorstwa. Red. A.N. Duraj, M. Papiernik-Wojdera. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 • Urbanowska-Sojkin E.: Ryzyko w procesie wyborów strategicznych przedsiębiorstwa. "Organizacja i kierowanie" 2012, nr 1A (149).
 • Easton G.: Industrial Networks, A Review. W: B. Axelsson, G. Easton: Industrial Networks. A New View of Reality, Routledge, London 1992.
 • Gulati R., Nohira N., Zaheer A.: Strategie Networks. "Strategie Management Journal" 2000, Vol. 2.
 • Rudawska I.: Strategia konkurencji przedsiębiorstwa oparta na relacjach rynkowych. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2009, nr 9.
 • Obłój K.: Tworzenie i zawłaszczanie wartości. Sztuka zarządzania, www.rzeczpospolita.pl/ sz2000/art.010404.
 • Lavie D.: The Competitive Advantage of Interconnected Firms: an Extension of the Resource-Based View. "Academy of Management Review" 2006, Vol. 31, No. 3.
 • Mikuła B.: Zarządzanie wiedzą w organizacji. W: Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy. Red. B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki. Difin, Warszawa 2007.
 • Nooteboom B.: Learning and Governance in Inter-Firm Relations, Discussion Paper. Tilburg University, Tilburg 2005.
 • Tiwana A.: Przewodnik po zarządzaniu wiedzą. Wydawnictwo Placet, Warszawa 2003.
 • Niemczyk J.: Wyróżniki, budowa i zachowania strategiczne układów outsourcingowych. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 • Skrzypek E.: Kapitał relacji jako element kapitału strukturalnego. W: Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarce. Red. M. Cisek. Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2009.
 • Glabiszewski W., Sudolska A.: Rola współpracy w procesie kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstwa. "Organizacja i Kierowanie" 2009, nr 2 (136).
 • Czakon W.: Dynamika więzi między organizacyjnych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.
 • Jap S.: "Pie Sharing" in Complex Collaboration Context. "Journal of Marketing Research" 2001, Vol. 38, No. 1.
 • Blaik P.: Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania. PWE, Warszawa 2001.
 • Dzidowski A.: Rola kluczowych umiejętności i zasobów w tworzeniu organizacji wirtualnych. W: Współczesne czynniki rozwoju przedsiębiorstwa. Red. A. Peszko. Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2005.
 • Dzidowski A.: Rola zaufania w tworzeniu organizacji wirtualnych. W: Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Kraków, 23-24 czerwca 2005. Red. L.H. Haber, M. Niezgoda. Wydawnictwa UJ, Kraków 2006.
 • Dzidowski A.: Ocena efektywności współpracy przedsiębiorstw w strukturach sieciowych. "Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej", http://bazhum.icm.edu.pl/ bazhum/search/page.action?token=0340dfbe-d91 d4304-8cb6-4b9al98df812.
 • Woźniak-Sobczak B.: Stymulatory i destruktory tworzenia wartości przedsiębiorstw w przestrzeni sieciowej. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 736, "Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia" nr 55, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171396969

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.