PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 12 | nr 24 | 141--160
Tytuł artykułu

Indywidualizm pedagogów akademickich: zagrożenia i perspektywy

Warianty tytułu
Individualism of Academic Pedagogues: Threats and Perspectives
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przesłanki filozoficzne obligują do myślenia o starożytnym rodowodzie humanistycznej kategorii indywidualizmu człowieka. Rozwój poglądów na indywidualizm sięga przesłanek z filozofii, polityki i etyki epoki najpierw starożytnej Grecji, potem zaś - epoki oświecenia, co towarzyszyło równoległej transformacji humanizmu także w kolejnych epokach. Z rodowodu i założeń indywidualizmu na gruncie/w opozycji do socjologii grupy i psychologii indywiduum wyprowadzone wartości i cele legły u podstaw cech/właściwości osób nauczycieli akademickich, afirmujących jednostkowy byt/zachowania i całkowitą wolność. Ma to związek z naukotwórczą funkcją osoby pedagoga akademickiego: niezależnego, odrębnego, zdystansowanego wobec norm, na przykład obyczajowych, oryginalnego w myśleniu, pasjonata, twórcy, usatysfakcjonowanego pracą w uniwersytecie. Psychologia humanistyczna i pedeutologia tejże odmiany humanistycznego pojmowania osoby i działalności pedagoga akademickiego dostarcza założeń wyrażania jego indywidualizmu ambiwalentnie w przedziałach między zagrożeniami a szansami/perspektywami społeczno-pedagogicznymi.(abstrakt oryginalny)
EN
Philosophical premises require thinking about the ancient origin of the category of human individualism. The development of ideas on human individualism goes back to the philosophy of politics and to the ethics of the Age of Enlightenment. That development has also inspired a parallel transformation of humanism in subsequent epochs. Certain values have been derived from the origin and assumptions of individualism on the ground and in the opposition to the sociology of a group and the psychology of an individual. These values lay at the roots of the characteristic features of academic teachers, affirming individual existence/behaviours and absolute freedom. These are connected with the scientific and creative function of an academic pedagogue: independent, distinct, distanced from norms, e.g. the moral ones, original in thinking, full of passion, creative and satisfied by their work at university. Both humanistic psychology and pedeutology of this particular variety of the humanistic view of an academic pedagogue - their personality and ways of acting, bring assumptions to express their individualism between socio-pedagogical threats and opportunities/perspectives.(original abstract)
Rocznik
Tom
12
Numer
Strony
141--160
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
Bibliografia
 • Adair J., Anatomia biznesu. Motywacja, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 • Beck U., Społeczeństwo ryzyka, przekł. S. Cieśla, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Bokszański Z., Indywidualizm a zmiana społeczna. Polacy wobec nowoczesności - raport z badań, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Bourdieu P., Passeron J.C., Reprodukcja: elementy teorii systemu nauczania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1991.
 • Bourdieu P., Wacquant L.J.D., Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Crozier M., Friedberg E., Człowiek i system: ograniczenia działania zespołowego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982.
 • Day C., Nauczyciel z pasją. Jak zachować entuzjazm i zaangażowanie w pracy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008.
 • Duraj-Nowakowa K., Kształtowanie profesjonalnej gotowości pedagogów, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", Wydawnictwo WAM, Kraków 2011.
 • Duraj-Nowakowa K., Pisarstwo pedagogów między rzemiosłem a sztuką, Kraków 2013 (maszynopis tylko w archiwum autorki).
 • Duraj-Nowakowa K., Źródła podejść do pedagogiki: zarys problemów, Wydawnictwo ŚSW, Kielce 2005.
 • Hofstede G., Kultury i organizacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 • Kossowska M., Jamruż S., Witkowski T., Psychologia dla trenerów, Wydawnictwo AWF, Kraków 2008.
 • Koźmiński A.K., Piotrkowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Manterys A., Wielość rzeczywistości w teoriach socjologicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Mądrzycki T., Deformacje w spostrzeganiu ludzi, WSiP, Warszawa 1986.
 • McKay G.D., Dinkmeyer D., To, jak się czujesz, zależy od Ciebie, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
 • Misztal B., Teoria socjologiczna a praktyka społeczna, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2000.
 • Miś A., Filozofia współczesna: główne nurty, Wydawnictwo IFiS, Warszawa 1995.
 • Nauczyciele akademiccy w procesie kształcenia pedagogów u progu reformy systemu edukacji, red. K. Duraj-Nowakowa, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1999.
 • Nowacki T., Praca ludzka, Wydawnictwo ITE, Radom 2009.
 • Nowacki T.W., Świat marzeń, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010.
 • Olbrycht K., Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2000.
 • Poraj G., Od pasji do frustracji: modele psychologiczne funkcjonowania nauczycieli, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2009.
 • Rozmus A., Indywidualny styl prowadzenia zajęć, w: Wykładowca doskonały. Podręcznik nauczyciela akademickiego, red. A. Rozmus, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 • Taylor Ch., Nowoczesne imaginaria społeczne, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2010.
 • Tocqueville de A., O demokracji w Ameryce, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976.
 • Tyszka T., Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.
 • Vopel K.W., Zakłócenia - blokady - kryzysy: eksperymenty i ćwiczenia do nauki i pracy grupowej, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2005.
 • Wiatrowski Z., Dorastanie, dorosłość i starość człowieka w kontekście działalności i kariery zawodowej, Wydawnictwo ITE, Radom 2009.
 • Witwicki W., Sprężyny działania ludzkiego, Wydawnictwo UW, Warszawa 1936.
 • Wykładowca doskonały: podręcznik nauczyciela akademickiego, red. A. Rozmus, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 • Zybertowicz A., Przemoc i poznanie, Wydawnictwo UMK, Toruń 1995.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171396987

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.